top of page

İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI

İşyeri Hekimliği Sertifikası

Yasalar çerçevesinde bir iş yerinde işyeri hekimi olarak görev yapabilmenin şartlarından biri de işyeri hekimliği sertifikası sahibi olmaktır. Günümüzde, üniversitelerde 6 yıllık tıp fakültelerinden mezun olanlar ve doktor unvanını alanlar, dilerlerse hastaneler yerine farklı iş yerlerinde işyeri hekimi olarak da görev yapabiliyorlar.

İşyeri hekimi olabilmek için tıp fakültesinden mezun olmakla birlikte ardından özel bir eğitim almak ve sertifika sahibi olmak gerekiyor. İşyerinde doktor olmanın ilk şartı elbette tıp diplomasıdır.

Tıp fakültesini bitirmiş ve kamu veya özel bir kurumda doktor olarak çalışıyor olsanız dahi, işyerinde doktor olabilmek için işyerinde sağlık muayenesinden geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca açılacak olan sınava girip sertifika almak için de işyeri hekimliği eğitimlerine katılmak gereklidir.

İşyeri Hekimliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İşyeri Hekimliği kursunun teorik kısmı 180 saatlik çeşitli eğitimden oluşmaktadır. 90 saat Asenkron eğitim, “Offline” yapılmaktadır. Sonra ki; 90 saat Senkron eğitim ise, yetkili eğitmenler ile canlı gerçekleşmektedir. Yapılan söz konusu eğitimin ardından da 40 saat sürecek olan bir uygulamalı eğitimden geçmek zorunludur.

Toplamda 220 saati bulan eğitimlerin ardından işyeri hekimi adayının girmek zorunda olduğu bir de sınav bulunur. İşyeri hekimliği sertifikası almak için de bu sınava girerek başarılı olmak yani en az 70 puan almak gereklidir.

Sertifika alarak işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen doktorların bu süreci takip etmeleri yasal olarak zorunluluk dahilindedir.

İsg Belge Ücreti Ne Kadar?

İşyeri hekimleri almış oldukları sertifika ile birlikte aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da görev yapıyorlar.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapabilmek ve ilgili belgeleri alabilmek için şu bilgileri bilmek gerekiyor;

İş güvenliği, iş hekimliği ve iş güvenliği eğitimcileri alanında mesleki yeterlilik ücretleri karşılığında belirli bir ücret ödemekle yükümlüdürler.

Sertifika için belirli miktarda ödenmesi gereken vize ücreti bulunmaktadır. Sertifika ve iş yeri hekimliği ve iş güvenliği belgeleri için söz konusu ücretler, belgelerin maliyetlerine, kurumların onay ücretlerine ve yıllara göre değişiklik göstermektedir. Her mali yıl başında söz konusu ücretlere ilişkin düzenleme yapılır.

İsg Sertifikası Kaç Günde Çıkar?

Sertifika almak için yasal olarak gerekli süreçleri tamamlayan adayların sınavlardan başarılı olmaları halinde sertifikaları düzenlenerek teslim edilir.

Adayın işyeri hekimlik sertifikaları sınav sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından kurumlar tarafından en kısa sürede hazırlanır ve bakanlığa onay için gönderilir. Bakanlıktan gelen onaylı belgeler ise artık kullanıma hazırdır.

İş Yeri Hekimliği Belgesini Kim Verir?

Özel kurumlar tarafından verilecek olan işyeri hekimliği eğitimlerinin ardından yapılacak sınavlardan başarılı olan adayların belgeleri, kurum tarafından hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayına sunulur. Söz konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık ve Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan sertifikalar adaylara teslim edilir.

İsg Uzmanlık Belgesini Hangi Kurum Verir?

İşyeri hekimlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve sınavdan da başarılı olan doktorun iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesinin hazırlanarak onaylanması gerekir. Söz konusu olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesinin, eğitimleri yürüten kurum tarafından hazırlanması ve bakanlığın onayına sunulması gerekir. Sertifika iş ve işlemlerini takip eden kurum, hazırlanan belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayına sunar.

İşyeri Hekimliği Sertifikası Kaç Yıl Geçerli?

İşyeri hekimliği sertifikasının geçerlilik süresi, belgenin onaylandığı tarihten itibaren 5 yıldır. Sertifika sahipleri bir işyerinde çalışsalar da çalışmasalar da belgelerini en fazla 5 yıl boyunca kullanabilirler. 5 yıl dolduktan sonra belgenin vizesinin yapılarak geçerlilik süresinin uzatılması gerekir.

İşyeri Hekimliği Sertifikası Nasıl Yenilenir?

Çalışma hayatında yer alanların ruh ve beden sağlığını sağlayan ve işyerindeki çalışma koşullarının buna göre ayarlanmasını sağlayan iş yeri hekimlerinin sertifikalandırılması zorunludur. İşyerindeki sağlık ve güvenlik tehditleri de işyerlerinde doktorlar tarafından belirlenmekte ve ortadan kaldırılmaktadır.

İşyeri hekimleri sadece sağlık hizmetlerinin sağlanmasından sorumludur ancak bunu yapabilmesi için sahip olduğu belgenin süresi 5 yıldır. Beşinci yılın sonunda belgenin vize yapılması yani yenilenmesi gerekir. Yenileme işlemi için yeniden bir eğitim gerektirmez. Belge vizesi yaptıracak olan kişinin bakanlığın ilgili birimine başvuru yaparak belge yenilemesi isteyebilir. Bunun için harç ücreti ödendikten sonra belge yenilenir.

bottom of page