top of page

Patlamadan Korunma Dokümanını Kim Hazırlar?

İşyerlerinde güvenli çalışma ortamı oluşturmak her zaman en önemli konudur. Çalışanların sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenler yönetmelik doğrultusunda belirlenir. Yönetmelikte de belirtilen en önemli konular arasında patlamadan korunma dokümanı yer alır. Bu yazımızda patlamadan korunma dokümanı yönetmeliği hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızın tamamını okuyarak patlamadan korunma dokümanını kim hazırlar? Yönetmelikte belirlenen hususlar nelerdir? konuları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir? Zorunlu İşyerleri

Patlamadan Korunma Dokümanını Kim Hazırlar?

Bazı işyerleri tehlikeli kimyasallarla çalışır. Bu işyerlerinde yanıcı kimyasallar çalışanlar ve işyeri güvenliği açısından tehlike meydana getirir. Yanıcı kimyasalın toz, gaz, buhar ve sis ile birleşmesi ya da tutuşturucu ile temas etmesi can ve mal güvenliğini tehlike altına sokar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesinde işverenlerin görevleri belirtilmiştir. Buna göre işveren, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Eğitim, bilgilendirme, güvenli çalışma ortamı sağlama gibi görevlerin belirlendiği kanunun 11. maddesinde ise işverenin acil durumların belirlenmesi ve olumsuz etkilerin önlenmesi için tedbirler ortaya konulur.

30.04.2013 yılında Patlamadan Korunma Dokümanı Yönetmelik hususları 288633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hususlarına göre işverenin yükümlülükleri şunlardır:

  • İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

  • Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak zorunda olan işyerleri patlamanın yayılmasını önlemek için tedbir alır. Alınan tedbirler belirli periyotlarla yenilenir ve gerektiğinde gözden geçirilir.
 

Patlamadan Korunma Dokümanı Nerelere Hazırlanır?

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama bazı işyerleri için zorunlu bir süreçtir. Yönetmelik doğrultusunda PKD hazırlanması gereken yerler ve istisnalar açık bir şekilde belirlenir. Genel itibari ile patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan işyerlerinin PDK hazırlaması gerektiğini belirtebiliriz. Yönetmelikte bu durum “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerleri” olarak tanımlanır. Örnek verecek olursak: Doğalgaz dolum istasyonu, tehlikeli gazlarla çalışan işyerleri ve aküm şarj istasyonları PKD hazırlamakla yükümlüdür. Aynı yönetmelik istisnalara da yer verir.

Patlamadan koruma dokümanı kapsamı dışında olan işyerleri şu başlıklar altında değerlendirilir:

  • Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

  • 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

  • Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

  • Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,

  • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Zorunlu mu?

En merak edilen konular arasında patlamadan korunma dokümanının hazırlanmasının zorunlu olup olmadığı yer alır. Yukarıda da belirtildiği gibi PKD hazırlanması gerektiği yönetmelik hususları ile zorunlu hale gelmiştir. Eğer işyerinde tehlikeli kimyasallar ile çalışma yapılıyorsa ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali varsa PKD dokümanının hazırlanması zorunludur.

Gelelim patlamadan korunma dokümanı nasıl hazırlanır? sorusunun cevabına. Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak için eğitim almak gerekir. Patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimi sürecine dahil olabilmek için ilgili üniversite bölümlerinden mezun olmak gerekir. İlgili bölüm mezunları yetkili bir kuruma kayıt olarak patlamadan korunma dokümanı eğitimi alma hakkına sahip olur.

 

Patlamadan Korunma Dokümanını Kimler Hazırlayabilir?

Patlamadan korunma dokümanı hazırlayabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. İlk olarak patlamadan korunma dokümanı eğitimini kimler alabilir? sorusuna cevap verelim. PKD eğitimi sürecine aşağıdaki meslek grupları katılabilir:

Son olarak “patlamadan korunma dokümanı kaç yılda bir yenilenir?” sorusuna cevap verelim. Patlamadan korunma dokümanı işe başlamadan önce hazırlanmalıdır. Aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde dokümanın yenilenmesi gerekir:

  • İşyerinde ya da iş ekipmanında önemli bir değişiklik yapıldığında

  • Genişleme durumunda

  • İşyerinde tadilat yapılması durumunda.

 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 Comments


bottom of page