top of page

İzmir İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Hakkında Detaylı Bilgi


Merhaba değerli okuyucularımız, sizlere İzmir İşyeri Hekimliği Kursu hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Bu makalede İzmir İşyeri Hekimliği Kursu'nun detaylarına odaklanarak, başlıca konuları şu şekilde ele alacağız.İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Nedir? İzmir İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir? İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi Ne Kadar? ve İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmak isteyen bireylerin ilk adımı, İzmir İşyeri Hekimliği Kursu'na kayıt olmaktır. Bu kurs, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği konularında temel bilgileri sunmanın yanı sıra, hekimlik bilgileri ile sentezleme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Kursun içeriği, iş sağlığı ve güvenliğinin temel kuralları, kavramları ve mevzuatları gibi konuları kapsar. İzmir İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, temel hukuk ve iş hukuku konularını anlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilgili bilgiler edinmek gibi başlıkları içerir.


İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


İzmir İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


İzmir İşyeri Hekimliği Kursu'na katılabilmek için sadece doktorluk diplomasına sahip kişiler başvuruda bulunabilirler. Üniversite mezunu olmak tek başına yeterli değildir. Bu kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumuna başvurarak kursa kayıt olabilirler.İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi Ne Kadar?


İzmir İşyeri Hekimliği Kursu toplamda 220 saat sürelidir. Bu süre içerisinde katılımcılar, asenkron (offline), senkron (canlı), yüz yüze (örgün) eğitimlerin yanı sıra 40 saatlik uygulamalı staj eğitimi alırlar.


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


İzmir İşyeri Hekimliği Kursunu başarıyla tamamlayan bireyler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumu tarafından verilen iSG sınavını geçtikten sonra işyerlerinde işyeri hekimi olarak görev alabilirler. Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır.


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


gibi başlıkları içerir.


Bu makalede ele aldığımız konuların dışında aklınıza takılan sorular veya daha fazla bilgi için bize sorularınızı iletebilirsiniz. Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türkiye'nin İSG kursu olarak uzun yıllardır hizmet vermektedir. İSG sertifikası almak ve uygun fiyat avantajlarından yararlanmak için hemen iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Comments


bottom of page