top of page

İşyeri Hekimliği Yönetmeliği


İşyeri Hekimliği Yönetmeliği
İşyeri Hekimliği Yönetmeliği

Ülkemizde işyeri hekimliği ile ilgili yapılan her türlü faaliyet 20.07.2013 tarihinde yayınlanan işyeri hekimliği yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliğin amacı kurum ve işletmelerde çalışan işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk, belgelendirme ve eğitimlerinin esaslarını belirlemektir. İşyeri hekimi çalıştırmak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu öncesinde de mevcut olan bir uygulama. Ancak hem işyeri hekimliği yönetmeliği hem de iş sağlığı ve güvenliği kanununun yasalaşmasıyla birlikte çalışanların genel sağlık kontrollerinin yapılması, rehberlik hizmetlerinin verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile birlikte yapılan koordineli çalışmaların verimliliği yükselmiş ve çok daha denetlenebilir hale gelmiştir. Bu yazımızda sizlere işyeri hekimliği ile ilgili en çok merak edilen soruların yönetmelik kapsamında cevaplarını vereceğiz.
 
İşyeri Hekimliği Yönetmeliği
İşyeri Hekimliği Yönetmeliği

İşyeri Hekimi Kimdir?


İşyeri Hekimi Kimdir?
İşyeri Hekimi Kimdir?

İşyeri hekimliği yönetmeliğinde işyeri hekimi kurum ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapacak olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş hekimleri ifade etmektedir. Tıp Fakültesinden mezun olup işyeri hekimliği eğitimi alan tabipler Bakanlığın yetkilendirdiği ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde işyeri hekimi olarak çalışabilmektedirler. İşyeri hekimliği yönetmeliği gereğince adayların sınava katılabilmeleri için son başvuru tarihinden önce mezun olmaları ve işyeri hekimliği eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. İşyeri hekimliği sertifikasına sahip olan doktorlar bu görevlerini 5 yıl boyunca sürdürebilirler. 5 yılın sonunda sertifikalarını yenilemeyen doktorlar işyeri hekimi olarak çalışabilme yetkisini kaybederler.


 

İşyeri Hekimliği Eğitimleri


İşyeri Hekimliği Eğitimleri
İşyeri Hekimliği Eğitimleri

Tıp Fakültelerinden mezun olup işyeri hekimliği alanında görev yapmak isteyenler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında 220 saat süren işyeri hekimliği eğitimi almak zorunda. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı şekilde gerçekleştirilmektedir. Programın içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenmektedir. Teorik eğitimler 180 saat uygulama eğitimleri ise 40 saat olarak planlanmaktadır. Uygulama eğitimlerinde adaylar en az bir işyeri hekiminin bulunduğu işletmelerde eğitimlerini tamamlamaktadır. Eğitim sonunda Bakanlığın düzenlemiş olduğu sınavda en az 70 tam puan alan adaylar başarılı sayılmaktadır. Türkiye'nin İSG kursu olan Bulut Akademi her yıl düzenlemiş olduğu işyeri hekimliği eğitimleri ile yüzlerce tabibi mesleğe kazandırmıştır. Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.


 

İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Nasıl Başvurulur?


İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Nasıl Başvurulur?
İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Nasıl Başvurulur?

İşyeri hekimliği yönetmeliğinin 31. maddesine göre adaylar eğitim başvurusu için şu belgeleri ibraz ederler.

  • Islak İmzalı Dilekçe (İlgili eğitim kurumuna yazılmalı, hangi eğitime katılacağı ve T.C kimlik no'su belirtilmeli)

  • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte sureti getirilir ve eğitim kurumunda tasdik edilir. Gerçeğe aykırı beyan yapıldığı tespit edilirse başvuru reddedilmekte bu durumun sonradan tespiti halinde ise adayın aldığı eğitim ve sınavı geçersiz sayılmaktadır.


 

İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri


İşyeri hekimliği yönetmeliği Madde 11 işyeri hekimlerinin yükümlülüklerini şu şekilde ifade etmektedir.


İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri
İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri
  • İşyeri hekimleri görevlerini icra ederken işin olağan akışını aksatmamak, çalışma ortamının verimli bir hale getirilmesi için gerekli katkıyı sağlamak, işveren ve çalışanların özel bilgilerini paylaşmamaktan sorumludur.

  • İşyeri hekimleri iş sağlığı ile ilgili ihmallerden işverene karşı sorumludur.

  • İşyeri hekimi tespit ettiği aksaklıkların düzeltilmemesi halinde işyerinin bağlı olduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne durumu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

  • İşyeri hekimleri yapmış oldukları faaliyetleri kayıt altına almakla sorumludur.

  • İşyeri hekimleri meslek hastalığı teşhisi koyduğu hastaları SGK'ya bağlı hastanelere sevk etmekle yükümlüdür.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page