top of page

TMGD Tazeleme Eğitimi Aldıktan Sonra Kaç Kez Sınava Girme Hakkım Var?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı görevinde yer almak isteyen kişilerin eğitim alması gerekir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi yetkili kurumlarda verilir. Eğitimlerin süresi 64 saattir. 64 saatlik eğitim sürecini tamamlayan kişiler sınava girerek başarılı olduğu takdirde TMGD uzmanı olmaya hak kazanır. TMGD uzmanlarının belirli periyotlarda eğitim alması ve sınava girmesi gerekir. Bu yazımızda TMGD tazeleme eğitimi aldıktan sonra kaç kez sınava girme hakkım var diyen kişilerin merak ettiği noktalara değineceğiz.

 

TMGD Nedir? TMGD Mesleği Nedir?

TMGD Nedir?
TMGD Nedir?

TMGD açılımı” tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı”dır. TMGD uzmanı kendisine tayin edilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda, ilgili mevzuata ve standartara yönelik çalışmalar yapar. Çalıştığı kurumda eğitim vererek, çalışanların bilgi sahibi olmasını sağlar. Ayıca, gerektiğinde işveren ile görüşerek fikir alışverişinde bulunur.

TMGD mesleği “tehlikeli” olarak isimlendirilen maddelerin güvenli şekilde;

  • Taşınması

  • Boşaltılması

  • Doldurulması

  • Ambalajlanması başta olmak üzere birçok görevi yerine getirir. Mesleğin temel amacı, tehlikeli maddelerin başta doğaya, çevreye, hayvanlara ve insanlara zarar vermesini engellemektir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yapmak isteyen kişiler geniş iş imkanlarına hazır olmalıdır. Birçok işyerinde TMGD çalıştırma zorunluluğu vardır. Ayrıca TMGD maaş aralıkları da yüksektir.

 

TMGD Eğitimi Nedir?


TMGD kursu bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarında verilir. Eğitimler 64 saat sürer. Günlük 8 saat süren eğitimler 8 gün sonra biter. Eğitimlerde devam zorunluluğu vardır. TMGD eğitimi alabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve adli sicil kaydında yüz kızartıcı suç işlememiş olmak gerekir. İlgili üniversite bölümleri şunlardır:

  • Mühendislik fakültesi bölümleri

  • Tehlikeli madde güvenlik bölümü

  • Fizik, kimya, biyoloji bölümü.

 

TMGD Tazeleme Eğitimi Nedir?


Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı mesleğini icra eden kişilerin belirli periyotlarda tazeleme eğitimlerine katılması gerekir. TMGD tazeleme eğitimi yetkili kurumlarda verilir. Kurumların yetkisini ilgili Bakanlık verir. Tazeleme eğitimlerinde devam zorunluluğu bulunur. Eğitim süresi 16 saattir. 2 gün süren eğitimler alanında uzman kişiler tarafından verilir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı, 2 yılda bir tazeleme eğitimlerine katılmalıdır. Eğitimlerin yenilenmesinin en önemli sebebi, TMGD mevzuatının iki yılda bir güncellenmesidir. Uzmanların yeni mevzuat hükümlerine hakim olması oldukça önemlidir.

 

TMGD Sınavı Nedir?


TMGD sınavı bakanlık tarafından gerçekleşir. Yazılı şekilde yapılan sınavda kitap açık şekilde sorular cevaplanır. Adayların başarılı olması için 100 puan üzerinden en az 70 alması gerekir. 70 ve üzeri alan kişiler mesleği icra etmeye başlayabilir. Bu doğrultuda; TMGD eğitiminin iyi bir kurumdan alınması ve eğitimlerin titizlikle takip edilmesi gerekir. Mevzuat hükümlerinin iyi şekilde bilinmesi hem sınavda hem de mesleği icra edebilmek için önemli bir şarttır.

 

TMGD Yenileme Sınavı Nedir?


TMGD sertifikasının geçerliliğinin devam etmesi için yenileme eğitime ve sınavına girmek şarttır. TMGD yenileme sınavı sertifika 5 yıllık sertifika süresinin sonuncu yılı içinde gerçekleşir. Bu süre zarfında sınavdan başarı elde etmek gerekir. Gelelim TMGD tazeleme eğitimi aldıktan sonra kaç kez sınava girme hakkım var sorusunun cevabına. Tazeleme eğitimine katılan kişilere 3 sınav hakkı tanınır. Aday, sınava 3 girişinden birinde başarı elde etmelidir. Eğer aday, sınava giriş haklarından birini kullanmazsa o giriş hakkını kaybetmiş olur.

Burada önemli bir noktaya daha parantez açmak istiyoruz. TMGD uzmanı 3 defa sınava girmiş olmasına rağmen başarı elde edemezse yeniden eğitime katılmakla mükelleftir. Aksi takdirde TMGD sertifikası yenilenemez. Bu durumda TMGG alanında iş yapma hakkını kaybeder.DU Eğitimleri ve Yüksek Lisans Destek Hattı +90 532 720 68 32

TMGD ve İSG Kursu Destek Hattı +90 532 238 12 50

Mevcut Öğrencilerimiz ve Uzaktan Eğitim Destek Hattı +90 532 238 12 64Comments


bottom of page