top of page

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? | 2022


İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? | 2022

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? sorusu çoğu insanın merak ettiği bir husustur. Bu yazımızda bu sorunun cevabını verdik. Aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanı Kimdir? İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir? Konuları da yazımızda yer almaktadır.
İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?


Çoğu iş yerinde çalışanların ve işverenin sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tehlikeli olaylar meydana gelebilir. İş yerlerinde meydana gelebilecek tehlikeli olayları minimuma indirmek için ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için iş güvenliği uygulamaları yapılmaktadır.


İş Güvenliği Uzmanı, iş yerlerin de çalışanlar ve işverenlerin sağlıklarını ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek önlem alınması için çalışma yürüten kişidir.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre İş Güvenliği Uzmanı:


Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.


İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?


İş güvenliği uzmanı olabilmek için belirli okullardan mezun olmak gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişiler:

  • Mimarlık

  • Mühendislik

  • Fen-Edebiyat (fizik, kimya ve biyoloji bölümleri)

  • Teknik öğretmenlik

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans ve Lisans bölümlerinin birinden mezun olmalıdır.İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?


İş güvenliği konusunda çalışma ortamlarında farkındalık oluşturabilecek kişi iş güvenliği uzmanıdır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te İş Güvenliği Uzmanın Ne İş Yapar? sorusunun cevabı verilmiştir. Yönetmelikte İş Güvenliği Uzmanı nın yapmakla yükümlü oldukları işleri beş başlık altında toplanmıştır.


Yönetmeliğe göre, İş Güvenliği Uzmanın Ne İş Yapar:

REHBERLİK

🔹 İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

🔹 İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

🔹 İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

🔹 İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

🔹 İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

🔹 Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

🔹 İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

​EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE KAYIT

🔹 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

🔹 Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

🔹 Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

🔹 Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

🔹 Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ

🔹 İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

🔹 Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

🔹 Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

🔹 Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.


İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimlerin güvenirliği ve güncel olması önemlidir. Bundan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Bulut Akademi Eğitim Kurumunu tercih edebilirsiniz. 

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? | 2022 konulu yazımız umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize bir form bırakarak sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.


BULUT AKADEMi™ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İSG Eğitimleri noktasında Yetkilendirilmiş olan KARİYER ENSTİTÜSÜ A.Ş. markasıdır. Bulut Akademi, “Türkiye’nin İSG Kursu” sloganı ile tam 13 yıldır binlerce kişinin İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almasını sağlamıştır.


Sizler de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki formu doldurun.


 

 
 
 
 

13 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Fark edin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


Comments


bottom of page