top of page

Kamuda İşyeri Hekimliği


Kamuda İşyeri Hekimliği
Kamuda İşyeri Hekimliği

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İSG alanında kritik rol oynayan meslek gruplarından biri de şüphesiz işyeri hekimleridir. Tam zamanlı bir işyeri hekiminin istihdam edilmesinin zorunlu bulunmadığı hallerde işverenler OSGB'ler aracılığıyla işyeri hekimliği hizmeti satın alabilirler. Bu bağlamda yöneticilik görevi bulunmayan kamu hekimleri ve aile hekimleri çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan izin almak kaydıyla ayda 30 saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilirler. Bu şekilde çalışacak olan sağlık personelinde;

 • Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenen işyeri hekimliği sertifikası eğitimlerine katılmış olmak,

 • ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmekte olan sınavda başarılı olarak işyeri hekimliği belgesi almak,

 • Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak veya aile hekimi olmak,

 • Yöneticilik pozisyonunda çalışmamak,

 • İşyeri hekimliğini çalışma saatleri dışında yapmak,

 • Çalıştığı kurumdan izin almak,

 • Aylık maksimum 30 saati geçmeyecek şekilde çalışmak,

gibi şartlar aranmaktadır. Kamuda görev yapan ve yukarıda sıralamış olduğumuz şartlara haiz olan tabipler işyeri hekimi olarak çalışabilirler. 10'dan az kişinin çalıştığı ve az tehlike sınıfında yer alan işletmelere hizmet verecek tabipler işyeri hekimliği eğitimi almak zorunda değildir.


 

İşyeri Hekimliği Eğitimi Nedir? Nereden Alınır?


İşyeri Hekimliği Eğitimi Nedir?
İşyeri Hekimliği Eğitimi Nedir?

Kamuda çalışan ve işyeri hekimi olmak isteyen tabiplerin sertifika eğitimlerine katılması gerektiğinden bahsetmiştik. O halde yetkili eğitim kurumları tarafından verilen bu eğitimlerin nasıl gerçekleştirildiğine bir bakalım. İşyeri hekimlik eğitimlerinin amacı çalışma sahalarında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hekimlik görevi yürütecek olan İSG profesyonellerini yetiştirmektir. Teorik ve pratik olarak olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilen eğitimlerin 180 saati teorik 40 saati ise pratik yani staj eğitiminden oluşmaktadır. Eğitim sonrasında alınan işyeri hekimliği sertifikası 5 yıl süre ile geçerli olup 5 yılın sonunda vize yenileme işlemlerinin yapılması gerekiyor.


İşyerlerinde hekim olarak görevlendirilecek adayların sertifikalarını alabilmeleri için her yıl düzenlenen sınavlara katılarak başarılı olmaları gerekiyor. İlk sınavda başarı gösteremeyen adayların belirlenmiş süreler dahilinde sonraki yapılacak sınavlara katılma hakkı bulunmaktadır. Bu süre 3 yıl olarak belirlenmiştir. İlk sınavda başarısız olanlar 3 yıl içinde yeniden sınava girebilirler. Arka arkaya 2 kez sınavı veremeyen adayların ise eğitime yeniden katılmaları gerekiyor. Çalışma koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte çalışan personelin sağlığının korunması ve olası risklerin önlenmesi için eğitimin şart olduğunun bilincinde olan Bulut Akademi çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettirmektedir. Bünyesinde uzman eğitimcileri barındıran Bulut Akademi alanında yetkin ve bilgi birikimi yüksek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri yetiştirmektedir. İşyeri hekimliği sertifikası İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer eğitimlerimiz için bizlere mesai saatleri içinde ulaşabilirsiniz.

 

Kamu Kurumlarında İşyeri Hekimi Çalıştırma ZorunluluğuKamu Kurumlarında İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu
Kamu Kurumlarında İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

Kamuda çalışıp dışarıda işyeri hekimi olarak görev yapmak isteyen tabiplerin durumunu açıkladıktan sonra dilerseniz biraz da kamu kurumlarında çalışan işyeri hekimleri hakkında bilgiler verelim. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenler iş güvenliğinin sağlanabilmesi için iş güvenliği uzmanı ve tabip görevlendirmek veya bu hizmetleri satın almak zorunda. Buna göre;

 • İşveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı ve hekim çalıştırabilir. 10'dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde ise buna ek olarak diğer sağlık personeli görevlendirilmektedir. Uzman veya hekim vasfı taşıyan personelin bulunmaması halinde bu hizmet OSGB'ler kanalıyla satın alınabilir.

 • İşverenler görevlendirdikleri veya hizmet satın aldıkları personelin her türlü araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür.

 • İşverenler işyerinde bulunan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

 • İşveren iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından kendisine yazılı olarak tebliğ edilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

 • İşyeri hekimlerinin tam süreli olarak görevlendirildiği durumlarda diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıda sıralamış olduğumuz maddeler uyarınca görülmektedir ki kamu kurumları ve özel sektör işletmeleri işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarını yasalar gereği çalıştırmak zorundadır. Personeli içinde iş güvenliği uzmanı işyeri hekimleri bulunan kamu ve özel sektör kuruluşları bu hizmeti kendi içinden temin edebileceği gibi hizmetin bir kısmını veya tamamını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden satın alabilmektedir.

 

İşyeri Hekimliği Eğitiminde Hangi Dersler Var?


İşyeri hekimliği eğitimlerine katılmak zorunda bulunan tabipler sıklıkla kurslarda hangi derslerin gösterildiğini merak ediyorlar. Kurumuz tarafından açılan işyeri hekimliği belgesi kurslarında uzman eğitmenlerimiz tarafından sizlere aşağıda belirtmiş olduğumuz dersler verilmektedir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kavram ve Terimler

 • Dünyada ve Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

 • Temel hukuk ve İş Hukuku

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • Uluslararası Sözleşmeler

 • Kurullar

 • İSG Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi

 • Hijyen

 • Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Riskler

 • Ergonomi

 • Elektrikle Çalışırken İş Güvenliği

 • İlkyardım

 • Meslek Hastalıkları

 • Toksikoloji

 • Beslenme

 • Vaka ÇalışmalarıGüncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page