top of page

İşyeri Hekimi Olmak İçin Kurs Şart mı?


İşyeri Hekimi Olmak İçin Kurs Şart mı

Eğitim danışmanlarımıza sıkça yönlendirilen sorular arasında "İşyeri Hekimi Olmak İçin Kurs Şart mı?" , "Kursa Gitmeden İşyeri Hekimi Olabilir miyim?, "İşyeri Hekimliği Kursu olmadan İşyeri Hekimliği Belgesi Alabilir miyim?" gibi sorular yer alıyor. Bu yazımızda sizlerle bu soruların yanıtlarını arıyor alacağız.

 


İşyeri Hekimi Nedir?


İşyeri hekimleri ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda firma çalışanlarının sağlığının korunması için çalışan ve işveren tarafından görevlendirilen sağlık personelleri olarak bilinirler. İşyerlerinde işyeri hekimi görevlendirilerek çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmesi öngörülür. İşyeri hekimleri herhangi bir topluluğun çıkarını gözetmeksizin hem işveren hem de çalışanın çıkarlarını korumaktadırlar. Bunu yaparken de mesleki sırların korunmasına özen göstermelidirler.


Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?


İşyeri hekimliği mesleği sertifikalı olarak yapılan mesleklerden biridir .Adayların İşyeri Hekimi olabilmesi için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası almaları gerekmektedir.


İşyeri hekimi olacak adayların öncelikli olarak hekimlik diplomasına sahip olması gerekmektedir. Hekimlik diplomasının Türkiye'deki Tıp Fakültelerinden alınmış olması veya YÖK ve Sağlık Bakanlığı tarafından denkliği onaylanmış yurtdışındaki Tıp Fakültelerinden alınmış olması gerekmektedir. Bir başka önemli kriter ise işyeri hekimliği kursudur.


İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimliği Kursu, Tıp Fakültesinden mezun olan ve işyeri hekimi olmak isteyen hekimlerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından alması zorunlu olduğu bir kurs olarak görülmüştür.


İşyeri Hekimi Olmak İçin Kurs Şart mı?


Evet. Şayet işyeri hekimi olarak kurum ve işletmelerde çalışmak isteniyorsa muhakkak işyeri hekimliği kurslarına katılım sağlanması gerekmektedir. Bu eğitim programına katılım olmaz ise her yıl düzenlenen İSG sınavına katılamaz dolayısıyla da işyeri hekimliği sertifikası alınamaz.


İşyeri Hekimliği Eğitimi Konuları Nelerdir?


İşyerindeki sağlık izlenimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi, işyerinin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğinin denetimi, sağlık uygulamalarının ve muayenelerin yapılmasının sağlanması, işe girişte ve sonrasında periyodik muayenelerinin yapılması, sağlık raporlarının hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na ve saha denetlemelerine katılım gibi hususlar temel çalışma konuları olarak belirlenmiştir.


İşyeri Hekimliği Eğitimi Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

 • Büyük Endüstriyel Kazalar

 • İş Kazaları

 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değeri

 • İş Sağlığı Etiği

 • Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

 • Son Test ve Genel Değerlendirme

 • İşyerinde Pratik Uygulamalar

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri


İşyeri Hekimleri, çalışan işçi sayısına bağlılık gösterdiğinden dolayı işyeri hekimleri yarı veya tam zamanlı çalışabilmektedirler.


İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 5 yıldan az olmamak şartı ile hizmet vermiş olan hekimler ile iş müfettişleri de işyeri hekimi olarak görev yapabilmektedirler. Halk sağlığı uzmanları da gerekli eğitimi alarak sertifika almaya hak kazandıktan sonra işyeri hekimi olabilmektedirler.Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


Comments


bottom of page