top of page

İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


Kimler İşyeri Hekimliği Kursuna Katılabilir

İşyeri Hekimliği hakkında merak edilenleri yanıtladığımız yazı serimizde bugün "İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?", "Kimler İşyeri Hekimliği Eğitimi Alabilir?" ve "İşyeri Hekimliği Sertifikası Kimlere Verilir?" sorularını cevaplandıracağız.
İşyeri Hekimi Nedir?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyeri hekimliği belgesi verilen doktorlara, İşyeri Hekimi adı verilmektedir. 


İşyeri Hekimliği Sertifikası Nereden Alınır?


İşyeri Hekimliği Kursu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kamu kurumları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketler tarafından verilmektedir. Gerçek kişiler bu eğitimleri veremezler. Kurstaki eğitimden sonra ilgili katılım belgesi alındıktan sonra ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılıp 100 üzerinden en az 70 puan aldıktan sonra sertifika verilmektedir.

İşyeri Hekimliği Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?


İşyeri hekimliği sertifikaları, sertifikanın alındığı tarih itibariyle 5 yıl süreyle geçerlidir. Yenileme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına dilekçe ile tıp diplomalarının noter onaylı halini gönderilmesi gerekmektedir.


İşyeri Hekimliği Sınavı Yılda Kaç Kez Yapılır?


İşyeri Hekimliği Sınavı ÖSYM tarafından yılda 2 defa düzenlenmektedir. Sınavlar genelde Aralık ve Mayıs aylarında yapılmaktadır.


İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


İş yerlerinde ki çalışma ortamlarının sağlık açısından incelenmesi, çalışanların sağlıkları ile ilgili gözlemlerin yapılması, risk değerlendirme görevlerin de aktif rol alınması, rutin çalışan sağlığı kontrollerinin yapılması işyeri hekimlerinin en önemli görevleri arasında yer tutmaktadır. Ayrıca çalışma hayatında yer alan bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarının sağlanması ve iş yeri çalışma koşullarının buna göre hazırlanmasını sağlanması da işyeri hekimlerinin görevleri arasında yer almaktadır. İş sağlığını ve güvenliğini engelleyen tehditler de İşyeri Hekimleri tarafından belirlenir ve ortadan kaldırılmaktadır.


İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


İşyeri hekimliği eğitiminde hekimlerin iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermesi hedeflenmiştir. Bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Pratik eğitimler iş yeri hekimi bulunan iş yerlerinde yapılmaktadır. İşyeri Hekimi eğitim programının amacı, iş yerlerinde hekimlik hizmeti sunmak isteyen doktorlara, mesleki becerilerini geliştirme ve bu alanda uygulayabilme imkânı sağlamaktır.


Türkiye’deki tıp fakültesi mezunları ya da yurt dışında tıp fakültesinde okumuş ve YÖK’ten denkliğini almış (diploması Sağlık Bakanlığınca onaylı) tıp fakültesi mezunları bu kursu alarak işyeri hekimi olabilmektedir.


İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, eğitim kurumları tarafınca düzenlenen işyeri hekimliği eğitim programlarına katılmak ve eğitim sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yaptırılacak sınavda başarılı olmaları zorunlu hale gelmiştir.


Kuruluş kanunlarında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlar, kamu kurumu öncülüğündeki meslek kuruluşlar ve özel hukuk tüzel kişileri eğitim kurumları olarak adlandırılmaktadır.


İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi, işyerinin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğinin denetimi, sağlık uygulamalarının ve muayenelerin yapılmasının sağlanması, işe girişte ve sonrasında periyodik muayenelerinin yapılması, sağlık raporlarının hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na ve saha denetlemelerine katılım gibi hususlar temel çalışma konuları olarak belirlenmiştir.


İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Nedir?


İşyeri hekiminin bir iş yerinde çalışma süresi, çalışan işçi sayısına bağlı olarak gösterdiğinden işyeri hekimleri yarı veya tam zamanlı çalışabilmektedir.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


コメント


bottom of page