top of page

İş Güvenliği Eğitimi Nasıl Verilir?


iş güvenliği eğitimi nasıl verilir?
iş güvenliği eğitimi nasıl verilir?

İş güvenliği eğitimlerinin nasıl verildiğine geçmeden önce iş sağlığı ve güvenliği teriminin ne olduğu hakkında kısaca bilgi verelim. İş güvenliği çalışma alanlarında ortaya çıkabilecek tehlike faktörlerini ve sağlığı etkileyecek durumları önceden tedbir alarak önlenmesine yönelik olarak yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Bu çalışmaların sonucunda çalışanlar daha iyi bir iş ortamında çalışma imkanına kavuşurlar. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri zorunludur. Yasalara göre işveren işçisine bu eğitimleri aldırmakla yükümlüdür. İş güvenliği eğitimlerini çalışan herkes almalıdır. Bu bağlamda düşündüğümüzde isg eğitimleri için mavi yakalı beyaz yakalı ayrımı yoktur diyebiliriz.

 

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerini Kimler Verebilir?


İş Güvenliği Eğitimini Kimler Verebilir? Bulut Akademi
İş Güvenliği Eğitimini Kimler Verebilir?

İş güvenliğini eğitimi verecek olan kişilerin iş güvenliği uzmanı derecesine sahip olması yani iş sağlığı ve güvenliği sertifikası olması gerekir. O halde bu eğitimi kimler verebilir tek tek sıralayalım. İş güvenliği eğitimlerini o işyerinde görev yapan iş güvenliği sertifikası olan uzmanlar ve işyeri hekimleri verebilmektedir. Bunun haricinde işçi, işveren ve kamu çalışanları kuruluşları, bu kuruluşların eğitim vakıfları ve eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumların bünyesindeki eğitim birimleri, kamu kurumu statüsünde olan meslek kuruluşları, bakanlıkça izin verilen eğitim kurumları (Bulut Akademi bu eğitim kurumlarından biridir), ortak sağlık ve güvenlik üniteleridir.


 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Hedefi


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Hedefi Nelerdir? Bulut Akademi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Hedefi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ana hedeflerinden birisi işyerinde güvenli ve de sağlıklı bir ortamı oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmak için iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, çalışanlara yasal hak ve sorumluluklarını anlatmak, çalışanların hangi riskler ile karşı karşıya olduğunu ve bu risklerin nasıl önlenmesi gerektiğini öğretmek, eğitimin sonunda ise iş güvenliği ile ilgili bir davranış bilinci oluşturmak eğitimlerin konusunu oluşturur.


 

İSG Temel Eğitim Ne Zaman Verilmelidir?

Her çalışanın İSG temel eğitim alma mecburiyeti vardır. İşverenler tarafından organize edilen bu eğitimler personele ne zaman verilmelidir? Çalışanlara isg kursu işe başlamadan, işi veya çalışma yeri değiştiğinde, işyerinde kullandığı ekipman değiştiğinde veya çalışma alanında meydana gelen teknolojik değişikliklerde verilmelidir.


 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları


İş Güvenliği Eğitim Konuları Nelerdir? Bulut Akademi
İş Güvenliği Eğitim Konuları

İSG kursu genel konular, sağlık konuları ve teknik konular olmak üzere 3'e ayrılır. Genel konularda mevzuat bilgileri, çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğan hukuki sonuçlar ve çalışılan alanın temizlik ve düzeni konuları anlatılır.


Sağlık konularında ise meslek hastalıklarının neden olduğu, hastalıkları önlemeye yönelik yapılması gerekenler, risk faktörleri ve ilkyardım konuları anlatılır.

Teknik konularda kimyasal risk etmenleri, fiziksel risk etmenleri ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşımanın nasıl yapılması gerektiği, yangın ve patlama konusu, Ekranı olan araçlarla çalışma, iş ekipmanlarının düzgün kullanımı, Elektrik riskleri ve alınacak önlemler, iş kazalarının öngörülebilmesi ve önlenebilmesi için uygulanacak teknikler, sağlık ve güvenlik durumlarıyla ilgili olarak düzenlenen işaretler, kişisel koruyucular, personeli bir yerden başka bir yere tahliye etmek ve kurtarmak. 

İSG Eğitimlerini Nereden Alabilirim?

İSG sertifikası bakanlığın onay verdiği eğitim kurumlarından alınabilmektedir. Bulut Akademi yetkilendirilmiş bir kurum olarak deneyimli iş güvenliği uzmanı personeli ile eğitimleri sadece mevzuatı yerine getirmek ve iş güvenliği sertifikası vermek için değil çalışanlarda yüksek bir davranış değişikliği yaratmak için gerçekleştirmektedir. https://www.bulutakademi.com.tr/ adresinden bize ulaşabilir ücret ve diğer konular ile ilgili bilgi alabilirsiniz.


 

Eğitimlerin Sonunda Bizi Ne Bekliyor?

İsg eğitim zorunluluğu nedir? Bulut Akademi
İsg eğitim zorunluluğu nedir?

Katılımın zorunlu olduğu eğitimlerde eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda en az 70 puan alan katılımcı iş sağlığı ve güvenliği sertifikası almaktadır. Sınavdan 70 puan alabilmek için 50 sorudan 35 soruya doğru cevap vermek gerekmektedir. Her katılımcı için bir özlük dosyası açılır ve kişiyle ilgili tüm İSG evrakları bu dosyanın içinde saklanır. Eğitim sonunda katılımcılar için düzenlenen isg sertifikası ad-soyad, ünvanı, görevi, eğitimin ne kadar sürdüğü, eğitimin tarihi, eğitim veren uzmanın kimlik bilgilerini içerir.


 

Eğitimler Takip Ediliyor mu?

Bulut Akademi eğitimlerin takibi için işletmelerin insan kaynakları birimleriyle sürekli irtibat halindedir. Yeni bir personel girişi olduğunda işe başlamadan önce temel İSG eğitimi yeni personele verilir. İSG eğitimi oryantasyon ve de iş sahasını tanıma eğitimleriyle birlikte yürütülmektedir. Ayrıca personelin çalışma yerinin değiştirilmesi, kullandığı ekipmanın değişmesi, yeni teknolojilerin devreye alınması, taşeron işçiler, iş kazası veya meslek hastalığı sonrasında da bu eğitimler tekrarlanmaktadır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim Almazsam Ne Olur?

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden birinci derecede işveren sorumludur. Bu nedenle kurslara geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar için işveren Bakanlık tarafından belirlenen tutarda para cezası ödemekle yükümlüdür.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 369 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


Comments


bottom of page