top of page

İş Güvenliği Uzmanlığı - İşyeri Hekimliği - İşyeri Hemşireliği Sınav İçerikleri

İSG Sınavı Başvuru Usul ve Esasları

İşyeri Hekimliği sınav konuları ile soru yüzdelikleri

 

NO   KONU                 YAKLAŞIK YÜZDE (%) ORANI

1     Hukuk                               5

2    Genel İSG Konuları             15

3    Mevzuat                           25

4    Sağlık                               50

5    Teknik                               5

A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav konuları ile soru yüzdelikleri

NO   KONU                 YAKLAŞIK YÜZDE (%) ORANI

1     Hukuk                               5

2    Genel İSG Konuları             15

3    Mevzuat                            30

4    Sağlık                               10

5    Teknik                              40

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) sınav konuları ile soru yüzdelikleri

NO   KONU                 YAKLAŞIK YÜZDE (%) ORANI

1     Hukuk                               5

2    Genel İSG Konuları             30

3    Mevzuat                            20

4    Sağlık                               35

5    Teknik                               10

Temel Eğitim Müfredatı Konuları

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Konuları 

(Güncel Eğitim Dokümanları için Bize Ulaşınız)

 1. Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

 3. Uygun İşe Yerleştirme

 4. Temel Hukuk ve İş hukuku

 5. Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 6. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

 7. İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

 8. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 9. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

 10. Psikososyal Risk Etmenleri

 11. Fiziksel Risk Etmenleri

 12. Kimyasal Risk Etmenleri

 13. Biyolojik Risk Etmenleri

 14. Ergonomi

 15. Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 17. İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

 18. İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

 19. İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

 20. İş Kazaları

 21. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

 22. Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

 23. Toksikolojinin Temel İlkeleri

 24. İş Sağlığında Güncel Konular

 25. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

 26. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

 27. İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

 28. İletişim Teknikleri

 29. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri

 30. İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları

(Güncel Eğitim Dokümanları için Bize Ulaşınız)

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 3. Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 4. Temel Hukuk

 5. İş Hukuku

 6. Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 7. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 12. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 13. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 14. Çalışma Ortamı Gözetimi

 15. İş Hijyeni

 16. Fiziksel Risk Etmenleri

 17. Kimyasal Risk Etmenleri

 18. Biyolojik Risk Etmenleri

 19. Psikososyal Risk Etmenleri

 20. Ergonomi

 21. Korunma Politikaları

 22. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 23. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

 24. Büyük Endüstriyel Kazalar

 25. İş Kazaları

 26. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

 27. Meslek Hastalıklarına Giriş

 28. İşle İlgili Hastalıklar

 29. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 30. Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

 31. Mesleki Cilt Hastalıkları

 32. Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 33. Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 34. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

 35. Mesleki Kanserler

 36. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 37. Mesleki İşitme Kayıpları

 38. Toksikoloji

 39. İş Sağlığında Güncel Konular

 40. Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 41. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 42. Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 43. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 44. İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 45. İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

 46. İş Sağlığı Etiği

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları

(Güncel Eğitim Dokümanları için Bize Ulaşınız)

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 2. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

 3. Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 4. Temel Hukuk

 5. İş Hukuku

 6. Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 7. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 11. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 12. Çalışma Ortamı Gözetimi

 13. İş Hijyeni

 14. İşyeri Bina ve Eklentileri

 15. Fiziksel Risk Etmenleri

 16. Kimyasal Risk Etmenleri

 17. Biyolojik Risk Etmenleri

 18. Psikososyal Risk Etmenleri

 19. Ergonomi

 20. Korunma Politikaları

 21. Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 22. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 23. Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

 24. Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 25. El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 26. Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 27. Yangın

 28. Acil Durum Planları

 29. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

 30. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

 31. Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 32. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 33. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 34. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 35. Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 36. İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 37. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 38. Kişisel Koruyucu Donanımlar

 39. İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

 40. İş Kazaları

 41. Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

 42. İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

 43. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

 44. Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

 45. Çalışma Hayatında Etik

 46. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 47. Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kayseri

Konya

Malatya

Samsun

Sivas

Trabzon

Van  illerinde yapılacaktır.

