top of page


DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ

İşyeri Hemşireliği Sertifikası

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyerlerinde bazı sağlık personellerinin bulundurulması zorunludur. İşyeri hekimlerine yardımcı olmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlaması, izlenmesi, yönlendirilmesi, takibi, değerlendirilmesi gibi görevlerde işyeri hekimiyle birlikte bir de diğer sağlık personeli olmalıdır.

Diğer sağlık personeli aynı zamanda işyeri hemşiresi olarak da tarif edilir ve veri toplamada, kayıt düzenlemede ve diğer bütün işlerde işyeri hekimiyle birlikte çalışır. Bunun için belli bölümlerden mezun olan kişilerin Diğer Sağlık Personeli eğitimi almaları ve daha sonrasında yapılacak sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

DSP eğitimi aynı zamanda işyeri hemşireliği kursu olarak da geçer. Bu DSP kursu esnasında adaylar 90 saatlik eğitime tabi tutulurlar. 45 saat Asenkron eğitim, “Offline” yapılmaktadır. Sonra ki; 45 saat Senkron eğitim ise, yetkili eğitmenler ile canlı gerçekleşmektedir. Katılımcılar Diğer Sağlık Personeli eğitimi boyunca pek çok konuda ders alarak hem eğitim sonunda yapılacak sınava etkin şekilde hazırlanırlar hem de belge sahibi oldukları taktirde işyerlerinde özgüvenleri yüksek, bilgi birikimleri tam şekilde çalışmaya hazır hale getirilmeye çalışılırlar.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimini Kimler Alabilir?

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi ile sertifika sahibi olabilecek kişiler yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerin bazı ön lisans ve lisans bölümlerinin mezunları Diğer Sağlık Personeli eğitimi alabilirler. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Çevre sağlık teknikeri,

  • Acil tıp teknisyeni,

  • Sağlık memuru,

  • Hemşire.

 

Bütün bu alanlarda diploması olan kişiler DSP eğitimi alabilir ve sonrasında yapılacak sınavlardan başarılı olarak belge sahibi olup işyerlerinde çalışabilirler.

Diğer Sağlık Personeli Belgesini Hangi Kurum Verir?

İlgili bölümlerden mezun olup Diğer Sağlık Personeli eğitimi programlarını tamamlayan ve eğitim sonunda bakanlıkça yapılacak olan sınavda başarılı olanlara Diğer Sağlık Personeli belgesi verilir. Bu belge Çalışma Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli olabilmek için saha eğitimleri ve iş başı eğitimleri uygulamalı olarak alınmaktadır. Bu nedenle de eğitimlerin yarısı yüz yüze verilmektedir. Eğitimlerini tamamlayan ve gerekli şartları sağlayan kişiler Çalışma Bakanlığı’nın yapacağı sınava başvuruda bulunabilirler.

Başvuru yapabilecek kişilerin sınav başvuru tarihinden önce ilgili bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Hizmet süresi olarak öngörülen 5 yıl şartının da aynı şekilde sınav başvuru tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir.

Bakanlıktan Diğer Sağlık Personeli belgesi alanların çalışma süreleri işyerlerine göre değişmektedir. İşyeri tehlikeli sınıfına bağlı olarak 10 kişiden az çalışanı ve az tehlikeli ya da tehlikeli sınıftaysa çalışan başına yılda en az 35 dakika ayırılması gerekmektedir. Diğer işyerlerindeyse az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 6 dakika ayırılmalıdır. Tehlikeli sınıfında yer alanlardaysa ayda en az 9 dakika, çok tehlikeli sınıfında bulunanlarda ise ayda en az 12 dakika ayırılmalıdır. Dolayısıyla 100 çalışanı olan bir işyerini örnek aldığımızda ve tehlikeli sınıfında olduğunu varsaydığımızda diğer sağlık personelinin ayda 15 saat bu işyerinde çalışması gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimine Kimler Başvurabilir?

Diğer Sağlık Personeli eğitimi için bakanlık bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlara göre hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni ve acil tıp teknisyeni unvanlarına sahip olanlar eğitimlere başvurabilmektedir.

İlgili unvanlardakilerin yüz yüze ve uzaktan DSP eğitimi alarak sınava girmeye hak kazanabilmeleri ve başarılı olmaları halinde belge alabilmeleri için sınav başvuru tarihinden önce bölümlerinden mezun olup diploma sahibi olmaları gerekmektedir.

Kimler DSP Olabilir?

Hemşireler, sağlık memurları, çevre sağlığı teknisyenleri ve acil tıp teknisyenleri DSP olabilmektedir. Yüz yüze ve uzaktan DSP eğitimi sürecine dahil olmak için adayların başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Kadın adaylarda eğer soy isim değişikliği olmuş ise bunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

90 saatlik eğitimleri tamamlayanlar ardından ÖSYM tarafından yapılacak sınava girmelidir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bir adayın başarılı kabul edilebilmesi için 60 ve üzeri puan alması gerekir.

Sınavdan da yeterli puan alanlar Çalışma Bakanlığından Diğer Sağlık Personeli belgesi alırlar ve bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Geçerlilik süresi sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğüne müracaat edilerek güncellenmelidir.

Bulut Akademi olarak yılların bilgi ve birikimi yanında her biri alanında uzman personellerimizle görev yapıyoruz. Eğitim süreçlerimizi en iyi şekilde yürüterek kursiyerlerimizin hem sınava donanımı şekilde hazırlanmalarına yardımcı oluyor hem de teorik ve pratik bilgilerle tam donanımlı şekilde çalışmaya hazır hale gelmelerini sağlıyoruz. En güncel prosedürleri takip ediyor, DSP eğitimi ve belgelendirme süreçlerinin en rahat biçimde geçmesini sağlıyoruz.

bottom of page