İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

(YÖNETMELİKLER)

Alt İşverenlik Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 27.09.2008/27010
Değ. 25.08.2017/30165

Alternatif Link

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 08.11.2016/29882

Alternatif Link

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 06.04.2019/30737

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 04.05.2018/30411

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 25.01.2013/28539
Değ. 16.01.2014/28884

Alternatif Link

Asgari Ücret Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 01.08.2004/25540
Değ. 19.04.2014/28977

Alternatif Link

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 16.08.2013/28737
Değ. 15.04.2020/31100

Alternatif Link

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 20.08.2013/28741

Alternatif Link

-

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 03.03.2018/30349

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 03.11.2016/29877

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 19.12.2007/26735
Değ. 15.03.2018/30361

Alternatif Link

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 15.06.2013/28678

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 02.03.2019/30702

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 28.07.2013/28721

Alternatif Link

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 15.05.2013/28648
Değ. 24.05.2018/30430

Alternatif Link

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 02.01.2017/29936
Değ. 27.12.2018/30638

Alternatif Link

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 30.04.2013/28633

Alternatif Link

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 22.08.2013/28743

Alternatif Link

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 11.10.2008/27021
Değ. 22.01.2011/27823

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

 

 

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 04.04.2004 / 25423
Değ.15.05.2004/25463

Alternatif Link

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 15.02.2015/29268
Değ. 23.12.2017/30279

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 31.10.2012/28453

Alternatif Link

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 06.04.2004/25425
Değ. 12.05.2017/30064

Alternatif Link

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 14.09.2010/27699

Alternatif Link

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 16.04.2013/28620

Alternatif Link

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 04.11.1984/18565
Değ. 12.01.2020/31006

Alternatif Link

-

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 11.11.1989/20339
Değ. 09.02.2012/28199

Alternatif Link

-

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 30.11.2000/24246
Değ. 12.01.2020/31006

Alternatif Link

-

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 21.08.2001/24500
Değ. 04.12.2019/30968

Alternatif Link

-

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 06.01.2005/25692
Değ. 30.03.2007/26478

Alternatif Link

-

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 06.12.2018/30617

Alternatif Link

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 24.07.2013/28717

Alternatif Link

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 09.01.2014/28877

Alternatif Link

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 16.08.2013/28737
Değ. 07.09.2019/30881

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

 

 

 

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 15.01.2016/29594

Alternatif Link

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 23.08.2013/28744

Alternatif Link

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 06.04.2004/25425

Alternatif Link

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 28.04.2004/25446

Alternatif Link

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 05.07.2013/28698

Alternatif Link

İlkyardım Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 29.07.2015/29429

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 25.04.2013/28628
Değ. 24.04.2017/30047

Alternatif Link

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 29.12.2012/28512
Değ. 16.04.2020/31101

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 24.01.2017/29958

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 06.04.2004/25425
Değ. 25.08.2017/30165

Alternatif Link

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 06.04.2004/25425
Değ. 25.08.2017/30165

Alternatif Link

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 29.12.2012/28512
Değ. 28.02.2020/31053

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 24.12.2013/28861

Alternatif Link

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 18.01.2013/28532

Alternatif Link

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 29.12.2012/28512

Alternatif Link

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 05.03.2004/25393
Değ. 25.01.2020/31019

Alternatif Link

İşkolları Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 19.12.2012/28502
Değ. 26.03.2014/28953

Alternatif Link

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 17.07.2013/28710

Alternatif Link

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 20.07.2013/28713

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 29.06.2015/294017
Değ. 21.05.2018/30427

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 24.07.2013/28717
Değ. 19.08.2017/30159

Alternatif Link

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 13.04.2005/25785

Alternatif Link

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 19.09.2009/27354
Değ.09.11.2018/30590

Alternatif Link

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 06.08.2013/28730

Alternatif Link

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 30.04.2011/27920
Değ. 09.11.2018/30590

Alternatif Link

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 12.08.2013/28733

Alternatif Link

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 01.05.2019/30761

Alternatif Link

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 02.07.2013/28695

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 03.03.2004/25391

Alternatif Link

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 26.11.2013/28833

Alternatif Link

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 11.12.2013/28848 2M.

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 11.12.2013/28848 M.

