top of page

2024 İSG Belge Ücretleri

İş Güvenliği Sertifika Ücretleri

2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. Bu çerçevede 2024 İSG Belge / Sertifika ücretleri de belirlenmiş oldu. Bu çerçevede 2024 yılında uygulanacak olan İSG Sertifika ücretleri şu şekilde;

İSG Belge Ücretlerinin Yıllık Güncellenmesi ve Ödeme Yöntemleri

Belge bedelleri, her yıl yetkili makamın onayı ile güncellenmekte ve değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler, ilgili kurumlar ve bireyler için önem arz etmektedir.


Ödeme sürecine gelince, İSG Katip Sisteminden başvuru yaptıktan 48 saat sonra, belge ücretleri T.C. Ziraat Bankası'nın Kurumsal Tahsilat Programı kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

 

Bu ödemeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün Kurumsal Tahsilat Hesabına, ödeyen kişinin T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ile yapılmalıdır.


Önemli bir not olarak, döner sermaye hesaplarına IBAN numarası kullanılarak yapılan ödemelerin kabul edilmediğini belirtmek gerekir. Bu, ödeme işlemlerinin doğru ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için kritik bir bilgidir.

bottom of page