top of page

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

İşyeri Hekimliği Sertifikası

Türkiye’de kabul edilen yasal mevzuat, sağlıkla ilgili işlerde birçok yeni kural ve yeni iş kolları oluşturmuştur. Söz konusu yeniliklerden biri olan işyeri hekimliği bu iş dallarının en kapsamlısı olarak kabul edilebilir.

Yönetmeliklere göre işyerinde başka sağlık personeli ve hemşireler de bulunmalıdır. Bunları kontrol eden ve yöneten bir doktor da vardır. Birçok proje ve planlama iş hekimliği doktoru rehberliğinde yürütülmektedir.

Bu sağlık çalışanları, ilgili işyerindeki çalışanları sağlık konusunda bilinçlendirmek, iş kazalarını önlemek, bulaşıcı hastalıklar hakkında detaylı bilgi vermek ve önlemek için ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak iş yeri hekimi olabilmek için ayrıca bir eğitim gereklidir. Peki işyeri hekimliği eğitimi nedir? kimler iş yeri hekimi olabilir? Bu konular en çok merak edilen ve araştırılan konular arasındadır.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Nedir?

Günümüz iş dünyasının içinde bulunan pek çok kuruluş, iş yerlerinde personellerinin sağlığı ve güvenliği için işyeri hekimi olarak başka kadrolar da açıyorlar. Bu aslında yasal bir zorunluluk olarak gerekiyor. İşyerlerinde çalışan personelin ruh ve beden sağlığı, iş güvenliği işleri, işyerindeki diğer sağlık personeline ve özellikle işyerinde hekime aittir. İşyeri hekimliği sadece bundan da ibaret değildir.

Gerektiğinde işyeri ile Çalışma Bakanlığı arasında iletişim kurmak için köprü görevi görür. Doğru işyerinde yapılan tüm çalışmalar ve kanuna uygun olarak planlanmış eğitim ve buna benzer analizler yapılarak bakanlığa gönderilir. Değiştirilmesi veya düzenlenmesi gereken bir durum varsa işyeri hekimi bu durumları diğer sağlık personeli ile birlikte planlayıp anlaşmaya varmak ve tekrar bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Ayrıca iş hekimliği, çalışanları işyerinde düzenli olarak gözden geçirmek ve bir kitap halinde takip etmek zorundadır. İşyerinde sağlıkla ilgili olumsuzlukları tespit etmek, bu olumsuzlukları gidermek ve sorunları çözmek de önemlidir.

İşyeri hekimliği eğitimi sırasında alınacak dersler ve öğrenilmesi gerekenlerden bazıları şöyle sıralanabilir;

 • Genel sağlık bilgisi ve kuralları

 • İşyeri için geçerli iş güvenliği konuları

 • Temel Hukuk, İş Hukuku ve İş sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

 • Çalışma ortamı gözlemleme yeteneği ve sağlıklı ortamın oluşturulması

 • Çalışan psikolojisi ve önlemleri

 • Meslek hastalıkları, çeşitleri ve etkileri ile korunma yolları

 

Bunlar ve daha farklı pek çok konuda detaylı eğitim alması gereken doktorlar, alınan eğitim sonrasında işyeri hekimi olarak sertifikanın sahibi olurlar.

İşyeri Hekimliği Kursu Ne Kadar?

Herhangi bir işyerinde görevli olarak işyeri doktoru olabilmek için Türkiye'de bir TIP fakültesinden veya yurt dışında benzer bir fakülteden mezun olmanız gerekir. Ayrıca bunun dışında iş yeri hekimliği için bir de özel eğitim alınması zorunluluğu vardır.

İşyeri hekimliği kursu ile ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar şunlardır;

 • Eğitimler Bakanlıkça onaylı ve yetkili özel eğitim kurumları tarafından yürütülür.

 • İşyeri Hekimliği Eğitimi süresi 180 saattir.

 • 180 saat eğitimlerin ardından 40 saatlik uygulamalı staj eğitimi yapılır.

 • Eğitimlerin ardından işyeri hekimi adaylarına sınav yapılır.

 • Sınavdan başarılı olan adaylar işyeri hekimliği sertifikası almaya hak kazanırlar.

 

Söz konusu olan kapsamlı eğitimlerden başarılı olmak ve yapılacak sınavdan en az 70 puan almak işyeri hekimliği için bir zorunluluktur.

İş Yeri Hekimliği Kursu Kaç Yıl Geçerli?

Söz konusu 180 saat süren iş yeri hekimliği eğitimlerinin ardından katılımcı doktorların İSG sınavını başarı ile geçmiş olanlara iş yeri hekimliği sertifikası verilir.

İşyeri hekimliği eğitimi iş ve işlemleri yürürlükte olan 27768 sayılı yönetmeliğe göre belirlenir. Eğitim sonrası alınan sertifikaların geçerlilik süreleri 5 yıldır, görevde beşinci yılını dolduran doktorların devam etmeleri için yeniden vize almaları gerekir.

İşyeri Hekimliği Kursu Kaç Ay? İşyeri Hekimi Ne Kadar Maaş Alır?

İş yeri hekimliği eğitim programının amacı, işyeri hekimliği hizmeti vermek isteyen hekimlere mesleki becerilerini geliştirmek ve bu alanda uzmanlaşarak uygulamaktır. Türkiye'deki tıp fakültesi mezunları veya yurtdışında tıp okuyup YÖK'ten eşdeğer yetkiye sahip diploma alanlar söz konusu eğitimlere katılarak işyeri hekimi olabilirler.

Toplamda azami 180 saat sürecek olan işyeri hekimliği eğitimlerinin ardından sınavlarda başarılı olan adaylar diledikleri iş yerinde işyeri hekimi olarak başlayabilirler. Alınan sertifikanın 5 yıl süresi olduğu için 5 yıl boyunca bu görevi yürüten işyeri hekimleri beşinci yılın sonunda vize alarak görevlerini uzatabilirler. İşyeri hekimlerinin maaşları görev yaptıkları kurumlara, kurumlarda bulunan personel sayılarına ve iş tehlike sınıflarına göre değişiklik gösterir.

İş Yeri Hekimi Kaç Saat Çalışır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma belgesi alan doktorlar anlaşma yaptıkları iş yerlerinde işyeri hekimi olarak görev yaparlar. İşyeri hekimlerinin iş yerinde çalışma süreleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş hukuku hükümlerine göre yürütülür. Buna göre günlük 8 saat çalışan iş yeri hekimleri çalıştıkları iş yerlerinin çalışma düzenlerine göre vardiyalı olarak da görev yapabilirler.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Sertifikası

Çalışma yaşamına dahil olan bireylerin ruh ve beden sağlığını güvence altına alır ve işyerindeki çalışma koşullarının buna göre uyarlanmasını sağlayan işyeri hekimleri bunu yapabilmek için mutlaka sertifika sahibi olmalıdırlar. İşyerindeki sağlık ve güvenlik tehditleri de işyeri hekimleri tarafından belirlenmekte ve ortadan kaldırılmaktadır. İşyeri hekimi sadece sağlık hizmeti vermekle yükümlüdür.

Aldıkları eğitimler sonrasında sınava girecek olan işyeri hekimi adaylarına sınavda 100 puanlık sorular sorulur. Sınavdan başarılı olmak için adayların en az 70 puan almaları gerekmektedir, başarılı oldukları takdirde ise bakanlıktan onaylı bir sertifika alırlar. Alınan işyeri hekimliği eğitimi sertifikasının geçerlilik süresi yasal olarak 5 yıldır. Sertifikasız şekilde işyeri hekimi olarak çalışmak mümkün değildir.

bottom of page