 

Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

 

Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara’da yapılabilecektir.

 

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır.

 

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

 

Sınavın ilanı, sınava başvurular başlamadan önce Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır.

 

Sınava başvuru hakkı bulunan adaylar, Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir.

 

Genel Müdürlük sınava girecek adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol edecektir.

 

Genel Müdürlük, başvuru koşullarını taşıyarak sınava katılmasını uygun gördüğü adayların T.C. Kimlik Numaralarını, sınava gireceği sertifika alanını vb. diğer bilgilerini, ÖSYM’ye bildirecektir.

 

T.C. Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilmediği için sınava başvuru yapamayan adayların sınava katılamama durumları; İSGGM’ye ait https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx adresinde yer alan “sınav durumu sorgulama” sekmesinden aday tarafından sorgulanabilecektir.

 

Genel Müdürlük tarafından T.C. Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar başvurularını yaparak, sınav ücretini yatıracaklardır.

 

Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, bu konuda Genel Müdürlük veya ÖSYM’nin bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

1. Dönem Sınavına başvurular 17 Şubat-23 Şubat 2023 tarihleri arasında,

2. Dönem Sınavına başvurular ise 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır.

 

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.

 

ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır.

 

ÖSYM Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

 

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir ÖSYM Başvuru Merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

 

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

 

Sınava başvuru yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklar veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel başvuru yapacaklardır.

 

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

 1. Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

 2. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga ile adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik 3 Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.)

 3. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yaptığı işlemlerin sorumluluğu kendilerine aittir.

 

Aday Başvuru Formuna yazılan bilgiler ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yapılan işlemlerdeki eksiklik veya yanlışlıklar sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

 

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

 

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ve sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır.

 

Adaylar bu belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edineceklerdir.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinebilecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları aslı ile gireceklerdir.

 

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar ile pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

 

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir.

 

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

 

Bir aday, bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkili başvuru merkezlerinin birine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir.

 

Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

 

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ve peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir.

 

Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer sınav kurallarına uymak zorundadır.

 

Sınav kurallarına uymak temel görevidir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

 

Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.

 

Her testte 50 soru yer alacaktır.

 

Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.

 

Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi

 

 

 

Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

 

Her aday sınavda, başvurduğu sertifika alanı ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır.

 

Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır.

 

Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir.

 

Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir.

 

Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

 

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.

 

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.

 

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde;

 

Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

 

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

 

Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir.

ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez.

 

Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evrakını ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebileceklerdir.

 

Sınava girecek adaylar,

1. Dönem Sınavı için 17 Şubat-23 Şubat 2023 tarihleri arasında,

2. Dönem Sınavı için 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında sınav ücretini yatıracaklardır.

 

2022 yılında sınav ücreti 370,00 TL olacaktır.

 

Sınav ücreti ÖSYM hesabına;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM(KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası (Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık. Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecektir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

 

Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 555,00 TL olarak yatıracaklardır.

 

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

 

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

 

Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

 

Sınav ücreti ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

 

Yapılan başvurular ve yatırılan sınav ücreti ilgili dönem için geçerlidir. Bir sonraki döneme devredilmez.

 

Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen, sınavı geçersiz sayılan, sınavda başarılı olamayan veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

BAŞVURU/SINAV KURALLARI

Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

 

6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınavlar ile ilgili açıklamalar ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır.

 

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

 

Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

 

Adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez.

 

Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı 8 işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez.

 

Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ücret alınmaz.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız.

 

BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİNİZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR!

 

Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ.

 

Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda sınav ücreti yatırılamayacağından sorumluluk adayın kendisine aittir. Başvuru bilgileriniz sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak BAŞVURUNUZU TAMAMLAYINIZ.

 

Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ.

 

Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

Kaynak: ÖSYM

İSG-sınav-puan-hesaplama.png

 

İş Güvenliği Uzmanlığı / İşyeri Hekimliği / İşyeri Hemşireliği sınavlarının düzenlendiği İller

 

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kayseri

Konya

Malatya

Samsun

Sivas

Trabzon

Van

bottom of page