top of page

Temel İSG Eğitimi Kaç Saat?

Sıklıkla merak edilen konular arasında “temel İSG eğitimi kaç saat?” sorusu yer alır. Özellikle çalışan kişiler ve temel İSG eğitimi verecek olan kişiler işleyiş hakkında araştırma yapar. İSG temel eğitim süreci yönetmelikte de belirtildiği şekilde işler. Eğitimlere çalışanların katılımı zorunlu olmakla birlikte; işverene birçok önemli sorumluluklar düşer.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin işleyişi ve konular hakkında bilgi sahibi olmak için Bulut Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Temel İSG Eğitimini Hangi Kişiler ve Kurumlar Verebilir?

TEMEL İSG EĞİTİMİ KAÇ SAAT?

Temel İSG eğitimi sunum şeklinde çalışanlara verilir. Eğitimlerin verimli geçmesi için çalışanın anlayabileceği şekilde anlatım yapılması esas alınır. Bu doğrultuda eğitim sürecinde video ve fotoğraf verilerine ver verilir. Temel İSG eğitimi sunumu verebilecek kişiler ve kurumlar şu başlıklardan oluşur:

 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı

 • İşyerinde görevli işyeri hekimi

 • İşveren

 • Kamu görevlileri

 • Kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları

 • Ortaklaşa kurulan eğitim merkezi

 • Üniversiteler

 • Ortak sağlık ve güvenlik birimi

 • Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumları

 • Kamu kurumu niteliği gösteren meslek kuruluşları. 

Çalışanlar Neden İSG Eğitimi Almalıdır?

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına büyük önem verilir. Bu doğrultuda çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekir. Çalışanlar temel İSG eğitimi sayesinde ortamdaki tehlike ve riskler konusunda bilgi sahibi olur. Çalışan yasal hak ve sorumluluklarını öğrenir. Bu sayede iş ortamının güvenli ve sağlıklı hale gelmesi sağlanır Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim sürecinin en önemli üç katkısı şunlardır:

 • Çalışanların sağlığını korumak, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önüne geçmek

 • Üretimi güvenli hale getirmek

 • Üretimin devamlı hale gelmesini sağlamak.

 

Temel İSG Eğitimi Kaç Saat Yapılır?

Temel İSG eğitimi PPT süreci çalışma ortamının tehlike sınıfına göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda eğitimlerin tekrarlanma sıklığı da bu doğrultuda değişir. Temel iş sağlığı ve güvenliği:

 • Çok tehlikeli sınıfta 16 saatten oluşur. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin eğitim periyodu her sene yapılır.

 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde eğitimler 2 yılda bir yapılır. Eğitimler 12 saattir.

 • Az tehlikeli sınıfta gerçekleşen eğitimler ise 3 yılda bir yapılır. Az tehlikeli işyerleri için gerçekleşen eğitimler 8 saatten oluşur. Temel İSG eğitim konuları ise şunlardır:

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.


2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.


3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı Araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma.


4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma,

radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman

ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri).

 

Çalışanların Temel İSG Eğitimi Konusunda Yükümlülükleri Nelerdir?

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sürecinin en önemli sorumluluklarından bir tanesi de çalışanlara düşer. Çalışanlar temel İSG eğitimlerini ciddiyetle öğrenmelidir. Sürece katılım zorunludur. Bu doğrultuda; işverenin talimatlarına uyum sağlamalıdır. Çalışan işbirliği içinde çalışmalı, kendisine verilen talimatları yerine getirmelidir. Ayrıca çalışanlar kişisel koruyucu donanımların doğru şekilde kullanılmasından da sorumludur.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sonunda ölçme ve değerlendirme sınavı yapılır. Temel İSG sınav soruları hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayarak, ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Bulut Akademi kariyer hayatınıza önemli katkı sağlayan eğitim sürecinde en büyük destekçiniz olmaya her zaman hazırdır. Siz de eğitim programlarımıza kayıt olarak sınav sürecinde başarı elde edebilirsiniz.

 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page