İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

İşyeri Hemşireliği Sertifikası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş yeri hekimi çalıştırmak zorunda olan işletmeler benzer şekilde diğer sağlık personeli çalıştırmalıdır. Diğer sağlık personeli olarak çalışmak için belge sahibi olma şartı aranmaktadır.

Kamuda çalışan diğer sağlık personeli kendi kurumunda bu hizmeti verebilmekte, kurum dışında ayda 30 saate kadar çalışabilmektedir. Ayrıca kamuda çalışmayanlar ayda 217 saate kadar farklı iş yerlerinde bu hizmeti verebilmektedir.

 • İşyeri Hemşireliği - Diğer Sağlık Personeli Eğitime Kimler Katılabilir?

Diğer sağlık personeli (İşyeri Hemşireliği) eğitimine; hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler katılabilir.

 • İşyeri Hemşireliği - Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Bu 90 saat eğitimin; 45 saati uzaktan eğitim (internet ortamında) kalan 45 saati ise canlı uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Eğitimler akademik bir ekip tarafından verilecektir.

 

 • İşyeri Hemşireliği - Diğer Sağlık Personeli sınav koşulları nelerdir?

Katılımcılar 45 Saat uzaktan 45 saat canlı uzaktan olmak üzere toplam 90 saatlik eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Adaylar eğitimi tamamladıktan sonra  Çalışma Bakanlığının düzenleyeceği sınavlara katılma hakkına sahip olurlar ve bu sınavlarda yüzde 60 başarı oranı sağlamak zorundadırlar. 

 

 • İşyeri Hemşireliği - Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 • a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

 • b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

 • c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

 • ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

 • d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

 • e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

 • f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

 • g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

6331/30, 3146/2,12   20.07.2013 / 28713. Son Değ.07.03.2016/29646