top of page

Aydın İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Aydın İşyeri Hekimliği Kursu Detaylı Bilgiler


Hoş geldiniz! Aydın İşyeri Hekimliği Kursu'nun detaylarına göz atacağımız bu yazıda, kurs hakkında sıkça sorulan soruları ele alacağız. Aydın İşyeri Hekimliği Kursu nedir, kimler katılabilir, eğitim süresi ne kadar ve işyeri hekimi ne gibi görevler üstlenir, şimdi bu konuları yakından inceleyelim.Aydın İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmak isteyenlerin başvurduğu bir eğitim olan Aydın İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli bilgi ve becerileri sunar.

Aydın İşyeri Hekimliği Kursu'nun odak noktalarından biri, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemeleri, temel kuralları ve kavramları içermesidir. Bu kurs, adayları işyerlerindeki sağlık ve güvenlik konularında uzmanlaşmaya teşvik eder.Aydın İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi Ne Kadar?


Aydın İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi 220 saattir. Aydın işyeri hekimliği kursuna kayıt olan kişiler 220 saat içerisinde teorik ve uygulamalı eğitim alırlar.


İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


Aydın İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


Aydın İşyeri Hekimliği Kursu'na Kimler Katılabilir?


Üniversite mezunu olan herkes değil, sadece Doktor unvanına sahip bireyler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumu'na başvurarak Aydın İşyeri Hekimliği Kursu'na kabul edilir.

Ardından, Aydın işyeri hekimliği kursu nu bitiren adaylar ÖSYM tarafından yapılan Aydın İşyeri Hekimliği Sınavı na girmesi gerekir ve en az 70 puan almak gereklidir. Bu sınavı başarıyla tamamlayanlar Aydın İşyeri Hekimliği Sertifikası'na sahip olabilirler.


İşyeri Hekimliği Eğitim Süresi ve İşyeri Hekiminin Görevleri


Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır.


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


Aydın İşyeri Hekimliği Kursu hakkında daha fazla bilgi almak ve kursa katılmak için KARiYER ENSTiTÜSÜ™ ile iletişime geçebilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak ve profesyonel bir adım atmak istiyorsanız, Aydın İşyeri Hekimliği Kursu sizin için doğru seçim olabilir. Unutmayın, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için eğitim önemlidir.Комментарии


bottom of page