top of page

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları | 2024

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Bilgiler


Merhaba değerli okuyucular,

Bu yazıda 2024'e özel olarak İşyeri Hekimi'nin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını ele alacağız.İşyeri Hekimi Kimdir?


İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda uzmanlaşmış, resmi olarak yetkilendirilmiş bir hekimdir. Görevi, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili standartları belirlemek, çalışanların sağlığını korumak ve işyerindeki riskleri azaltmaktır.İşyeri Hekimi Görevleri


İlgili yönetmeliklere dayanarak, İşyeri Hekimi'nin görevleri 5 ana başlık altında toplanmıştır:


  1. Rehberlik: İşyerindeki sağlık ve güvenlik standartlarına rehberlik etmek.

  2. Risk Değerlendirmesi: İşyerindeki riskleri belirlemek ve değerlendirmek.

  3. Sağlık Gözetimi: Çalışanların sağlık durumunu takip etmek ve korumak.

  4. Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt: Çalışanları eğitmek, bilgilendirmek ve kayıtları tutmak.

  5. İlgili Birimlerle İşbirliği: Diğer sağlık personeli ve kurumlarla işbirliği yapmak.


İşyeri Hekimi Yetkileri ve Sorumlulukları


İşyeri Hekimi'nin yetki ve sorumlulukları;


  • İşveren tarafından belirlenmiş hayati tehlikeleri bildirme

  • İşin durdurulması için girişimde bulunma

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme yapma

  • Meslek hastalığı tanısı konulan hastaların yönlendirilmesi İşyeri Hekimi'nin sorumlulukları arasındadır.


İSG Eğitimleri ve Daha Fazlası


Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ve İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinden yararlanmak isterseniz, Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Kariyer Enstitüsü™ gibi yetkilendirilmiş eğitim kurumlarına başvurabilirsiniz. İSG Kursları, İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği gibi alanlarda uzun yıllardır hizmet vermektedir.


Daha fazla bilgi almak veya iletişime geçmek için iletişim bilgilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları hakkında daha fazla detay öğrenmek ve sorularınızı sormak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzmanlarımız, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklar.

Unutmayın, iş sağlığı ve güvenliği herkes için önemlidir. Kendinizi ve çalışma ortamınızı güvende tutmak için gerekli adımları atmayı ihmal etmeyin.Comments


bottom of page