top of page

OSGB İşyeri Hekimi


OSGB İşyeri Hekimi
OSGB İşyeri Hekimi

OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bünyesinde en az bir işyeri hekimi, bir işyeri hemşiresi ve bir iş güvenliği uzmanının bulunduğu ticari işletmelerdir. Kanun gereği tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlü kamu kurumları ve özel işletmeler yerleşik oldukları ilden veya yakın illerde bulunan OSGB'lerden bu hizmeti alabilirler. Türkiye geneline baktığımızda yaklaşık olarak 2.000 tane OSGB olduğunu biliyoruz. Söz konusu OSGB'lerin büyük çoğunluğu İstanbul ilinde yer almaktadır. Bir başka deyişle OSGB işyeri hekimi hizmeti almak için en şanslı ilimiz İstanbul'dur. 

OSGB İşyeri Hekimi | Dikkat Edilmesi Gerekenler


OSGB İşyeri Hekimi | Dikkat Edilmesi Gerekenler
OSGB İşyeri Hekimi | Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri yukarıda da açıkladığımız gibi hizmet sektöründe yer alan firmalardır. OSGB işyeri hekimi hizmeti almak isteyen firmaların yaygın olarak yapmış olduğu hata fiyatlar baz alınarak kıyaslama yapılmasıdır. OSGB'lerin çalışma şartları ilgili mevzuatlarda belirtilmiş olmasına rağmen uygulama aşamasında birtakım farklılıkların yaşandığı açıktır. Durumun böyle olması hizmet almak isteyen işletmelerin yanlış kararlar vermesine yol açmaktadır. Günümüzde işletmeler için maliyetler ve bu maliyetlerin düşürülmesi için yapılan çalışmalar doğal olarak hayati bir önem taşımakta. Ana hedef maliyet kalemlerinin düşürülerek karlılığı arttırmaktır. Hal böyle olduğundan OSGB işyeri hekimi hizmeti almak isteyen firmalar en düşük fiyat aralığında olan OSGB'yi tercih etmekte bu da çoğunlukla kalitesiz ve bekleneni karşılamayan bir hizmetin alınmasına neden olmaktadır. Alınan hizmetin kusurlu olduğu yapılan bir denetimde veya maalesef ki iş kazalarında ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söylenmesi gereken OSGB İşyeri hekimi hizmetleri konusunda fiyatın kesinlikle ilk kriter olarak ele alınmaması olduğudur.


O halde akla ilk olarak öncelikli kriterimiz ne olmalıdır sorusu gelmektedir. OSGB'lerden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alacak olan firmaların öncelikle dikkat etmesi gereken hizmetin kalitesidir. Peki hizmet kalitesi ne ile ölçülür? Bu sorunun cevabı ise OSGB firmalarının daha önceki referansları olacaktır. Hizmet alınması düşünülen OSGB'nin daha önce hizmet verdiği firmalar araştırılarak bu firmalardan bilgi alınması yapılması gereken en doğru yöntemdir.

 

OSGB İşyeri Hekimleri Ne İş Yapar?


OSGB İşyeri Hekimleri Ne İş Yapar?
OSGB İşyeri Hekimleri Ne İş Yapar?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri hizmet verdikleri işyerlerinde personelin sağlıklı bir ortamda çalışabilmelerini teminen bünyesinde bulunan sertifikalı işyeri hekimlerini görevlendirir. OSGB işyeri hekimi kadrosunda bulunan hekimler;

  • Çalışanları ve işverenleri sağlık konusunda bilinçlendirmek için eğitimler düzenlemek, tavsiyelerde bulunmak

  • Bir işyerinde mevcut olan veya olabilecek psikolojik riskler, meslek hastalıkları, stres ve iş kazalarının önlenmesi için çalışmalar yapmak

  • Periyodik denetleme faaliyetlerinde bulunmak

  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak

  • İş kazasına uğramış veya meslek hastalığına yakalanmış çalışanların rehabilitasyon çalışmalarına katılmak

  • Laboratuvar tahlilleri, radyolojik görüntüleme ve portör muayeneleri yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların tespit, kontrol ve bağışıklık çalışmalarını yapmak

 

OSGB İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri


OSGB İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri
OSGB İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri

İşyerleri çalışanların sağlığının korunması, çalışma alanlarındaki sağlık açısından risklerin belirlenmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için 6331 sayılı kanuna göre hazırlanan yönetmelikte belirtilen sürelerle işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

  • Az tehlike sınıfında yer alan işletmeler için ayda 5 dakika her çalışan için,

  • Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde ayda 10 dakika her çalışan için,

  • Çok tehlike sınıfında yer alan işletmelerde ayda 15 dakika her çalışan için,

İşyeri hekimliği hizmeti alınması zorunludur. Ülkemizdeki mevcut yasa ve yönetmeliklere göre işverenler bu hizmeti isterlerse maaşını, SGK'sını, vergilerini kendi bütçelerinden karşıladığı işyeri hekimleri ile temin edebildiği gibi isterlerse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de alabilmektedirler. OSGB İşyeri hekimi kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yasal süreler çerçevesinde yerine getirir.

 

İşyeri Hekimi Çalıştırılmazsa Ne Olur?


İşyeri Hekimi Çalıştırılmazsa Ne Olur?
İşyeri Hekimi Çalıştırılmazsa Ne Olur?

Kanun ve yönetmeliklere göre işyeri hekimi çalıştırılması zorunlu olduğu halde hekim çalıştırılmaması durumunda işletmelere ağır para cezaları uygulanmaktadır. Üstelik cezalar bununla da kalmamakta görevlendirilen işyeri hekiminin sağlık raporlarında eksiklik olması veya eğitim vermemesi gibi durumlarda da işçi başına her bir eksiklik için para cezası uygulanmaktadır. Tüm bu cezalar maliyet düşürerek karlılığı artırmaya çalışan işletmeler için büyük bir yük oluşturacaktır. Bu nedenle OSGB İşyeri hekimi hizmeti mutlaka alınmalı ve hekimin sunmuş olduğu öneriler yerine getirilmelidir. İşyeri hekimliği hizmeti koruyucu sağlık hizmetleri kategorisinde değerlendirilen bir disiplindir. Bu bağlamda işyerleri hekimleri hastalık sonrasında değil hastalık oluşmadan önce gerekli tedbirleri alarak işgücünün ayakta kalmasını sağlar. Ülkemiz henüz koruyucu sağlık hizmetleri konusunda yeterli seviyede değildir. İşverenlerin bu konuda daha duyarlı davranması ve hekimlere gerekli desteğin sağlanması ile uluslararası standartlara ulaşacağımız açıktır. Gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle para cezaları, tazminat davaları gibi durumlarla karşılaşılmaması için her işletmenin mutlaka OSGB işyeri hekimi hizmeti alması gerekmektedir.

 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page