top of page

Temel İSG Eğitimi Giriş

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi; çalışanlara verilen ve belirli konuları içeren eğitim sürecidir. İşveren temel İSG eğitimi sürecinden sorumludur. Temel İSG eğitimi sunum şeklinde çalışanlara anlatılır. Eğitim, çalışanın anlayacağı ve uygulayabileceği şekilde işlenir. Eğitim sürecinin verimli ve faydalı geçebilmesi için anlaşılır olması temel esastır. Temel İSG eğitimi yönetmelik hususlarında belirtilen şekilde gerçekleşir. Çalışanların eğitimlere katılım sağlaması zorunludur. Temel İSG eğitimi giriş bölümünde genellikle işyeri hakkında bilgiler verilir. Çalışan eğitimin ilk aşamasında yasal hak ve sorumlulukları, işyeri düzeni ve çalışma mevzuatı gibi konular hakkında bilgi edinir.

 

Temel İSG Eğitimi Nedir?

Temel İSG Eğitimi Giriş

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına büyük önem verilir. En önemli iş sağlığı ve güvenliği adımları arasında eğitim yer alır. Çalışanlara belirli zamanlarda, farklı amaçlarla eğitimler verilir. Temel İSG eğitim süreci de bunlardan bir tanesidir. Temel İSG eğitimi yönetmelik doğrultusunda da belirtildiği üzere tüm tehlike sınıflarında verilir. Eğitimler:

  • Çok tehlikeli sınıfta her yıl

  • Tehlikeli sınıfta 2 yılda bir

  • Az tehlikeli sınıfta ise 3 yılda bir yapılır.

Bireysel ya da grup halinde yapılan eğitim süreci ciddiyetle takip edilmelidir. Çalışanlara verilen tüm eğitimler, çalışanın özlük dosyasında saklanır. Çalışan, işten ayrıldığında istemesi halinde kendisi ile ilgili belgelerin bir nüshasını alabilir.

 

Temel İSG Eğitimi Konu Başlıkları Nelerdir?

Temel İSG eğitimi içeriği yönetmelikte de belirtildiği üzere şu başlıklardan oluşur:


1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.


2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.


3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı Araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma.


4. Diğer konular(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma,

radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma,risk taşıyan ekipman

ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

 

Temel İSG Eğitimi Konusunda İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Temel İSG eğitimi sunumu yazı, fotoğraf ve video şeklinde materyallerden oluşur. Eğitimin akılda kalıcı olması için görsel materyallere büyük önem verilir. Eğitimler pratik ve teorik olarak gerçekleşir. Bu sayede sürecin öğreticilik seviyesi arttırılmaya çalışılır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin gerçekleşmesi için en önemli sorumluluk işverene düşer. İşveren; eğitim yapılacak yerin belirlenmesi, araç ve gereçlerin sağlanmasından sorumludur. Bunun yanı sıra; çalışanların programa katılması, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim belgesi düzenlenmesi, çalışanların riskler konusunda bilgilendirilmesi de işverenin sorumlulukları arasında yer alır.

 

Çalışanlara Verilen Eğitimler Nelerdir?

Çalışanlara verilen eğitimler; uzaktan eğitim, işe başlama eğitimi, ilave eğitim ve bilgi tazeleme eğitimi isimlerini alır.

Uzaktan eğitim: Temel eğitimden farklı bir başlıkta değerlendirilir. Çalışanlara internet üzerinden verilen eğitimdir. Uzaktan eğitim hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İşe başlama eğitimi: Her çalışan için 2 saat olmak üzere düzenlenir.

İlave eğitim: İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren çalışana verilir.

Bilgi tazeleme eğitimi ise çeşitli sebeplerle 6 aydan fazla işten uzak kalan çalışanlara verilir.

Siz de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, sınav süreci ve başvuru işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak için Bulut Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page