İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

(YÖNETMELİKLER)

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

DOCX

4703/4

01.05.2019 / 30761

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

DOCX

CK-1/388, 4703, 1705

06.04.2019 / 30737

 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

3194/28, CK-1/107

02.03.2019 / 30702

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

DOCX

3194/28, CK-1/107

02.03.2019 / 30702

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331, 2872, CK-4

02.03.2019 / 30702

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

DOCX

6331/30

Son Değ.31.12.2018/30642.4.M
05.10.2013 / 28786

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

DOCX

4447/Ek-2

Son Değ.09.11.2018/30590
30.04.2011 / 27920

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/16, 17, 18, 30

Son Değ.24.05.2018/30430
15.05.2013 / 28648

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

DOCX

6331/6

Son Değ:21.05.2018/3042
29.06.2015 / 294017

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

DOCX

635, 5393,5302, 1705

04.05.2018 / 30411

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

PDF

7126/Ek-9

Son Değ.15.03.2018/30361
19.12.2007 / 26735

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014-68-AB)

DOCX

4703

03.03.2018 / 30349

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

DOCX

657

Son Değ.23.12.2017/30279
15.02.2015 / 29268

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

DOCX

5307/14, 15

Son Değ.21.12.2017/30277
16.12.2012 / 28499

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

DOCX

6331/30

Son Değ.18.11.2017/30244
19.09.2013 / 28770

Alt İşverenlik Yönetmeliği

DOCX

4857/3

Son Değ.25.08.2017/30165
27.09.2008 / 27010

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

DOCX

4857/63

Son Değ.25.08.2017/30165
06.04.2004 / 25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

DOCX

4857/41

Son Değ.25.08.2017/30165
06.04.2004 / 25425

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/76

Son Değ.19.08.2017/30159
07.04.2004 / 25426

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/69

Son Değ.19.08.2017/30159
24.07.2013 / 28717

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

DOCX

4857/60

Son Değ.18.08.2017/30158
03.03.2004 / 25391

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/30 ve 90, 4904/3, 4447/48

Son Değ.18.08.2017/30158
25.04.2009 / 27210

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/30, 4904/32

Son Değ.18.07.2017/30127
19.09.2009 / 27354

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

DOCX

4735/25

27.05.2017 / 30078

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/71

Son Değ.12.05.2017/30064
06.04.2004 / 25425

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

DOCX

6331/17, 30

13.07.2013 / 28706
Son Değ.11.05.2017/30063

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

DOCX

6331/30, 31, 3146/2, 12

Son Değ.24.04.2017/30047
25.04.2013 / 28628

Turkuaz Kart Yönetmeliği

DOCX

6735/11, 25

14.03.2017 / 30007

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

DOCX

2872/3, 8, 11, 12, 13

25.01.2017 / 29959

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/10, 24, 27, 30, 31 

24.01.2017 /29958

 

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721

PDF

4632/Ek-2, Geçici 2

02.01.2017 /29936

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

DOCX

6356/57

Son Değ.17.12.2016/29921
07.12.2013 / 28844

 

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/13

08.11.2016 / 29882

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)

DOCX

4703

03.11.2016 / 29877

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

DOCX

6331/6,8,30, 3146/2,12

Son Değ:30.06.2016/29758
29.12.2012 / 28512

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)

DOCX

4703, 635 KHK

30.06.2016 / 29758

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30, 3146/2,12

20.07.2013 / 28713
Son Değ.07.03.2016/29646

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/3,30, 3146/2,12

29.12.2012 / 28512
Son Değ.15.02.2016/29625

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

DOCX

6331/25, 30

30.03.2013 / 28603
Son Değ:11.02.2016/29621

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

DOCX

4708/4, 8, 12 ve 644 KHK/33

05.02.2008 / 26778
Son Değ.28.01.2016/29607

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

PDF

6458

15.01.2016 / 29594

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

DOCX

5544/21

19.10.2015 / 29507

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

DOCX

5544/4, 22

15.10.2015 / 29503

İlkyardım Yönetmeliği

DOCX

3359/9, 663 KHK/9

29.07.2015 / 29429

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

DOCX

6356/29, 30, 77

26.11.2013 / 28833
Son Değ.14.06.2015/29386

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

-

6356/18, 19

09.07.2013 / 28702
Son Değ.14.06.2015/29386

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

DOCX

6356/42,61

11.10.2013 / 28792
Son Değ.14.06.2015/29386

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

PDF

3056/2,33

02.02.2015 / 29255

 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

DOCX

4817/22

29.08.2003 / 25214
Son Değ.22.01.2015/29244

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

DOCX

2872, 644, 663, 1593...

13.02.2014 / 29204

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

DOCX

5188

07.10.2004 / 25606
Son Değ.07.10.2014/25606

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

DOCX

4703

03.03.2009 / 27158
Son Değ.28.09.2014/29133

Asgari Ücret Yönetmeliği

DOCX

4857/39

01.08.2004 / 25540
Son Değ.19.04.2014/28977

İşkolları Yönetmeliği

DOCX

6356/4

19.12.2012 / 28502
Son Değ.26.03.2014/28953

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30, 3146/12

25.01.2013 / 28539
Son Değ.16.01.2014/28884

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

DOCX

4857/30

09.01.2014 / 28877

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/7

24.12.2013 / 28861

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

2872, 644

11.12.2013 / 28848 2M.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

DOCX

2872, 644, 663, 1593,...

