top of page

İşyeri Hekimi Görev Tanımı


İşyeri Hekimi Görev Tanımı
İşyeri Hekimi Görev Tanımı

İşyeri hekimi görev tanımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğinde 5 madde altında toplanmıştır. Hazırlamış olduğumuz içeriğimizde söz konusu 5 maddeyi Rehberlik, Risk Değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi, Eğitim ve İlgili Birimlerle İşbirliği başlıkları altında inceleyeceğiz. Yönetmelikte işyeri hekimlerinin bu görevlerini yerine getirirken iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli gibi İSG personelinden yardım alması gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla aşağıda anlatmış olduğumuz vazifelerden kurum ve işletmelerde çalışan diğer İSG çalışanları da sorumludur. 

Genel Anlamda İşyeri HekimliğiGenel Anlamda İşyeri Hekimliği
Genel Anlamda İşyeri Hekimliği

İşyeri hekimlerinin esas anlamda birincil görevi işverenlere sağlık konularında rehberlik etmektir. Bu kapsamda işyeri hekimleri çalışılan sahanın sağlık açısından çalışanlara uygun haline getirilmesini sağlamak, ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının önlenebilmesi için işverene gerekli önerilerde bulunmakla yükümlüdür. Çalışanların belirli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılması, yapılan tetkikler neticesinde personelin işe uygun olup olmadığının işverene raporlanması, özel durumu olan çalışanların sağlık durumunun sürekli olarak takip edilmesi de yine işyeri hekimi görev tanımı içinde yer alan konular arasındadır.


 

İşyeri Hekimi ve Rehberlik


İşyeri Hekimi ve Rehberlik
İşyeri Hekimi ve Rehberlik

İşyeri hekimleri rehberlik hizmetleri kapsamında görev yapmış oldukları kurumlardaki çalışanların ve çalışma ortamının sağlık durumu hakkında işverene rapor verir. Örneğin işyeri hekimi çalışma ortamlarının nasıl dizayn edilmesi gerektiği, tasarım çalışmaları esnasında hangi malzemelerin kullanılmasının daha sağlıklı olacağı, çalışanların sağlığı için ne tür aktivitelerin düzenlenebileceği, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerin ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler konusunda işvereni yazılı olarak bilgilendirebilir. İşyerlerinde çalışan hekimler görevleri gereği duş, tuvaletler, soyunma odaları, emzirme odaları, kreş, yemekhane, yatakhane, kantin gibi alanları genel hijyen açısından denetlerler. İşyeri hekimi görev tanımı içerisinde içme suyu analizlerini yaptırmak, yemeklerin kalitesini denetlemek ve kalori hesaplarını yapmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.


 

İşyeri Hekimi ve Risk Değerlendirmesiİşyeri Hekimi ve Risk Değerlendirmesi
İşyeri Hekimi ve Risk Değerlendirmesi

İşyerlerindeki mevcut veya olası risklerin tespiti ve bunların işverene bildirilmesi iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan personelin en temel vazifelerinden biridir. İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli ile birlikte sağlık ve güvenliği tehdit edebilecek riskleri belirlerler. Risk değerlendirme çalışmaları sonrasında işverene önerilerde bulunur ve gelişmeleri yakından takip ederler. Risk değerlendirme çalışmaları geçmişten gelen bir alışkanlıkla yalnızca iş güvenliği uzmanlarının bir işi gibi görülmektedir. Oysa ki işyeri hekimi olmadan hazırlanan bir risk değerlendirme çalışması her zaman için eksik kalacaktır. Örneğin çalışanın meslek hastalığına yakalanma gibi bir durumu söz konusu olduğunda SGK işyerinden ayrıntılı bir rapor istemektedir. SGK'nın kararını büyük oranda işyerinde hazırlanan risk değerlendirme raporu belirler. İşyeri hekiminin olmadığı bir risk değerlendirme raporu ise sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesine engeldir. Bu nedenle işyeri hekimi görev tanımı içerisinde yer alan risk değerlendirme çalışmalarının işyeri hekimlerinin en hayati görevlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz.


 

İşyeri Hekimi ve Sağlık Gözetimleriİşyeri Hekimi ve Sağlık Gözetimleri
İşyeri Hekimi ve Sağlık Gözetimleri

İşyeri hekimleri sağlık gözetimleri kapsamında yeni işe başlayacak kişilere işe giriş muayenesi, mevcut çalışanlara ise periyodik sağlık muayenesi yapar. Bunun dışında sağlık sebepleri nedeniyle işten uzak kalan personelin işe dönüşünde yapılması gereken sağlık muayenelerini de yine işyeri hekimi yapmaktadır. Özel mazereti olan kişiler, meslek hastalığı tanısı konulanlar, kronik hastalığı olanlar ve madde bağımlılarının muayeneleri de yine işyeri hekimleri tarafından yapılmaktadır. İşyeri hekimi görev tanımı içinde sağlık muayenelerinin yanında bulaşıcı hastalıklar ile ilgili yapılması gereken çalışmalar da yer almaktadır. Bu bağlamda işyeri hekimi yayılımı önlemek için bağışıklama çalışmaları yapar ve hijyen eğitimleri düzenler.


 

İşyeri Hekimlerinin Eğitim Vermesiİşyeri Hekimlerinin Eğitim Vermesi
İşyeri Hekimlerinin Eğitim Vermesi

İşyeri hekimleri başta mevzuatta belirtilen konular olmak üzere çalışanlara sağlık açısından çalışma esnasında karşılaşabilecekleri riskler ve bunlardan korunma yolları hakkında eğitimler verir. Eğitimlerin organize edilmesi, saatlerinin belirlenmesi ve eğitimin bizzat verilmesi yine işyeri hekimi görev tanımı içerisinde yer alır. İşyeri hekimleri temel iş güvenliği eğitimleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapıcı maddeler, kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanlar hakkında eğitimler vermektedir. Söz konusu eğitimler belirli aralıklarla yeniden düzenlenerek hem yeni işe giren personelin eğitim alması hem de mevcut personelin bilgilerini tazelemesi sağlanır.

Temel İş Güvenliği Eğitimi Nedir?


 

İşyeri Hekimi ve İlgili Birimlerle İşbirliğiİşyeri Hekimi ve İlgili Birimlerle İşbirliği
İşyeri Hekimi ve İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri hekimi görev tanımı içerisinde yer alan işlerden biri de ilgili birimlerle işbirliği yapmaktır. İşyeri hekimlerinin ortaklaşa çalışma yapabileceği birimler olarak öncelikle iş güvenliği uzmanları ve İSG kurullarından bahsedebiliriz. Bu bağlamda işyeri hekimleri iş güvenliği uzmanları ile beraber çalışma ortamlarının gözetimini yapar, uygunsuzlukları tespit eder, gerekli önlemler konusunda çözüm üretir ve işverene sundukları önerilerin takibini yaparlar. İşyeri hekimleri hazırlamış oldukları yıllık çalışma planlarını da yine iş güvenliği uzmanları ile birlikte gerçekleştirmektedir.


Bir işyeri hekimi aynı zamanda İSG kurulunun da bir üyesidir. İşyeri hekimleri İSG kurullarında işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit, görüş ve önerilerini sunar. Alınması gereken tedbirler konusunda kurul üyelerini bilgilendirir. Kurul kararlarına katılır ve kurul toplantı tutanağını imzalar.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page