top of page

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına büyük önem veren bir ülkedir. Bu doğrultuda birçok çalışma yapılır. En önemli çalışmalar arasında çalışanlara verilen eğitimler yer alır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bazı yükümlülüklerin yerine getirmesini zorunlu kılar. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi yönetmeliği kapsamında verilen eğitimler büyük önem arz eder. İSG temel eğitim çalışanlara, işverene, İSG uzmanına ve işyeri hekimine çeşitli sorumluluklar yükler. Bu yazımızda eğitim ve değerlendirme süreci hakkında bilgi vereceğiz.

Siz de merak ettiğiniz konular hakkında detaylı bilgi için Bulut Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanlara belirli zamanlarda farklı kategorilerde eğitimler verilir. Verilen eğitimlerde çalışanın sağlığının korunması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi en temel hedeftir. Hiçbir işveren çalışanının sağlığının tehlikeye girmesini istemez. Bu durum sadece çalışana değil, işyerine ve işverene de ciddi zararlar ortaya koyar. Bu doğrultuda temel İSG eğitimlerine büyük önem kazandırır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi yenileme süresi işyerinin tehlike sınıflarına göre değişiklik gösterir. Buna göre:

 • Çok tehlikeli işyerlerinde yapılan eğitimler her yıl,

 • Tehlikeli sınıfta 2 yılda bir,

 • Az tehlikeli sınıfta ise 3 yılda bir tekrarlanır.
 

İSG Eğitimi Hangi Durumlarda Yenilenir?

Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda periyodik olarak yenilenir. Fakat bunların yanı sıra çeşitli zamanlarda farklı eğitimler de verilir. Çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma zorunluluğu bulunur. Bu eğitimler:

 • Uzaktan eğitim

 • İlave eğitim

 • İşe başlama eğitimidir.

Eğitimlerin uygulamalı olarak aktarılması sağlanır. İşveren, eğitim almayan çalışanın işe başlamasına kesinlikle izin vermez. Yukarıdaki durumların yanı sıra İSG eğitimlerinin yenilenmesi gereken durumlar şunlardır:

 1. Çalışma yeri değişikliği

 2. İş değişikliği

 3. Yeni bir iş ekipmanı alınması

 4. Yeni teknoloji uygulanması.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Genel Konuları Nelerdir?

Temel İSG eğitimi çalışanın iş ortamını tanıması, güvenli koşullarda çalışması ve sağlığını koruması için verilir. Bu doğrultuda çeşitli konu başlıklarında eğitimler aktarılır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te de belirtildiği üzere aşağıdaki konu başlıklarından eğitimlerin verilmesi gerekir:

 • Genel konular: Genel konu başlıklarında verilen eğitimler işçilerin yasal hak ve sorumlulukları ile ilgilidir. Bununla birlikte işyerinin düzen, temizliği ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar aktarılır.

 • Sağlık konuları: Bu noktada çalışana başta ilkyardım olmak üzere çeşitli konularda eğitimler verilir.

 • Teknik konular: Bu konu oldukça geniş bir çerçevede incelenir. Buna göre; kimyasal, fiziksel ve psikolojik riskler, İSG genel konuları, güvenlik ve sağlık işaretleri aktarılır.

 • İşyerine özgü risklerle ilgili diğer konular.

Çalışanlara verilen temel İSG eğitimi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Çalışanların İSG Eğitimi Konularında Yükümlülükleri Nelerdir?

Temel İSG eğitimi sunum şeklinde aktarılır. Çalışanların en önemli yükümlülüğü eğitimlere katılmak ve öğrendiği bilgileri uygulamaktır. Eğitime katılan çalışanlara ölçme ve değerlendirme testi yapılır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi belgesi verilir. Çalışana dair tüm belgeler, çalışanın özlük dosyasında saklanır. Çalışan işten ayrıldığında kendisi ile ilgili belgeleri isteme hakkına sahiptir. Bu durumda işveren hazırlanan dosyaların bir nüshasını en kısa zamanda vermekle yükümlüdür.

Siz de Bulut Akademi üzerinden birçok eğitim programını inceleyebilir; İSG, TMGD ve işyeri hekimliği başta olmak üzere birçok sınavdan üstün başarı elde edebilirsiniz.

 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

bottom of page