top of page

Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu Hakkında Detaylı Bilgi


Merhaba değerli okuyucularımız, bugün sizlere Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu hakkında detaylı bilgiler sunacağız. Bu makalede, Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu'nun ne olduğu, kimlerin katılabileceği, eğitim süresi, ve işyeri hekiminin görevleri gibi konuları ele alacağız. İşte, Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu hakkında merak edilen soruların yanıtları.Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmak isteyenlerin ilk adımı, Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu'na kayıt olmaktır. Bu kurs, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği alanında temel kurallar, kavramlar ve mevzuatlar gibi konuları içeren kapsamlı bir eğitim programına sahiptir. Bu program, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, risk yönetimi, çeşitli hastalıklar ve korunma politikaları gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.


Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu, sadece doktorluk diplomasına sahip kişilere açıktır. Üniversite mezunu olan herkes değil, sadece doktorlar bu kursa başvurabilir. Kursu başarıyla tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Eskişehir İşyeri Hekimliği Sınavı'na girmeye hak kazanırlar. En az 70 puan alan kişiler, Eskişehir İşyeri Hekimliği Sertifikası alabilirler ve işyerlerinde görev alabilirler.Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


Eğitim süresi toplamda 220 saattir. Bu süre içinde adaylar, asenkron (offline), senkron (canlı), yüz yüze (örgün) eğitim ve staj gibi farklı öğrenme yöntemlerini deneyimleyerek bilgi ve deneyim kazanırlar.


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu | İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumuna başvuru yapabilirler. İSG sınavını geçen adaylar, işyerlerinde işyeri hekimi olarak görev alabilirler.

İşyeri Hekiminin Görevleri, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilmiştir. Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır.


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


 gibi başlıklar altında toplanmıştır.


Umarız Eskişehir İşyeri Hekimliği Kursu hakkındaki bu bilgilendirici makale sizin için faydalı olmuştur. Eğer daha fazla bilgi veya sorularınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. "Türkiye’nin İSG Kursu" sloganı ile 14 yıldır binlerce kişiye İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İşyeri Hekimliği Eğitimi ve İşyeri Hemşireliği Eğitimi sunmaktadır.Comments


bottom of page