top of page

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ

İşyeri Hekimliği Sertifikası

Türkiye’de geçerli olan kanunlara göre bugün pek çok kamu ya da özel kurum bünyesinde işyeri hekimi görevlendiriyor. Sadece yurt içinde ya da yurt dışında tıp alanında eğitim gören kişilerin yapabildiği bu iş için alınması gereken işyeri hekimliği belgesi nedir? sorusu cevap arıyor.

Herhangi bir iş yerinde sağlık meslek mensubu olarak çalışabilmenin şartlarından biri de meslek sağlık sertifikasına yani işyeri hekimliği belgesine sahip olmaktır. Günümüzde yükseköğretim kurumlarının 6 yıllık tıp fakültesi mezunları ve doktor diploması sahipleri, diledikleri zaman hastane yerine çeşitli kamu ya da özel işyerlerinde işyeri hekimi olarak çalışabilmektedir.

İşyeri Hekimliği Belgesi Nedir?

Profesyonel bir işyeri hekimi olmak için tıp fakültesinden mezun olmanız ve özel eğitim ve sertifika almanız gerekir. Açıkçası, işyerinde doktor olmanın ilk şartı tıbbi bilgidir ama bu mesleği yürütebilmek için ayrıca işyeri hekimliği belgesi de zorunludur.

Tıp diplomanız varsa veya kamu ya da özel bir kurumda doktor olarak çalışıyorsanız, işyeri hekimi olmak için gerekli eğitimleri alarak siz de işyeri hekimi olabilirisiniz. Özel eğitim kurumları tarafından açılan işyeri hekimliği eğitim kurslarını tamamlayarak ve ardından da yapılacak olan sınava girerek söz konusu belgeyi alabilirsiniz.

220 saati bulan teorik ve pratik eğitimlerin ardından açılan sınavlarda başarılı olan adaylara verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı sertifikalara işyeri hekimliği belgesi denir. Bu belgeyi alabilmek için söz konusu olan sınavdan adayların en az 70 puan almaları istenir.

İş Yeri Hekimliği Belgesi Nasıl Alınır?

İşyeri Hekimliği belgesini elde etmek için takip edilmesi gereken bir süreç bulunmaktadır. Öncelikle kişinin tıp fakültesini bitirdikten sonra bu alanda verilecek olan ve teorik kısmı 180 saatlik çeşitli derslerden oluşan eğitimlere katılması zorunludur. Özel ama yeterliliği bulunan onaylı kurumlar tarafından açılan bu kursların uygulamalı dersleri de 40 saat sürüyor.

Yapılan bu eğitimlerin ardından işyeri hekimi olmak isteyen adaylara yönelik sınav yapılıyor ve 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunlu tutuluyor. Toplam 220 saatlik eğitimin ardından tıp mesleği mensubu aday geçmesi gereken bir sınavı da başarıyla geçtikten sonra işyeri hekimliği belgesi ni almaya hak kazanır.

İsg Belgesi Kaç Para?

Tıp fakültesi mezunlarının katılabildiği işyeri hekimliği görevinin yanı sıra iş güvenliği ve sağlığı görevini de üstlenirler. Kişinin İSG belgesi alım süreci de işyeri hekimlik süreciyle aynı şekildedir. Söz konusu belgenin alınması için gereken ücret ise farklı seçenekler halindedir.

İş güvenliği uzmanı olarak çalışmak ve bununla ilgili belgeleri edinmek için gerekli olan ücret bilgileriyle ilgili olarak sıralanan maddeler şunlardır;

İş güvenliği ve sağlığı ile işyeri hekimliği için adayın gittiği kurs ücretleri bulunmaktadır. Bu kurs ücretleri kursların bulunduğu şehir, kurs yoğunluğu ve alınacak olan eğitimin niteliğine göre farklılık gösterir.

Alınan eğitimlerin ardından kişinin gireceği sınavlar için de bir ücret ödemesi gerekecektir.

Sınav sonrasında başarılı olan adayların belgeleri düzenlenecek ve onaylanacaktır. Ancak onay süreci de bir ücrete tabidir.

Alınan işyeri hekimliği belgesi ve isg belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup, beşinci yılın sonunda yapılacak olan yenileme işlemleri de ücrete tabidir.

Söz konusu olan belgelerin, eğitimlerin ve sınavların ücretlerinin ne kadar olduğu konusunda farklı kriterler bulunmaktadır ve her yıl bu ücretlerde değişikliğe gidilmektedir.

İşyeri Hekimi Ne Kadar Maaş Alır?

İşyeri hekimlik belgesi alan adaylar, işyeri hekimi olmak için gerek kamu kuruluşlarına memur olarak atanırlar gerekse de özel kurumlarda işe başlayabilirler. Bu onların tercihleri ve başvurularına göre farklılık gösterir. Kişinin hangi kurumda görev yaptığı, hangi şartlarda ve pozisyonlarda göreve başladıkları ile ilgili olarak iyi bir ücret alırlar.

İş Yeri Hekimliği Kursu Kaç Yıl Geçerli?

Mesleki sağlık sertifikası olarak da bilinen işyeri hekimliği belgesinin kullanımı sınırsız değildir. Alınan eğitimler sonrasında sahip olunan işyeri hekimliği belgesinin kullanma ömrü 5 yıl ile sınırlı tutulmaktadır. Bu belgeye sahip olanlar, belgenin onay tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıl boyunca belgeyi hiçbir işleme gerek kalmadan kullanabilirler. Ancak beşinci yılın sonunda belgenin yenilenmesi gerekir. Vize işlemi de denilen işyeri hekimliği belge yenilenmesi yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır ancak bu kez eğitime ve sınava gerek duyulmaz.

İşyeri Hekimliği Belgesi Nereden Alınır?

İşyeri hekimi olmak için yeterliliği ve yetkisi bulunan bir isg kursu tarafından kapsamlı bir eğitimin alınması şarttır. Ancak her ne kadar özel eğitim kurumları söz konusu işyeri hekimliği eğitimi verseler de eğitimler Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın kontrolünde ve denetiminde yürütülür. Eğitim sonundaki sınavdan başarılı olan adayların belgeleri de yine Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın onayı ile adaya verilir.

İşyeri Hekimliği Belgesi Kimlere Verilir?

İşyeri hekimliği belgesi ni kimlerin alabileceği de yasalar çerçevesinde hüküm altına alınmıştır.

İşyeri hekimliği alabilme hakkına sahip olanlar şunlardır;

  • Öncelikle Türkiye’de geçerli olan bir tıp fakültesi diploması olanlar,

  • Yetkisi olan bir kurum tarafından işyeri hekimliği sertifika eğitimine katılanlar,

  • Alınan 220 saatlik eğitim sonrasındaki sınavdan başarılı olanlar bu belgeyi alabilirler.

 

İşyeri hekimi olmak için kişinin zaten hekim sıfatını taşımış olması ve sonrasındaki eğitimlerden başarılı bir şekilde çıkarak sınavı da geçmiş olması şartları aranır.

İşyeri Hekimliği Belgesinin Verilmesi İçin Gerekli Şartlar

Söz konusu belgenin verilmesi için gerekli olan şartlardan ilki kişinin tıp alanında eğitim görmüş olmasıdır.

İkinci şart ise kapsamlı olarak düzenlenen eğitimlere devam etme zorunluluğudur. Eğitimleri devam ederek tamamlayan adayların sınavda da başarılı olmaları halinde işyeri hekimliği belgeleri düzenlenir, onaylanır ve kendisine verilir.

bottom of page