İş Güvenliği Uzmanlığı

HAP BİLGİLER

A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hemşireliği

Sınavlarına Hazırlık için Değerli Hap Bilgiler

Ayrıca Instagram üzerinde @isgkursu adresimizden de Bizi Talip Edip Güncel Bilgilerden Anında Haberdar Olabilirsiniz.

79_İSG_Hap_Bilgiler
79_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - 6 ay - 1,5 yıla kadar sürmüş iş feshi, ihbar süresi '4 hafta'dır.

78_İSG_Hap_Bilgiler
78_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - 6 aydan az sürmüş iş fesih, ihbar süresi '2 hafta'dır.

77_İSG_Hap_Bilgiler
77_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Deneme iş sözleşmesi '2 ay' toplu sözleşme ile '4 ay' olabilir.

76_İSG_Hap_Bilgiler
76_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmeyecek.

75_İSG_Hap_Bilgiler
75_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Kimyasal boğucu gazlar; -Karbonmonoksit, -Hidrojen sülfür, -Hidrojen siyanür.

74_İSG_Hap_Bilgiler
74_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Yasal Çalışan Temsilci sayıları.

73_İSG_Hap_Bilgiler
73_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Çalışan temsilcisinin nitelikleri; 1.İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, 2.En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, 3.En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

62_İSG_Hap_Bilgiler
62_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Yıllık eğitim planı 'Yılda 1 kez' düzenlenir.

66_İSG_Hap_Bilgiler
66_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - İlkyardım eğitimleri '3 yılda 1' verilir.

64_İSG_Hap_Bilgiler
64_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Yıllık değerlendirme raporu, 'Yılda 1 kez' düzenlenir.

65_İSG_Hap_Bilgiler
65_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Tespit öneri defteri; Her ay veya her işyeri ziyaretinde işlenir.

67_İSG_Hap_Bilgiler
67_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - İşyeri tarafından, İş kazası ve meslek hastalığı bildirim süresi '3 Gün'dür.

57_İSG_Hap_Bilgiler
57_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Meslek hastalıklarının yükümlülük süresi dışında; işveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren '10 yıl' saklamak zorundadır.

56_İSG_Hap_Bilgiler
56_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - İşçinin işe iade davasını kazanmasıyla birlikte, işe başvurusu halinde işe tekrar başlatılmaması neticesinde talep edeceği tazminatın adı 'İş Güvencesi Tazminatı'dır.

68_İSG_Hap_Bilgiler
68_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Hastane tarafından, İş kazası ve meslek hastalığı bildirim süresi '10 gün'dür.

69_İSG_Hap_Bilgiler
69_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Gürültü en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A) 112 Pa

70_İSG_Hap_Bilgiler
70_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Gürültü Sınır Değeri 87 dB(A) 200 Pa

61_İSG_Hap_Bilgiler
61_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Havadaki nem oranını ölçmeye yarayan alete 'Higo metre' denir.

60_İSG_Hap_Bilgiler
60_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - İş kanununa göre bir işçinin 1 saat dinlenme hakkı kazanabilmesi için 7,5 saat fazla çalışması gerekmektedir.

59_İSG_Hap_Bilgiler
59_İSG_Hap_Bilgiler

Uluslararası sözleşmeler ve Ülkemizdeki mevzuata göre en küçük çalışma yaşı '15'dir.

58_İSG_Hap_Bilgiler
58_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - İnsan kulağının duyarlı olduğu sesler '20 - 20.000hz' aralığındadır.

36_İSG_Hap_Bilgiler
36_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Acil kaçış rengi yeşildir.

37_İSG_Hap_Bilgiler
37_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Elektrik ve topraklama tesislerin periyodik kontrolleri 'yılda 1 kere' yapılmalıdır.

38_İSG_Hap_Bilgiler
38_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi '5 yıl'dır.

39_İSG_Hap_Bilgiler
39_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Makine ve tezgahlar arasındaki açıklık en '80cm' olmalıdır.

40_İSG_Hap_Bilgiler
40_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılma yaşı '16'dır.

35_İSG_Hap_Bilgiler
35_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Tek bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı '55kg'dır.

41_İSG_Hap_Bilgiler
41_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilem maksimum yüksekliği '3 metre'dir.

42_İSG_Hap_Bilgiler
42_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekreterliğini 'İş Güvenliği Mühendisi' yapar.

43_İSG_Hap_Bilgiler
43_İSG_Hap_Bilgiler

İSG Hap Bilgiler - Vardiyalı çalışmalarda gece çalışması en fazla 7,5 saattir.

tüm bilgilere ulaşmak için, son resime tıklayıp sağa doğru devam edebilirsiniz

6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri referans alınarak, İş Güvenliği Uzmanlığı - İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli

sınavlarına yönelik olarak özenle hazırladığımız bu kıymetli sayfa, Size verdiğimiz değerin bir göstergesi niteliğindedir.

Ayrıca İSGkursu Blog sayfamızdan, iş sağlığı ve güvenliği hakkında duyuru ve gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Bu vesile ile, iş güvenliği uzmanlığı - işyeri hekimliği - işyeri hemşireliği sertifikalarından birini almak için, Bulut Akademi İş Güvenliği Eğitim Kurumlarından eğitim almamış olsanız dahi, her zaman Size destek olmaya hazır olduğumuzu bilgilerinize sunar, çalışmalarımızın Size değer katmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Bulut Akademi İş Güvenliği Eğitim Kurumları