11.12.2013 / 28848M.

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

5378/14

26.11.2013 / 28833

Tozla Mücadele Yönetmeliği

DOCX

6331/30

05.11.2013 / 28812

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

DOCX

6331/30

11.09.2013 / 28762

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

23.08.2013 / 28744

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

DOCX

6331/30

22.08.2013 / 28743

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

20.08.2013 / 28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/10, 30, 31

20.08.2013 / 28741

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/91, 6331/24-3

16.08.2013 / 28737
Son Değ.04.02.2014/28903

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

DOCX

6331/30

16.08.2013 / 28737

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

12.08.2013 / 28733

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

06.08.2013 / 28730

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

DOCX

6331/30

28.07.2013 / 28721

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

DOCX

6331/30

24.07.2013 / 28717

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

DOCX

6331/30

17.07.2013 / 28710

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

16.07.2013 / 28709

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

DOCX

1593/127

05.07.2013 / 28698

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

02.07.2013 / 28695

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/11, 12, 30

18.06.2013 / 28681

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

15.06.2013 / 28678

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

30.04.2013 / 28633

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30, 3146/12

16.04.2013 / 28620

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

DOCX

6331/21

05.02.2013 / 28550

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

DOCX

7201/7-a

19.01.2013 / 28533

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/22,30

18.01.2013 / 28532

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

DOCX

4703/4

31.12.2012 / 28514 4.M.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

DOCX

6331/10,30

29.12.2012 / 28512

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

DOCX

3146/5,15

31.10.2012 / 28453

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

DOCX

7201/60

25.01.2012 / 28184

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
      Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi

DOCX

5510/107

11.10.2008 / 27021
Son Değ.22.01.2011/27823

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

5176/3,7

14.09.2010 / 27699

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

DOCX

4904/3

27.05.2010 / 27593

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

DOCX

5510/107

12.05.2010 / 27579

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

5510/Ek-1

21.07.2009 / 27295
Düz.23.07.2009/27297

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

DOCX

818/323, 854/29, ...

18.11.2008 / 27058

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

DOCX

4857/111

03.09.2008 / 26986

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

DOCX

7269/3

06.03.2007 / 26454

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/114

04.04.2004 / 25423
Son Değ.15.05.2004/25463

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

6176/3,7

13.04.2005 / 25785

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

DOCX

4857/70

28.04.2004 / 25446

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

DOCX

4857/76

06.04.2004 / 25425

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

DOCX

2872/8, 11,12

18.03.2004 / 25406

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/38

05.03.2004 / 25393

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

DOCX

4857/110

03.03.2004 / 25391

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/51

28.02.2004 / 25387

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

DOCX

3154/28

21.08.2001 / 24500

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

DOCX

3154/28

30.11.2000 / 24246

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

PDF

3628

15.11.1990 / 20696

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

DOCX

3194/44

11.11.1989 / 20339

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

DOCX

3194/44, 3542/3

04.11.1984 / 18565

Resmi Mühür Yönetmeliği

PDF

234

12.09.1984 / 18513

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

DOCX

6269

19.09.1964 / 11811

İSG Yüksek Lisans Kayıtlarımız Devam Ediyor

Detaylar için Tıklayınız

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Bulut Akademi Eğitim Kurumları

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası 347-İG-İH

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi

Eserim Akademi Eğitim Kurumları*

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası TMYB-111

KDU Eğitimi, Kimyasal Değerlendime Uzmanlığı Eğitimi

Bulut Akademi Eğitim Kurumları

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası E.31404

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Instagram Hesabı @isgkursu

      Takip et, Kazan | #isgkursu

Genel Müdürlük

Gültepe Mh. MAQAM Office, 

B Blok No:505 58080

Merkez | SİVAS | TÜRKİYE

+90 532 767 15 66

Ankara İletişim

Ceyhun Atuf Kansu Cad.

Gözde Plaza No: 130/62

Balgat | Çankaya | ANKARA

+90 312 911 94 14

İstanbul İletişim

Tavukçuyolu Cd. Turna Sk.

Mercare Plaza. No:30/4

Ümraniye | İstanbul

+90 216 606 17 58

Destek Hattı +90 532 720 68 32         bilgi@bulutakademi.com.tr

09:00 / 19:00

İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimleri

Sadece, ilgili Bakanlıklardan yetki alan Kurumlar tarafından verilebilir.

Lütfen, YETKİSİZ KİŞİ VE KURULUŞLARA İTİBAR ETMEYİNİZ.

© Copyright | Bulut Akademi Eğitim Kurumları | 2009 - 2020 | Kurumsal Çözüm Ortağı Kobi Analiz A.Ş.