top of page

2021 İSG Sınavı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatında son derece gerekli bir bölümdür. Ülkemizde önemi her geçen gün daha da fazla anlaşılan iş güvenliği bölümü kısaca İSG olarak adlandırılır. İSG bölümü üniversite eğitiminin yanı sıra bakanlık tarafından da verilir. Eğitim ve sınava sadece ilgili bölüm mezunları girebilir. İSG sınavı 2021 yılında da yapılacaktır. Bu yazımızda 2021 İSG sınavı hakkında bilgi vereceğiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Ülkemizde en önemli çalışma kollarından bir tanesi de iş sağlığı ve güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliği bölümü sistemli ve bilimsel çalışmalar yaparak işin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan zararlı durumları ortadan kaldırmayı hedef alır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar İSG bölümünün temel taşlarıdır. İSG bölümü alanında uzman kişiler yetiştirir. Bu doğrultuda üniversitelerin İSG alanında 2 ve 4 yıllık eğitim veren fakülteleri vardır. Ayrıca mühendislik, mimarlık, fen - edebiyat ve teknik personeller de İSG uzmanı olma şansına sahiptir. İSG bölümünün temel hedeflerini kısaca sıralamak gerekirse:

- Çalışanları fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlara karşı korumak

- Meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını engellemek

- İş kazasına sebep olabilecek durumları ortadan kaldırmaktır.

İSG uzmanı çalışma ortamında düzen elde etmek için çalışanları bilgilendirmek ve risk analizi yapmak başta olmak üzere birçok görevi yerine getirmek zorundadır. İSG Sınavında Kaç Soru Var 2021?

 

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavına Girebilir?

C sınıfı İSG sınavına girmek için yukarıda bahsedilen bölümlerden mezun olmak ve bakanlık tarafından onay verilen bir kurumdan eğitim almak gerekir. B ve A sınıfı İSG uzmanlık sınavı için ise başka şartlar da bulunur. Buna göre B sınıfı uzmanlık sınavına:

- C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ile 3 yıl fiilen görev alanlar

- İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapanlar girebilir.


A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavına ise:

- B sınıfı iş güvenliği belgesi ile en az 4 yıl fiilen görev alanlar

- Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde en az 10 yıl görev yapanlar

- İş sağlığı ve güvenliği bölümünde doktora yapanlar

- İSG alanında en az 8 sene teftiş yapanlar

- Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde İSG alanında en az 8 yıl görev alanlar girebilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nerelerde Verilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi Çalışma Bakanlığı’ndan onaylı kurumlar tarafından verilir. Eğitimler online, yüz yüze ve uygulamalı olmak üzere gerçekleşir. Eğitimlerde devam zorunluluğu bulunur. Eğitim sadece 2020 yılında Covid-19 nedeniyle tamamen online yapılmıştır. Önümüzde yıllarda ise eğitimin yapılış şekli tam olarak bilinmemektedir. Fakat 2021 sonuna kadar online şekilde devam edeceği düşünülmektedir.

 

2021 İSG Sınavı Nedir?

2021 İSG Sınavı Nedir?
2021 İSG Sınavı Nedir?

Her türlü işte uzman unvanı kazanabilmek için zorunlu tutulan şartları taşımak gerekir. Söz konusu iş sağlığı ve güvenliği olduğunda da eğitim ve sınav süreci ciddiyetle yerine getirilir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 İSG Sınavı sürecinde de bir takım şartlara sahip olmak gerekir. Bu şartlardan ilki sınavda en az 35 soruya doğru cevap vermektir. İSG uzmanlık sınavı 50 sorudan oluşur. 50 soru üzerinden 35 soruyu doğru yapan adaylar İSG uzmanı olarak görev almaya başlar. Buna göre;

- Az tehlikeli sınıfta; C sınıfı sertifikaya sahip olanlar

- Tehlikeli sınıfta; B sınıfı sertifikaya sahip olanlar

- Çok tehlikeli sınıfta ise A sınıfı sertifikaya sahip olanlar görev alabilir. A sınıfı sertifika C ve B sınıfında da çalışabilir. B sınıfı sertifika sahipleri ise hem tehlikeli hem de az tehlikeli sınıfta görev alabilir. Fakat C sınıfı sertifika sahibi uzmanların sadece az tehlikeli sınıfta çalışma hakkı bulunur.


TMGD ve İSG Kursu Destek Hattı +90 532 238 12 50

KDU Eğitimleri ve İSG Yüksek Lisans Destek Hattı +90 532 720 68 32

Mevcut Öğrencilerimiz ve Uzaktan Eğitim Destek Hattı +90 532 238 12 64


Comments


bottom of page