top of page

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi her geçen gün daha fazla artış göster. Bu doğrultuda çalışanlara eğitim verilmesi gerekir. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de sürecin en önemli aşamaları arasında yer alır. Birçok amaç doğrultusunda verilen temel İSG eğitimleri yönetmelikte de belirtilir. Bu yazımızda temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası ve sürecin işleyişi hakkında bilgi vereceğiz.

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Amacı

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi çalışanların işe adaptasyonunda önemli bir sorumluluk oynar. Temel iş güvenliği eğitimi amaçları şu 3 başlık altında değerlendirilir:

 • Çalışanların sağlığını korumak, iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçmek

 • Üretimi sürekli hale getirmek

 • Üretimi güvenli hale getirmek.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi belirli periyotlarda tekrarlanır. Eğitimler tehlike sınıfına uygun olacak şekilde belirlenir. Buna göre:

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde: Her yıl 16 saat olmak üzere gerçekleşir.

 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde: 2 yılda bir gerçekleşir ve 12 saat sürer.

 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde: 3 yılda bir gerçekleşir ve 8 saat sürer.

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları

Temel iş güvenliği eğitimi 4 başlıktan oluşur. Bunlar:

 • Genel konular

 • Sağlık konuları

 • Teknik konular

 • İşyerine özgü diğer konular.

- Temel İSG eğitimlerinde “genel konular” başlığında çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, yasal hak ve sorumluluklar, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar anlatılır.

- Sağlık konularından oluşan eğitimlerde ise meslek hastalığı, ilkyardım, hastalıklarından korunma prensiplerinden oluşan konular anlatılır.

- Teknik ve diğer konuların ise kapsamı oldukça geniştir. İşyerinde bulunan teknik detaylardan oluşan eğitim süreci, çalışanın iş ortamındaki tehlike ve riskleri tanıması açısından büyük önem arz eder. "Diğer eğitim" konularının kapsamı çalışma ortamının tehlike sınıfına göre değişiklik gösterir.

 

Temel İş Güvenliği Sınavı

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ardından ölçme ve değerlendirme sınavı gerçekleşir. Temel iş güvenliği sınav soruları çalışanın konuyu kavrayıp kavramadığını tespit etmek açısından önemlidir. Yapılan sınav sonucuna göre eğitim sürecinin verimi anlaşılır. Çalışanlara verilen tüm eğitimler ve sınav sonucu dosyaya konur. Çalışanla ilgili belgeler çalışanın özlük dosyasında saklanır. Çalışan işten ayrıldığında kendisiyle ilgili belgelerin bir nüshasına erişebilir. Bu noktada işverenin sorumlulukları hakkında da bilgi vermek istiyoruz:

İşveren eğitim yerinin belirlenmesi, çalışanların eğitimlere katılması, eğitimler için gereken ekipmanların temin edilmesinden sorumludur.

 

Çalışanlara Verilen Eğitimler Nelerdir?

Çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanı sıra farklı zaman aralıklarında da eğitimler verilir. Bu eğitimler:

 • İşe başlama eğitimi

 • Uzaktan eğitim

 • İlave eğitim

 • Bilgi yenileme eğitimidir.

İşe başlama eğitimi 2 saat sürer. Temel eğitimlerden ayrı bir kategoride değerlendirilebilen işe başlama eğitimine katılım zorunludur. Eğer çalışan eğitim programlarına katılım sağlamazsa işte çalışması mümkün değildir.

İSG uzaktan eğitim ise internet üzerinden gerçekleşir. Uzaktan eğitim sistemine çalışanların rahatlıkla girebilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır.

İlave eğitim ise iş kazası ya da meslek hastalığı yaşayan çalışanlara verilir. Kaza ya da meslek hastalığı yaşayan çalışana işe başlamadan önce eğitim verilir.

Bilgi yenileme eğitimi ise çeşitli nedenlerle işten uzak kalmak zorunda kalan çalışanlara verilir. 6 aydan fazla işten uzak kalan çalışana bilgi yenileme eğitimi verilmesi zorunludur.

Bulut Akademi iş sağlığı ve güvenliği eğitim sürecinde en büyük destekçinizdir. Siz de Bulut Akademi’ye kayıt olarak sınavlarınızdan başarı elde edebilirsiniz.

 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page