top of page

Mevzuat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan en önemli kanun 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu amacı çalışma ortamının şartlarının iyileşmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda işveren ve çalışanlara verilen yükümlülükler düzenli hale getirilmiştir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamı istisnalar dışında tüm kamu ve özel sektöre ait işyerlerine yöneliktir. Bu doğrultuda çırak ve stajyerleri de kapsayan faaliyetleri kapsar. Mevzuat 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında merak ettiğiniz her türlü konuyu Bulut Akademi üzerinden iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Amacı Nedir?

Mevzuat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına büyük önem verilir. Bu doğrultuda; çalışanlara, işverene, işyeri hekimine ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanına birçok sorumluluk düşer. Bu doğrultuda 6331 sayılı İSG kanunun önemi yadsınamazdır. İş sağlığı ve güvenliği kanununun uygulanması çalışanların sağlığının korunması, işyerinin düzenli hale getirilmesi, koşulların iyileştirilmesi hedeflerini esas alınır. Bu sayede üretim güvenli ve sürekli hale getirilir. Kanun kapsamında işveren, işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi başta olmak üzere birçok kavramın tanımı yapılmıştır. Kavramların tanımının yapılmış olması iş sağlığı ve güvenliği sınavı için hazırlık yapan katılımcılara yol gösterici nitelik taşır. Eğer İSG sınavına hazırlık yapıyorsanız 6331 sayılı kanunun tamamını okumanız ve öğrenmeniz büyük önem arz eder. 

6331 Sayılı Kanun Hangi İşyerlerinde Uygulanmaz?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Maddeleri hem kamu hem de özel işyerlerini kapsar. Ancak kanunun uygulanmadığı istisnai yerler de vardır. Aşağıdaki yerlerde iş sağlığı ve güvenliği kanunu hükümleri uygulanmamaktadır:

 1. Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

 2. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

 3. Ev hizmetleri.

 4. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

 5. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 

6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde belli başlı yükümlülükler doğurur. İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işverene birtakım sorumluluklar düşer. Bunlardan bazıları:

 • Mesleki risklerin önlenme çalışmaları yapmak

 • Çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesini sağlamak

 • İş ortamında organizasyonunu sağlamak

 • Sağlık ve güvenlik tedbirlerini şartlara uygun hale getirmek

 • Çeşitli çalışmalar yaparak mevcut durumu iyileştirmeye çalışmak

 • Denetimler yapmak

 • Uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak

 • Tedbir almak

 • Gerekli araç ve gereçleri sağlamak

 • Çalışanların toplu korunma tedbirlerine önem vererek, toplu korunmayı kişisel korunmadan daha üstün tutmak

 • İkame yöntemi uygulamak

 • Değişen şartlara uyum sağlamak.

 

6331 Sayılı Kanuna Göre Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir?

6331 sayılı İSG kanunu çalışanlara da birtakım yükümlülükler ortaya koyar. Buna göre çalışanlar aldığı eğitimlerdeki bilgi ve talimatlara uygun olarak çalışmak zorundadır. Bu doğrultuda çalışan, kendisinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü hareketten uzak durmalıdır. Bunun yanı sıra; makine, cihaz, ekipman vb. araç gereçleri doğru şekilde kullanmalıdır. Çalışan, kişisel koruyucu donanımları doğru şekilde kullanmalıdır. İş ortamında herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar derhal çalışan temsilcisine haber vermelidir. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum sağlayabilmek için işbirliği yapmak zorundadır.

 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


Kommentare


bottom of page