top of page

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitim süresi iki gün olup; tamamen uygulamalı soru çözümü, hesaplamalar, ortam değerlendirilmesi ve kullanılan ekipmanların ex-proof uygunluğunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda uzmanlaşmaya yönelik eğitim programını içermektedir.

Eğitimin İçeriği 

 • 1.Gün

  • (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ATEX Direktifleri, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik, Standartlar(TSE EN 60079-10-1/2, NFPA 499:2013, NFPA 654:2006, NEC500 ve diğerleri), IECEx Hakkında Bilgilendirme, Zone ve division karşılaştırılması)

  • Yangın Ve Patlama Mekanizması, Sebepleri, Korunma Önlemleri

  • (Detonasyon, deflagrasyon,flashback, jet fire, bleve, tutuşturma kaynakları, korunma yöntemleri vb. tanım ve açıklamalar)

  • Patlayıcı Ortamlarda Alınacak Organizasyonel Ve Teknik Önlemler

  • (Patlayıcı ortam oluşumunu engellemeye yönelik, Kıvılcım kaynaklarını yok etmeye yönelik, Patlamanın etkilerini azaltmaya yönelik vb.)

  • Gaz, Sıvı Buhar Patlamaları, Tehlike Bölge Sınıflandırması ve Uygulamalı Örneklerin Çözümü

  • (EN 60079 10-1 standardına göre boşalma kaynakları, hava değişim sayısı, kalıcılık süresi, zon genişliği, zon sınıfı vb. tanımlanması ve hesaplanması)[Taslak 60079-10-1/2013 içeriğinde yer alan heaplama kolaylıkları ve değerlendirmeler hakkında bilgilendirme]

  • Patlama Etkilerinin Değerlendirilmesi

  • (TNT Patlama Eşdeğer Endeksi, Mesafelere göre oluşan patlama basıncının insan ve yapı üzerindeki etkilerinin hesaplanması)

  • Faydalı Link ve Programların Kısa Tanıtımı

  • (Muhtemel patlayıcı ortam değerlendirmelerinde kullanılabilecek programların içeriği hakkında bilgilendirme) 

  • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat

 • 2. Gün

  • Toz Yangın/Patlama İlişkisinin Değerlendirilmesi (Tutuşabilir Toz, hibrit karışım, toz sınıflandırması, Kst değerinin belirlenmesi, tutuşturma kaynakları, toz patlama parametreleri vb.)

  • Toz Bölge Sınıflandırması ve Uygumalı Örneklerin Çözümü (EN 60079-10-2, NFPA 499:2013, NFPA 654:2006 standartlarına göre boşalma kaynakları, zon genişliği, zon sınıfı vb. belirlenmesi ve değerlendirilmesi) [Taslak 60079-10-2/2012 içeriğinde yer alan değerlendirmeler hakkında bilgilendirme]

  • Patlayıcı Ortamların Dow F&EI Endeksine Göre Sınıflandırılması (Özelliklede Tozlu Ortamlar için alan sınıflandırılması

  • Patlamadan Korunma Dokümanının İçeriği (Patlamadan korunma dokümanında olması gereken bilgiler)

  • Esnek Ara Yığın Taşıyıcıları (FIBC)

  • (Tehlike bölgesine uygun FIBC seçimi)

  • Exproof Ekipman Etiketlemesi ve Tehlike Bölgesine Göre Ekipman Seçimi

  • (Kategori I, Kategori II, Kategori III, CE vb. etiketlemelerin anlamları)

  • IP Koruma Kodları (Tozlu, rüzgarlı, sulu vb. ortamlarda seçilecek IP koruma kodlu ekipmanlar)

 

Eğitim süresi 2 gündür. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. Ancak bu süre oluşacak özel grupların isteği üzerine artırılabilir veya azaltılabilir.
 

Kişi Başına Eğitim Maliyeti: 750₺
 

BİREYSEL OLARAK TALEP EDİLMESİ HALİNDE ÖZEL DERS VERİLİR.

bottom of page