top of page

İşyeri Hekiminin Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?


İşyeri Hekiminin Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
İşyeri Hekiminin Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri hekimliği çalışma hayatında yeni bir kavram değil. Tıp Fakültesinden mezun olan tabipler zaten uzun yıllardır işyerlerinde işyeri hekimi olarak görev yapmakta. Ancak modern dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kanunun uygulamaya konulmasıyla birlikte mesleğin görev, yetki ve sorumlulukları net bir şekilde çizilmiş ayrıca çalışanların sağlığı daha profesyonel bir şekilde takip edilmeye başlanmıştır. İşyeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili tüm detaylar işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında yeniden belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre işyeri hekimlerinin görev tanımları aşağıdaki konuları içermektedir;

  • Çalışanların Sağlık Gözetimlerinin Yapılması,

  • Çalışanlara Sağlık Konuları İle İlgili Rehberlik Yapmak,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Risk Değerlendirme Çalışmalarına Katılmak,

  • Çalışanlara Sağlık Konuları Hakkında Eğitim Vermek ve Sağlık Kayıtları Tutmak,

  • Diğer İSG Personeliyle İşbirliği Yapmak. 

İşyeri Hekimlerinin Sağlık Gözetimleriİşyeri Hekimlerinin Sağlık Gözetimleri
İşyeri Hekimlerinin Sağlık Gözetimleri

İşyeri hekimlerinin en temel görevi işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimlerini yapmaktır. Sağlık gözetimleri kapsamında hekimler çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek faaliyetleri, malzemeleri, ekipmanları, davranış ve yöntemleri tespit eder ve önlem alınması için bunları işverenle paylaşır. İşyeri hekimlerinin sağlık gözetimleri kapsamında yapılan diğer faaliyetler ise şunlardır;


  • İşe Giriş Muayeneleri,

  • Periyodik Sağlık Kontrolleri,

  • Sevk İşlemleri,

  • Reçetelendirme.


 

İşyeri Hekimliği Rehberlik Hizmetleriİşyeri Hekimliği Rehberlik Hizmetleri
İşyeri Hekimliği Rehberlik Hizmetleri

İşyeri hekimlerinin tam anlamıyla görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren ile koordineli bir şekilde çalışması şarttır. Bu bağlamda işyeri hekimlerinin görevleri arasında işverenle irtibat halinde olmak ve işverene her türlü faaliyet hakkında öneride bulunmak vardır. İşyeri hekimleri işyerlerindeki sağlık koşullarının iyileştirilmesi için işverene malzeme, ekipman, araç ve yöntemle ilgili önerilerde bulunabilirler. İşyeri hekimleri çalışma sahalarında meydana gelen kazaları, meslek hastalıklarını ve diğer sağlık konularının nedenlerini araştırır, söz konusu olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için gerekli önleyici çalışmaları yapar ve işverenin yapması gereken hususları öneri şeklinde işverene sunar.


 

İşyeri Hekimliği Risk Değerlendirme Çalışmalarıİşyeri Hekimliği Risk Değerlendirme Çalışmaları
İşyeri Hekimliği Risk Değerlendirme Çalışmaları

İşyeri hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları arasında bireysel veya İSG uzmanları ile birlikte gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmalarına katılmak ve bu çalışmadan çıkan sonuçları işveren ile paylaşmak bulunmaktadır. İşyeri hekimleri risk değerlendirme çalışmaları sonrasında ortaya çıkan tablo ile ilgili aksaklıkların giderilmesi amacıyla işverene çeşitli öneriler sunarlar. İçeriğimizin bu kısmında önemli bir konunun altını çizmek isteriz. Genelde çalışma hayatında yapılan risk değerlendirme çalışmalarının yalnızca iş güvenliği uzmanlarının görevi olduğuna dair yaygın bir kanı mevcut. Oysa ki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları bir bütündür. Dolayısıyla risk değerlendirme çalışmaları da işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, teknik elemanlar, çalışan temsilcileri ve yönetim kadrosunda bulunan herkesi ilgilendiren bir süreçtir.


 

İşyeri Hekimlerinin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt İşlemleriİşyeri Hekimlerinin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt İşlemleri
İşyeri Hekimlerinin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt İşlemleri

İşyeri hekimlerinin görevleri arasında çalışanlara sağlık konularıyla ilgili eğitim verilmesi de bulunmaktadır. Çalışanların sağlığı ve hijyen ile alakalı tüm eğitimlerin yalnızca işyeri hekimleri tarafından verilmesi gerekir. İşyerlerinde işyeri hekimliği ile ilgili yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri de bilgilendirme ve kayıt işlemleridir. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlendirme raporlarının ve çalışma talimatlarının hazırlanması ve kayıt altına alınmasından iş güvenliği uzmanları ile birlikte işyeri hekimleri sorumludur.


 

İşyeri Hekimlerinin İlgili Birimlerle İşbirliği Yapması


İşyeri hekimliği hizmetlerinin daha verimli ve etkili şekilde gerçekleştirilebilmesi için koordineli bir şekilde yapılması zorunludur. Ortaklaşa yapılmayan çalışmaların yeterli etkiyi gösteremeyeceği açıktır. Bu nedenle işyeri hekimleri iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında konu ile ilgili diğer çalışanlar ve iş güvenliği uzmanları ile işbirliği yapmalıdır.


 

İşyeri Hekimlerinin Yetkileriİşyeri Hekimlerinin Yetkileri
İşyeri Hekimlerinin Yetkileri

İşyeri hekimliği çalışma hayatının önemli meslek kollarından biridir. İnsan hayatı ile doğrudan bağlantılı olan işyeri hekimlerine yasa ve yönetmeliklerle geniş yetkiler verilmiştir. İnsan hayatının söz konusu olduğu ve riskin önlenemez boyutta olduğu durumlarda işyeri hekimleri işi durdurmak için işverenden talepte bulunabilir. Burada işi durdurma talebi ile işi durdurma yetkisi karıştırılmamalıdır. İşi durdurmak işverenin yetkisinde olan bir durumdur. İşyeri hekimleri ise sadece işi durdurmak için öneride bulunabilirler. Bir işyeri hekimi kurum ve işletmelerdeki sağlık ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmakla yetkilidir. Bu bağlamda hekimler işyerinin her yerinde gerekli inceleme ve araştırma faaliyetinde bulunabilir, çalışanlar ile görüşebilir ve her türlü belgeye ulaşabilirler.


 

İşyeri Hekimlerinin Sorumluluklarıİşyeri Hekimlerinin Sorumlulukları
İşyeri Hekimlerinin Sorumlulukları

İşyeri hekimlerinin görevleri içinde iş süreçlerini aksatmadan verimli bir çalışma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. İşyeri hekimleri işyerinin meslek sırlarını korumakla sorumludur. Bu kapsamda ekonomik ve ticari durumlar ayrıca çalışanların kişisel sağlık verilerinin gizli tutulması esastır. Hekimler hayati tehlike arz eden hallerin makul bir zaman içinde önleminin alınmaması halinde durumu Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Bunun yanında işyeri hekimleri gerekli durumlarda çalışanları SSK hastanelerine sevk etmekten de sorumludurlar.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page