İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEVZUATI

(YÖNETMELİKLER)

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

DOCX

4703/4

01.05.2019 / 30761

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

DOCX

CK-1/388, 4703, 1705

06.04.2019 / 30737

 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

3194/28, CK-1/107

02.03.2019 / 30702

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

DOCX

3194/28, CK-1/107

02.03.2019 / 30702

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331, 2872, CK-4

02.03.2019 / 30702

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

DOCX

6331/30

Son Değ.31.12.2018/30642.4.M
05.10.2013 / 28786

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

DOCX

4447/Ek-2

Son Değ.09.11.2018/30590
30.04.2011 / 27920

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/16, 17, 18, 30

Son Değ.24.05.2018/30430
15.05.2013 / 28648

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

DOCX

6331/6

Son Değ:21.05.2018/3042
29.06.2015 / 294017

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

DOCX

635, 5393,5302, 1705

04.05.2018 / 30411

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

PDF

7126/Ek-9

Son Değ.15.03.2018/30361
19.12.2007 / 26735

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014-68-AB)

DOCX

4703

03.03.2018 / 30349

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

DOCX

657

Son Değ.23.12.2017/30279
15.02.2015 / 29268

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

DOCX

5307/14, 15

Son Değ.21.12.2017/30277
16.12.2012 / 28499

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

DOCX

6331/30

Son Değ.18.11.2017/30244
19.09.2013 / 28770

Alt İşverenlik Yönetmeliği

DOCX

4857/3

Son Değ.25.08.2017/30165
27.09.2008 / 27010

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

DOCX

4857/63

Son Değ.25.08.2017/30165
06.04.2004 / 25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

DOCX

4857/41

Son Değ.25.08.2017/30165
06.04.2004 / 25425

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/76

Son Değ.19.08.2017/30159
07.04.2004 / 25426

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/69

Son Değ.19.08.2017/30159
24.07.2013 / 28717

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

DOCX

4857/60

Son Değ.18.08.2017/30158
03.03.2004 / 25391

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/30 ve 90, 4904/3, 4447/48

Son Değ.18.08.2017/30158
25.04.2009 / 27210

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/30, 4904/32

Son Değ.18.07.2017/30127
19.09.2009 / 27354

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

DOCX

4735/25

27.05.2017 / 30078

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/71

Son Değ.12.05.2017/30064
06.04.2004 / 25425

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

DOCX

6331/17, 30

13.07.2013 / 28706
Son Değ.11.05.2017/30063

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

DOCX

6331/30, 31, 3146/2, 12

Son Değ.24.04.2017/30047
25.04.2013 / 28628

Turkuaz Kart Yönetmeliği

DOCX

6735/11, 25

14.03.2017 / 30007

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

DOCX

2872/3, 8, 11, 12, 13

25.01.2017 / 29959

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/10, 24, 27, 30, 31 

24.01.2017 /29958

 

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721

PDF

4632/Ek-2, Geçici 2

02.01.2017 /29936

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

DOCX

6356/57

Son Değ.17.12.2016/29921
07.12.2013 / 28844

 

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/13

08.11.2016 / 29882

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)

DOCX

4703

03.11.2016 / 29877

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

DOCX

6331/6,8,30, 3146/2,12

Son Değ:30.06.2016/29758
29.12.2012 / 28512

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)

DOCX

4703, 635 KHK

30.06.2016 / 29758

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30, 3146/2,12

20.07.2013 / 28713
Son Değ.07.03.2016/29646

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/3,30, 3146/2,12

29.12.2012 / 28512
Son Değ.15.02.2016/29625

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

DOCX

6331/25, 30

30.03.2013 / 28603
Son Değ:11.02.2016/29621

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

DOCX

4708/4, 8, 12 ve 644 KHK/33

05.02.2008 / 26778
Son Değ.28.01.2016/29607

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

PDF

6458

15.01.2016 / 29594

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

DOCX

5544/21

19.10.2015 / 29507

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

DOCX

5544/4, 22

15.10.2015 / 29503

İlkyardım Yönetmeliği

DOCX

3359/9, 663 KHK/9

29.07.2015 / 29429

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

DOCX

6356/29, 30, 77

26.11.2013 / 28833
Son Değ.14.06.2015/29386

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

-

6356/18, 19

09.07.2013 / 28702
Son Değ.14.06.2015/29386

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

DOCX

6356/42,61

11.10.2013 / 28792
Son Değ.14.06.2015/29386

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

PDF

3056/2,33

02.02.2015 / 29255

 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

DOCX

4817/22

29.08.2003 / 25214
Son Değ.22.01.2015/29244

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

DOCX

2872, 644, 663, 1593...

13.02.2014 / 29204

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

DOCX

5188

07.10.2004 / 25606
Son Değ.07.10.2014/25606

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

DOCX

4703

03.03.2009 / 27158
Son Değ.28.09.2014/29133

Asgari Ücret Yönetmeliği

DOCX

4857/39

01.08.2004 / 25540
Son Değ.19.04.2014/28977

İşkolları Yönetmeliği

DOCX

6356/4

19.12.2012 / 28502
Son Değ.26.03.2014/28953

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30, 3146/12

25.01.2013 / 28539
Son Değ.16.01.2014/28884

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

DOCX

4857/30

09.01.2014 / 28877

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/7

24.12.2013 / 28861

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

2872, 644

11.12.2013 / 28848 2M.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

DOCX

2872, 644, 663, 1593,...

