top of page

Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nasıl Verilir?

6331 sayılı kanunla işyerleri risk değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen hususları önlemekle yükümlüdür. Burada tüm sorumluluk işverene ait olmakla beraber İş sağlığı ve güvenliğinin kurumun genelinde benimsenmesi nihai hedeftir. İş güvenliği uzmanı tarafından verilecek eğitim ile işyerindeki olası riskler tespit edilecek ayrıca meslek hastalıklarında ne yapılması gerektiği değil meslek hastalıklarına yakalanmamak için alınması gereken tedbirler ele alınacaktır. Bu bağlamda işveren ile çalışanlar dikkatli bir şekilde işleri yürütürken tehlike arz eden durumları tespit ederek bunların önlenmesi için çalışacaktır. Ülkemizde işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Çalıştığı yerler bu 3 sınıfa giren çalışanlarla ilgili olarak 2013/28648 ve 2013/28706 no'lu iki tane yönetmelik çıkarılmıştır. Aşağıda bu iki yönetmeliği özetleyen bilgiler bulacaksınız. Bu sayede isg eğitimleri ve iş güvenliği sertifikası hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşverenin Yükümlülükleri

 • Tehlike ve çok tehlikeli sınıfta işveren olan kişiler sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli eğitimi aldığına dair iş güvenliği sertifikası olmayan personeli işe başlatamaz.

 • Geçici iş ilişkisinin kurulduğu yerlerde işveren personeline eğitim aldırmak zorundadır.

 • Aynı şekilde asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işlerde de personele eğitim aldırmak gereklidir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İş Güvenliği Eğitimleri Ne Zaman Yapılır?


İş Güvenliği Eğitimleri Ne Zaman Yapılır? BULUT AKADEMİ
İş Güvenliği Eğitimleri Ne Zaman Yapılır?
 • Çalışmaya başlayacak olan personel işe başlamadan önce isg eğitimini almalıdır.

 • Şayet çalışılan işyerinde ekipman değişmesi gibi durumlar söz konusu ise yine bu eğitimi almak gerekir.

 • İşyerinizde mevcut kullanılan sistem artık yeterli gelmediğinden yeni teknolojiler devreye sokuldu. Buna bağlı olarak da bazı riskler ortaya çıktı. Bu gibi durumlarda da iş güvenliği eğitimleri zorunlu oluyor.

 • Gerek meslek hastalığı gerekse de iş kazası geçiren personel işe döndükten sonra ilave bir eğitim almak zorundadır.

 • Sebebi her ne olursa olun 6 aydan fazla işten uzak kalanlara dönüşlerinde eğitim verilmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İş Güvenliği Eğitiminin Süresi

Çalışanların işe giriş ve devamında iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin hangi periyodlarda verileceğini aşağıda maddeler halinde açıkladık.

 • Şayet işyeri çok tehlikeli işyeri sınıfına giriyorsa bu gibi işyerlerinde yılda bir kez 16 saat eğitim verilmesi zorunludur.

 • Tehlikeli sınıfında olan işyerlerinde ise 2 yıl içinde en az bir kez olmak üzere 12 sat eğitim zorunludur

 • Az tehlike sınıfında olan işyerlerinde ise 3 yılda bir ve 8 saat olarak isg eğitimleri düzenlenir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kimler Öncelikli Olarak Eğitim Almalıdır?

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası çalışan herkesin alması zorunlu bir belgedir. Ancak işyerinde çalışan bazı kişiler vardır ki onların isg eğitimlerini öncelikli olarak alma hakları bulunmalıdır. Bu kişileri belirtecek olursak; 15 yaşını dolduran ama 18 yaşını doldurmamış olanlar, yaşlılar, engelliler, gebe ve emziren personellerin iş güvenliği eğitimlerini öncelikli olarak almaları sağlanır.


Kimler İş Güvenliği Eğitimi Almalıdır? Bulut Akademi
Kimler İş Güvenliği Eğitimi Almalıdır?

Eğitimleri Kimler Veriyor?

İş sağlığı ve güvenliği işyerleri açısından çok ciddi bir konudur dolayısıyla isg eğitimlerini de iş güvenliği uzmanı olan kişiler vermektedir. Bu kişiler isg kursu alarak sınavlarda başarılı olmuş kişilerdir. İş sağlığı eğitimlerini kimlerin verdiği konusunda aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

 • İşyerlerinin iş güvenliği birimlerinde çalışan isg sınavı başarılı olan isg uzmanları ve isg hekimleri

 • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlar tarafından oluşturulan eğitim organizasyonları

 • Üniversiteler

 • Devlet kurumlarının eğitim birimleri

 • Kamu kurumu kapsamındaki meslek kurumları

 • Bakanlıkça isg sınavı hazırlığı için yetkilendirilen Bulut Akademi gibi isg sertifikası veren eğitim kurumları

 • Ortak güvenlik ve sağlık birimleri


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim Konuları Nelerdir?

İş sağlığı güvenliği derslerinde kursiyerlere gösterilen konular şunlardır,

 • Genel isg kuralları,

 • İş kazaları neden olur, meslek hastalıklarının sebepleri nelerdir işyerinde bunlarla ilgili ne gibi riskler mevcut,

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma tekniklerini,

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,

 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

 • Uyarı işaretleri,

 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerin korunması taşınması, saklanması sırasında ortaya çıkan riskler,

 • Temizlik ve düzen,

 • Yangın olayı ve yangından korunma,

 • Termal konfor şartları,

 • Ergonomi,

 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 • İlk yardım, kurtarma.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İsg Eğitimlerinin Belgelendirilmesi


Temel İş Güvenliği Sertifikası. Bulut Akademi
Temel İş Güvenliği Sertifikası

İsg kursu alan her çalışan iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ile belgelendirilir. isg sertifikası personelin özlük dosyasında saklanır. Düzenlenen belgede eğitime iştirak eden personelin adı, soyadı ve ünvanı, eğitimin ne kadar süre içinde gerçekleştirildiği, konusu, eğitimi veren uzmanın adı, soyadı, ünvanı ve eğitimin hangi tarihler arasında yapıldığı yazılır. Eğer eğitim Bulut Akademi gibi kurum dışından alınıyorsa eğitimi düzenleyen kurumun da adı belgede yazılır.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


Yorumlar


bottom of page