Eğitim Kurumumuz, son üç yılda

Yüzlerce bireyin, İSG Yüksek Lisans eğitimine 

başlamasına vesile olmuştur...

İSG YÜKSEK LİSANS
(%100 Online - Tezsiz)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yüksek Lisans

Kayıtlarımız Bu Dönem için Dolmuştur.
İlginize Teşekkür Ederiz

Aydın İSG Tezsiz Yüksek Lisans, Kastamonu Üniversitesi

UZAKTAN İSG YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AVANTAJI

Bu programdan mezun olan öğrenciler, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe uygun lisans mezunları T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açmış olduğu İş Güvenliği Uzmanlığı “B Sınıfı” belge alma sınavına doğrudan girmeye hak kazanırlar.

İSG YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI

 • “İş Sağlığı ve Güvenliği” Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına üniversitelerin dört yıllık lisans mezunları başvurabilir. 

 • Programa başvuru için ALES puan şartı aranmaz. 

 • Programda yabancı dil zorunluluğu yoktur. 

 • Program; öncelikli olarak Mimarlık, mühendislik fakülteleri mezunları ve fizik, kimya, biyoloji bölüm mezunlarına yöneliktir.

 • Ancak tezsiz yüksek lisans programına lisans eğitimini tamamlayan herkes katılabilir. 

 • Öncelikli olarak belirtilen alanlar dışındaki kişiler İSG Yüksek Lisansı yapsalar dahi mevcut mevzuat gereğince İş Güvenliği Uzmanı olamazlar.

 • Mimarlık, mühendislik fakülteleri mezunları ve fizik, kimya, biyoloji bölüm mezunlarının dışındakiler, İş Güvenliği Uzmanlık Sınavına girebilmeleri için Ön Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü bitirmeleri gerekmektedir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Kesin Kayıt Başvuru Formu

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 • Vesikalık Resim 2 Adet

 • Özgeçmiş

 • Lisans Diploması (E-devletten Alınacak Mezuniyet Belgesi)

 • Lisans Transkripti Aslı yada Noter Onaylı Sureti (FOTOKOPİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devletten Alınacak)

 • Adli Sicil Kaydı (E-devletten Alınacak)

UZAKTAN İSG YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ SÜRESİ VE MEZUNİYET KOŞULLARI

 • Programı tamamlama süresi 2 yarıyıldır.

 • Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için minimum 30 krediyi tamamlaması zorunludur.

 • Öğrencilerin, haftada 3 saatten, en az 5 adet zorunlu ders (15 kredi-35 AKTS), 5 adet seçmeli ders (15 kredi-30 AKTS) ve kredisiz araştırma projesi (40 AKTS)’sini alması gerekmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA DERS TAKİBİ

 • Programda açılacak dersler ilgili dönem başında Enstitü web sayfasında ilan edilir.

 • Bu programda dersler saat 17.00’dan sonra yapılır. 

 • Öğrenciler derslerin tamamını online olarak takip eder.

 • Ders programının ayrıntısı ilgili dönem başında enstitü web sayfasında ilan edilir.  

 

İSG TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAYIT SÜRECİ

 • Kayıt için gerekli evraklar, aday tarafından Kurumumuza kargo yolu ile gönderilir.

 • Evraklar tarafımızdan kontrol edilir, adaya bilgilendirme mesajı gönderilir.

 • Kesin kayıtlar Üniversiteye tarafımızdan iletilir. 

 • Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar tarafımızca bilgilendirilir ve akabinde kendilerine bildirilen ilgili hesaba dönem ücreti yatırır.

 • Lisansüstü Öğrenci İşlerinde kesin kayıtlar yapılır.