top of page

İSG Eğitim Konuları 2021

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan en önemli çalışmalardan bir tanesi de eğitimlerdir. Çalışanlara verilen İSG eğitimleri birçok önemli amaca hizmet eder. Bu amaçlardan en önemlisi çalışanın sağlığını korumak ve iş ortamını güvenli hale getirmektir. Çalışanlara verilen temel İSG eğitimi belirli periyotlarda tekrar edilir. Bu sayede çalışanların yeniliklerden, değişen teknolojiden ve yasal konulardan bilgi sahibi olması sağlanır. İSG temel eğitim konusunda çalışanlara, işverene, iş sağlığı ve güvenliği uzmanına, işyeri hekimi ve DSP başta olmak üzere birçok kişiye ciddi sorumluluklar düşer. Bu yazımızda “İSG eğitim konuları 2021 yılında hangi konuları kapsar ve çalışanların belli başlı yükümlülükleri nelerdir?” sorularına cevap vereceğiz.

 

Çalışanlara Verilen İSG Eğitimleri Neler?

İSG Eğitim Konuları 2021

Çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı olması herkes için son derece önemlidir. Özellikle işveren, çalışanlarının sağlığını korumak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek başta olmak üzere birçok yükümlülüğe sahiptir. Bu doğrultuda yasal olarak da zorunlu olan eğitim sürecinin gerçekleşmesinden sorumludur. Çalışanlara farklı zaman aralıklarında çeşitli maksatlarla eğitimler verilir. Bu eğitimler:

  • İşe başlama eğitimi

  • İlave eğitim

  • Temel İSG eğitimi

  • Uzaktan eğitim

  • İşe dönüş eğitimdir.

Temel İSG eğitimi sunum şeklinde çalışanlara aktarılır. Çok tehlikeli sınıfta her yıl, tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, az tehlikeli sınıfta 3 yılda bir tekrarlanan temel İSG eğitimi sunumu ciddiyetle takip edilmeli, öğrenilen bilgiler uygulamaya geçmelidir. 

Temel İSG Eğitimi Nedir?

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi çalışanın iş ortamındaki tehlike ve riskleri bilmesi, yasal haklarını öğrenmesi, malzeme ve ekipmanları doğru kullanması amaçlarıyla verilir. En temel amacı çalışanın sağlığını korumak olan eğitimlerde, üretimin güvenli ve sürekli hale gelmesi de sağlanır. Herhangi bir iş kazası meydana geldiğinde önce işçi, sonra ailesi, sonra işveren ve ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenir. Bu durumun önüne geçmek için eğitimler ciddiyetle takip edilmelidir. Temel İSG eğitimi konuları çeşitli başlıklar altında incelenebilir. Eğitim sonunda ölçme ve değerlendirme sınavı yapılır. İSG temel eğitim sınav soruları çalışanın ilgili konuları öğrenip öğrenmediğinin tespit edilmesi açısından büyük önem arz eder.

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, temel eğitimden farklı bir konu başlığında değerlendirilebilir. İSG temel eğitim PPT şeklinde teorik ve uygulamalı olarak aktarılırken; uzaktan eğitim sisteminde farklı kaynaklar da kullanılır.

Uzaktan eğitim sistemi de standartlara uygun olarak hazırlanır. Çalışan, eğitimleri istediği zaman tekrar izleme hakkına sahiptir. Çalışanların ilgi ve taleplerine uygun olarak hazırlanan süreç kayıt altına alınarak takip edilir. Bu doğrultuda çalışanın sisteme giriş çıkışı, eğitimleri izleyerek geçirdiği zaman, sınav sonucu gibi veriler düzenlenir. Hazırlanan veriler raporlanır. İSG uzaktan eğitim giriş yapan çalışanlar kendi seviyesine uygun, kullanmayı bildiği sistemle karşı karşıya kalırlar. Bu sayede eğitimin verimliliği artış gösterir.

 

İSG Eğitim Konuları Nelerdir?

İSG eğitim konuları 2021 yılında şu başlıklar altında incelenebilir:

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.


2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.


3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma.


4. Diğer konular

Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma,

Kapalı ortamda çalışma,

Radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma,

Kaynakla çalışma,

Özel risk taşıyan ekipman ile çalışma,

Kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri.


Siz de Bulut Akademi ile iletişime geçebilir, temel İSG sınav soruları ve eğitim işleyişi hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page