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 19.09.2013/28770
Değ. 18.11.2017/30244

Alternatif Link

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 03.03.2009/27158
Değ. 28.09.2014/29133

Alternatif Link

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 15.11.1990/20696
Değ. 05.02.2010/27484

Alternatif Link

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 15.10.2015/29503

Alternatif Link

Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 05.12.2019/30969

Alternatif Link

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 30.06.2016/29758
Değ. 27.06.2020/31168

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 07.10.2004/25606
Değ. 05.09.2018/30526

Alternatif Link

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 07.04.2004/25426
Değ. 19.08.2017/30159

Alternatif Link

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 24.03.2000/23999
Değ. 03.06.2010/27600

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Resmi Mühür Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 12.09.1984/18513
Değ. 07.02.2019/30679

Alternatif Link

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 10.06.2020/31151

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 16.07.2013/28709

Alternatif Link

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 11.09.2013/28762

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 03.09.2008/26986

Alternatif Link

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 09.07.2013/28702
14.06.2015/29386

Alternatif Link

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 26.11.2013/28833
Değ. 14.06.2015/29386

Alternatif Link

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 27.05.2017/30078

Alternatif Link

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 16.12.2012/28499
Değ. 21.12.2017/30277

Alternatif Link

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 21.07.2009/27295
23.07.2009/27297

Alternatif Link

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 12.05.2010/27579
Değ. 12.01.2018/30299

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 02.03.2019/30702

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 27.05.2010/27593

Alternatif Link

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 25.01.2012/28184

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 13.07.2013/28706
Değ. 11.05.2017/30063

Alternatif Link

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 25.01.2017/29959

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 11.10.2013/28792
Değ. 14.06.2015/29386

Alternatif Link

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 07.12.2013/28844
Değ. 17.12.2016/29921

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Tozla Mücadele Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 05.11.2013/28812

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Turkuaz Kart Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 14.03.2017/30007

Alternatif Link

-

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 05.02.2013/28550

Alternatif Link

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 19.10.2015/29507

Alternatif Link

-

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 18.11.2008/27058
Değ. 21.05.2016/29718

Alternatif Link

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 29.08.2003/25214
Değ. 22.01.2015/29244

Alternatif Link

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 05.10.2013/28786
Değ.31.12.2018/30642.4.M

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 05.02.2008/26778
Değ. 21.03.2020/31075

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 02.03.2019/30702
Değ. 21.09.2019/30895

Alternatif Link

Alt.Link Ekler

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 03.03.2004/25391
Değ.18.08.2017/30158

Alternatif Link

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 25.04.2009/27210
Değ. 18.08.2017/30158

Alternatif Link

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 28.02.2004/25387

Alternatif Link

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

KAYSİS Linki

RG: 13.02.2014/29204

İSG Saha Uygulama Eğitimlerimiz ile Mesleğinizi Yeniden Tanıyın

 

Detaylar için Tıklayınız

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Bulut Akademi Eğitim Kurumları

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası 347-İG-İH

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi

Eserim Akademi Eğitim Kurumları*

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası TMYB-111

KDU Eğitimi, Kimyasal Değerlendime Uzmanlığı Eğitimi

Bulut Akademi Eğitim Kurumları

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası E.31404

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Instagram Hesabı @isgkursu

      Takip et, Kazan | #isgkursu

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk.

MAQAM Office B Blok No:505 

58080 | Merkez | SİVAS | TÜRKİYE

+90 850 550 58 06

Genel Müdürlük

Gazi Mh. Şenol Cd.

Kariyer Plaza 83/2

06560 | Yenimahalle | ANKARA

+90 312 911 94 14

Marmara Bölge Müdürlüğü

Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd.

Bilim Tower 30/75 Kat:10
34775
| Ümraniye | İSTANBUL 

+90 216 606 17 58

LÜTFEN

öNCE

DİĞERLERİNİ

ARAYIN

Öğrenci İşleri +90 532 238 12 64

ki

farkı

farkedin :)

Bulut Akademi Eğitim Kurumları, Kariyer Enstitüsü A.Ş. iştirakidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimleri

Sadece, ilgili Bakanlıklardan yetki alan Kurumlar tarafından verilebilir.

Lütfen, YETKİSİZ KİŞİ VE KURULUŞLARA İTİBAR ETMEYİNİZ.

© Copyright | Bulut Akademi Eğitim Kurumları | 2009 - 2021 | Kurumsal Çözüm Ortağı Kobi Analiz A.Ş.