top of page

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?


Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?
Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

Öncelikle diğer sağlık personeli ne demek diye merak edenlere konu ile ilgili temel bilgilerimizi vererek içeriğimize giriş yapalım. Diğer sağlık personeli iş güvenliği uygulamalarında kilit role sahip sağlık çalışanlarıdır. Kurum ve işletmelerde görev yapan işyeri hekimlerine destek personeli olarak çalışan diğer sağlık personelleri bu haliyle iş yaşamında önemli bir görevi ifa etmektedirler. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin birbiriyle bağlantılı ögelerini dikkate aldığımızda diğer sağlık personeli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin tamamlayıcı bir unsuru olmaktadır.


Çalışma Bakanlığı ilgili yönetmeliklerinde diğer sağlık personeli ne demek konusunu açıklarken oldukça detaylı bir tanımlamaya gitmiştir. Buna göre diğer sağlık personeli görevi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanmasında, uygulanmasında, raporlanmasında, veri toplama ve bu verileri işleme süreçlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına birinci derecede yardım etmektir. Bildiğiniz üzere iş sağlığı ve güvenliği iki aşamalı bir süreçtir. Bunlardan biri işyerinin güvenliği olurken diğeri ise çalışanların sağlıdır. İşte diğer sağlık personeli görevi itibari ile daha çok çalışan sağlığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Diğer sağlık personeli sağlık muayeneleri ve çalışanların iş sağlığı eğitimleri gibi uygulamaları yerine getirirken aynı zamanda da bilgi ve belgelerin kayıt ve takip işlemleri gibi işin teorik kısımları ile de ilgilenirler. 

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?


Diğer sağlık personelleri genellikle OSGB'ler bünyesinde çalışan bir meslek grubudur. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında önemli görevleri ifa etmektedirler. O halde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki kritik rolü yadsınamaz olan DSP personeli ne iş yapar?


Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?
Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?
  • Diğer sağlık personeli ne demek konusunda da bahsettiğimiz gibi mesleğin hem uygulama hem de teorik bazda çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin geçmişte yapılan sağlık taramalarını portör muayenelerine işlemek bunlardan biridir.

  • Diğer sağlık personeli ne iş yapar denildiğinde çalışan muayeneleri sırasında işyeri hekimine yardımcı olmak aklımıza gelmesi gereken en temel hususlardan biridir.

  • Bir işyerinde normal çalışanların yanında engelli personel de çalışabilir. Bu gibi durumlarda özel politika gerektiren bu çalışanların durumlarının izlenmesi ve sağlık muayenelerinin yaptırılmasından diğer sağlık personeli sorumludur.

  • Özellikle büyük işletmelerin yükümlülüklerinden bir tanesi de çalışanlara ilkyardım eğitimlerinin verilmesidir. Bu bağlamda işletmelerdeki ilkyardım eğitimlerinin verilmesinde işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli birlikte hareket ederler.

  • Diğer sağlık personeli ilkyardım eğitimlerinin yanı sıra genel sağlık eğitimleri ve hijyen eğitimlerinde de görev almaktadır.

  • DSP personeli ne iş yapar? konusunda üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi de yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının titizlikle takip edilmesi bulunmaktadır. Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasının ardından genel gidişatları, risk değerlendirme çalışmaları sonrasında yapılan revizyonlar, çalışma sahalarının genel hijyen şartları gibi konular diğer sağlık personeli tarafından sürekli takip edilir ve durum hakkında işyeri hekimi anlık olarak bilgilendirilir.

  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında diğer sağlık personelleri yalnızca işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile çalışmaz. Bunun yanında çalışan temsilcileri ve OSGB'ler ile de aktif şekilde işbirliği yaparlar.


 

Diğer Sağlık Personeli Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli Nasıl Olunur?
Diğer Sağlık Personeli Nasıl Olunur?

Diğer sağlık personeli ne iş yapar konusunu anlatmış olduğumuz içeriğimizde doğal olarak diğer sağlık personeli nasıl olunur? konusuna da değinmemiz gerekiyor. Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına olan talebin artmasıyla birlikte kişiler diğer sağlık personeli nasıl olunur? konusunu araştırmaya başladılar. Konuyu anlayabilmek için Çalışma Bakanlığının İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğe bakmamız gerekiyor. Yönetmeliğe göre diğer sağlık personeli olmak için Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumlarında diğer sağlık personeli eğitimi almak gerekiyor. Eğitimin süresi 90 saattir. Eğitimini tamamlayan adaylar her yıl en az iki dönem halinde açılacak olan DSP sınavına girmekte ve başarılı olanlara Bakanlık tarafından sertifika verilmektedir. Diğer sağlık personeli sertifikası almak için Bulut Akademi Eğitim Kurumlarını tercih edebilirsiniz. Bulut Akademi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur.


Kurum ve işletmelerdeki iş sağlığı güvenliği birimleri veya OSGB'lerde çalışan diğer sağlık personelleri diğer İSG profesyonelleri ile birlikte daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma hayatı için mücadele etmektedir. DSP'ler işyerlerinde yönetmelikteki görevleri yerine getiren, gerekli evrakları hazırlayan ve raporları oluşturan İSG çalışanlarıdır. Söz konusu görevleri yönetmelikte belirtildiği şekilde yapan DSP'ler şayet iyi de bir eğitim aldılarsa meslek kariyerleri boyunca sıkıntı yaşamamaktadırlar.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

תגובות


bottom of page