top of page

Bursa İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Bursa İşyeri Hekimliği Kursu Merak Edilenler ve Detaylar


Bursa'da işyeri hekimliği kurslarına olan ilgi giderek artıyor. Bu yazıda, Bursa İşyeri Hekimliği Kursu hakkında detayları bulabilir, kursun içeriğine ve başvuru şartlarına dair bilgi edinebilirsiniz.Bursa İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmak isteyenler için Bursa İşyeri Hekimliği Kursu, temel bir adımdır. Burada, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilgi ve becerileri edinir, hekimlik bilgisiyle sentezlersiniz.Bursa İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Konuları


Bursa İşyeri Hekimliği Kursu'nda iş sağlığı ve güvenliği üzerine birçok temel konu işlenir:


Bursa İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


Bursa İşyeri Hekimliği Kursu'na Kimler Katılabilir?


Sadece Doktorlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlara başvurarak Bursa İşyeri Hekimliği Kursu'na kayıt olabilirler. Ardından, ÖSYM tarafından yapılan Bursa İşyeri Hekimliği Sınavı ndan en az 70 puan alan kişiler Bursa İşyeri Hekimliği Sertifikası'na sahip olabilirler.


İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi


Toplam eğitim süresi 220 saattir ve teorik, uygulamalı ve çevrim içi eğitimleri kapsar.

Bursa İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumdan Bursa İşyeri Hekimliği Kursu alan kişiler İşyeri Hekimliği sınavını başarıyla geçtikten sonra kurum ve kuruluşlar da işyeri hekimi olarak görev alabilirler.


İşyeri Hekiminin Görevleri


Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır:


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


Bursa İşyeri Hekimliği Kursu, iş güvenliği ve sağlığı alanında uzmanlaşmak isteyenlere önemli bir fırsat sunar. Sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca, Kariyer Enstitüsü'nün sunduğu İSG eğitimleri hakkında daha fazla bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.コメント


bottom of page