top of page

EK 2 Temel Eğitim Belgesi

Çalışanlara belirli zamanlarda çeşitli sebeplerle eğitimler verilir. Bu eğitimler; temel İSG eğitimi, işe başlama eğitimi ve uzaktan eğitim gibi isimler alır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin çalışanlara verilmesi yasal bir zorunluluktur. İSG temel eğitim Ek-1’de belirtilen konuları içerir. Belirli aralıklarla tekrarlanarak çalışanların sürece hakimiyeti sağlanır. Çalışanlara verilen eğitimin ardından temel eğitim belgesi düzenlenir. Düzenlenen belge ilgili yerlere verilir. Bu sayede çalışanın eğitimlere katılım sağladığı, işyerindeki tehlike ve riskleri öğrendiği belgelenmiş olur. Bu yazımızda EK 2 temel eğitim belgesi, eğitim süreci ve konuları hakkında bilgiler vereceğiz.

 

Temel İSG Eğitimini Kimler Verebilir?

EK 2 Temel Eğitim Belgesi

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesinden işveren sorumludur. İşveren; temel İSG programının hazırlanması, gereken araç ve gereçlerin temin edilmesi, programa katılan çalışanlara belge düzenlenmesi ve gereken bilgilerin kayıt altına tutulmasından sorumludur. İSG temel eğitimi verme konusunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine sorumluluk düşer. Eğitimi verebilecek kurum ve kuruluşlar ise şunlardır:

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri

  • Üniversiteler

  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

  • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları

  • Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim merkezleri

  • Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren eğitim amaçlı kuruluş

  • Kamu yararına eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

 

İSG Eğitim Katılım Belgesi Nedir?

Temel İSG eğitimi sunum şeklinde çalışanlara aktarılır. Çalışanların katıldığı temel İSG eğitimleri görsel materyallerle zengin hale gelerek bilgilerin kalıcı olması sağlanır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılan kişilere belge düzenlenir. Temel İSG eğitimi belgesi çalışanın özlük dosyasında saklanır. EK 2’de belirlenen şekilde düzenlenen katılım belgesinin, çalışan işten ayrıldığında talep etmesi halinde ikinci nüshası verilir. İşveren, belgenin en kısa zamanda çalışana verilmesinden sorumludur. Eğitimlerde kullanılan araç ve gereçler teknolojiye uygun olarak seçilir. Hazırlanan belgede; eğitimin gerçekleştiği yer - tarih, katılımcıların ve eğiticilerin adı soyadı gibi bilgilere yer verilir.

 

Temel İSG Eğitimi Kaç Yılda Bir Tekrarlanır?

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda belirlenen periyotlarda tekrarlanır:

- Az tehlikeli sınıfta: 3 yılda bir tekrarlanır.

- Tehlikeli sınıfta: 2 yılda bir tekrarlanır.

- Çok tehlikeli sınıfta: Her yıl tekrarlanır.

Eğitimlerin süresi ise çok tehlikeli sınıfta 16 saat, tehlikeli sınıfta 12 saat, az tehlikeli sınıfta 8 saat sürer. İSG temel eğitimi konuları çalışanın anlayacağı şekilde aktarılır. Teorik ve uygulamalı olarak anlatılan temel İSG eğitim konuları çalışanın ihtiyacı olan konulardan seçilir. Eğitimlerin sonunda çalışanlara ölçme ve değerlendirme yapılır. Bu sayede konunun anlaşılırlığı denetlenmiş olur.

 

İş Güvenliği Eğitimi Konuları Nelerdir?

Temel İSG eğitim konuları oldukça kapsamlıdır. Bu doğrultuda çalışanlara aşağıdaki konu başlıklarından eğitimler verilir:

Genel Konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.


Sağlık Konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.


Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma.


İşyerine Özgü Diğer Konular

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi süreci zorunludur. Bu nedenle çalışanlar, eğitimlere katılım sağlamak ve öğrendiklerini uygulamakla yükümlüdür. İşveren, eğitim almayan kişilerin çalışmasına müsaade etmemelidir.


Siz de EK 2 temel eğitim başta olmak üzere birçok konuda bilgi sahibi olmak için Bulut Akademi ile iletişime geçebilir, tüm merak ettiğiniz soruların cevabını öğrenebilirsiniz.
 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Kommentare


bottom of page