top of page

Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda işyeri hemşiresi olarak da adlandırılan diğer sağlık personeli iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer sağlık personeli nedir? konusunda genel bir tanımlama yapacak olursak kurum ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş sağlık çalışanları olarak tanımlayabiliriz. Diğer sağlık personeli işyeri hemşireliği görevinin yanında gerektiğinde acil bakım teknikeri, ambulans teknikeri, çevre sağlık teknisyeni ve sağlık memuru olarak da görevlendirilebilir. İlgili yönetmeliğe göre hangi işletmeler diğer sağlık personeli çalıştırmak zorundadır?

 • 10 veya daha fazla çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler,

 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri,

diğer sağlık personeli çalıştırmak zorundadır. Tam zamanlı işyeri hekiminin bulunduğu işletmelerde diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Mesleği diğer sağlık personeli nedir? sorusu altında genel hatlarıyla açıkladık. O halde DSP olarak çalışmak isteyen adayların ne gibi görevleri olduğunu ve hangi yetkilere sahip olduklarını daha ayrıntılı bir biçimde açıklamaya geçebiliriz. 

Diğer Sağlık Personeli GörevleriDiğer Sağlık Personeli Görevleri
Diğer Sağlık Personeli Görevleri

Genelde işyeri hekimine yardımcı olmak şeklinde tanımlanan diğer sağlık personeli görevleri yalnızca bununla sınırlı değildir. Mesleğin detay gibi görünen ancak olmazsa olmaz diyebileceğimiz pek çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar işyerlerinde daha verimli bir sağlık politikasının oluşturulmasında etkilidir. Diğer sağlık personeli ne yapar? şeklinde bize sorulan soruların cevaplarını aşağıda tek tek açıkladık.

 • Diğer sağlık personeli veya işyeri hemşireleri işyeri hekimlerine bağlı olarak çalışır,

 • Her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin planlanması, hayata geçirilmesi ve takip edilmesi süreçlerinde aktif olarak rol alır,

 • İşyeri hekimin daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışması için muayene öncesinde çalışan ile ilgili tüm sağlık bilgilerini hekime aktarır,

 • İlkyardım hizmetlerinde hekimin bir numaralı yardımcısıdır,

 • İşyerlerinde çalışan ve özel politika gerektiren gruplar bulunabilir. Bu grupta yer alan hastaların izlenmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasından sorumludur,

 • Çalışanlara verilecek olan sağlık eğitimlerinde ya bizzat ya da işyeri hekimine bağlı olarak çalışır,

 • Diğer sağlık personeli görevleri arasında işyerlerindeki ana bina ve ek kısımlarının genel hijyeninin takip edilmesi ve hekime raporlanmasından sorumludur,

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan temsilcileri ve destek personeli ile ortaklaşa çalışmalar yürütür.


 

Diğer Sağlık Personeli YetkileriDiğer Sağlık Personeli Yetkileri
Diğer Sağlık Personeli Yetkileri

Diğer sağlık personeli ne yapar? konusunun yanında meslek çalışanlarının ne gibi yetkilerle donatıldığını da bilmemiz gerekiyor. DSP'ler herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için yetki sınırlarını bilmeli ve çalışmalarını bu limitler çerçevesinde yürütmelidir. Bu bağlamda;

 • Diğer sağlık personeli görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında görevlerini yerine getirirken mümkün olduğunca işyerinin faaliyetlerini aksatmamalı ayrıca iş barışının sağlanması açısından işveren ve çalışanların kişisel bilgilerini, sağlık durumlarını ve ticari bilgilerini 3. kişilerle paylaşmamalıdır,

 • Diğer sağlık personeli görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yapmış olduğu her faaliyette öncelikle işyeri hekimine karşı sorumludur,

 • Diğer sağlık personeli kurum ve işletmelerde görmüş olduğu aksaklıkları zaman kaybetmeden işyeri hekimine bildirmekle yükümlüdür.


 

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma SüreleriDiğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri
Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

Diğer sağlık personeli görevleri ile alakalı olarak çalışma süreleri de sıkça sorulan sorular arasında geliyor. Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri Çalışma Bakanlığının ilgili yönetmeliğinde belirtilmektedir. Yönetmeliğe göre 10 ve üzeri çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde çalışan başına ayda en az 10 dakika, 50 ve üzeri çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde çalışan başına ayda en az 15 dakika, 250 ve üzeri çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde ayda en az 20 dakika diğer sağlık personeli görev yapmalıdır.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

Comments


bottom of page