11.12.2013 / 28848M.

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

5378/14

26.11.2013 / 28833

Tozla Mücadele Yönetmeliği

DOCX

6331/30

05.11.2013 / 28812

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

DOCX

6331/30

11.09.2013 / 28762

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

23.08.2013 / 28744

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

DOCX

6331/30

22.08.2013 / 28743

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

20.08.2013 / 28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/10, 30, 31

20.08.2013 / 28741

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/91, 6331/24-3

16.08.2013 / 28737
Son Değ.04.02.2014/28903

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

DOCX

6331/30

16.08.2013 / 28737

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

12.08.2013 / 28733

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

06.08.2013 / 28730

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

DOCX

6331/30

28.07.2013 / 28721

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

DOCX

6331/30

24.07.2013 / 28717

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

DOCX

6331/30

17.07.2013 / 28710

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

16.07.2013 / 28709

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

DOCX

1593/127

05.07.2013 / 28698

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

02.07.2013 / 28695

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/11, 12, 30

18.06.2013 / 28681

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

15.06.2013 / 28678

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30

30.04.2013 / 28633

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/30, 3146/12

16.04.2013 / 28620

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

DOCX

6331/21

05.02.2013 / 28550

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

DOCX

7201/7-a

19.01.2013 / 28533

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

DOCX

6331/22,30

18.01.2013 / 28532

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

DOCX

4703/4

31.12.2012 / 28514 4.M.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

DOCX

6331/10,30

29.12.2012 / 28512

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

DOCX

3146/5,15

31.10.2012 / 28453

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

DOCX

7201/60

25.01.2012 / 28184

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
      Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi

DOCX

5510/107

11.10.2008 / 27021
Son Değ.22.01.2011/27823

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

DOCX

5176/3,7

14.09.2010 / 27699

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

DOCX

4904/3

27.05.2010 / 27593

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

DOCX

5510/107

12.05.2010 / 27579

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

5510/Ek-1

21.07.2009 / 27295
Düz.23.07.2009/27297

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

DOCX

818/323, 854/29, ...

18.11.2008 / 27058

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

DOCX

4857/111

03.09.2008 / 26986

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

DOCX

7269/3

06.03.2007 / 26454

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/114

04.04.2004 / 25423
Son Değ.15.05.2004/25463

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

6176/3,7

13.04.2005 / 25785

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

DOCX

4857/70

28.04.2004 / 25446

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

DOCX

4857/76

06.04.2004 / 25425

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

DOCX

2872/8, 11,12

18.03.2004 / 25406

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/38

05.03.2004 / 25393

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

DOCX

4857/110

03.03.2004 / 25391

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

DOCX

4857/51

28.02.2004 / 25387

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

DOCX

3154/28

21.08.2001 / 24500

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

DOCX

3154/28

30.11.2000 / 24246

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

PDF

3628

15.11.1990 / 20696

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

DOCX

3194/44

11.11.1989 / 20339

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

DOCX

3194/44, 3542/3

04.11.1984 / 18565

Resmi Mühür Yönetmeliği

PDF

234

12.09.1984 / 18513

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

DOCX

6269

19.09.1964 / 11811

18 Mayıs 2019 İSG Sınavı Çıkmış Sorular

 

Detaylar için Tıklayınız

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Bulut Akademi Eğitim Kurumları

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası 347-İG-İH

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi

Eserim Akademi Eğitim Kurumları*

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası TMYB-111

KDU Eğitimi, Kimyasal Değerlendime Uzmanlığı Eğitimi

Bulut Akademi Eğitim Kurumları

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı

Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur

Yetki Belge Numarası E.31404

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Instagram Hesabı @isgkursu

      Takip et, Kazan | #isgkursu

Genel Müdürlük

Gültepe Mh. MAQAM Office, 

B Blok No:505 58080

Merkez | SİVAS

+90 346 211 11 29

Ankara İletişim

Ceyhun Atuf Kansu Cad.

Gözde Plaza No: 130/62

Balgat | Çankaya | ANKARA

+90 312 911 94 14

İstanbul İletişim

Tavukçuyolu Cd. Turna Sk.

Mercare Plaza. No:30/4

Ümraniye | İstanbul

+90 216 606 17 58

Destek Hattı +90 532 498 29 23         bilgi@bulutakademi.com.tr

H.içi 09:00 / 19:00

İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimleri

Sadece, ilgili Bakanlıklardan yetki alan Kurumlar tarafından verilebilir.

Lütfen, YETKİSİZ KİŞİ VE KURULUŞLARA İTİBAR ETMEYİNİZ.

© Copyright | Bulut Akademi Eğitim Kurumları | 2009 - 2019 | Created by TKS                                                        GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Pinterest Icon
LOGO.png