top of page


DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ

İşyeri Hemşireliği Sertifikası

İşyerlerinde yaşanan iş kazalarının önüne geçebilmek, güvenli çalışma alanları oluşturabilmek, işveren ve çalışan açısından sağlıklı ortamlar oluşturabilmek adına belli işyerlerinde belli sağlık personellerinin çalıştırılması gerekmektedir. İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri  Hakkında yönetmeliğine göre işyeri hekimleri ile birlikte bir de Diğer Sağlık Personeli belgesi olan personelin bulundurulması gerekmektedir.

Yönetmelikte Diğer Sağlık Personeli aynı zamanda İşyeri Hemşiresi olarak geçmektedir ve tanımı, yetkisi, görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Buna göre Diğer Sağlık Personeli; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş kişilerdir. Bu kişilerin DSP sertifikası sahibi olabilmesi için belli bölümlerden mezun olmaları, yetkili kurumlarda eğitimlere katılmaları ve sonrasında yapılacak sınavlardan yeterli puan almaları gerekir.

Diğer Sağlık Personeli Belgesi Nasıl Alınır?

Diğer Sağlık Personeli Belgesi almak için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. İşyeri Hemşireliği belgesi için şu şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • DSP belgesi almak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde verilen eğitimleri tamamlamak gerekir. Eğitimler toplamda 90 saat verilmektedir. 45 asenkron (offline), 45 saatlik eğitim senkron (online) şekilde  gerçekleştirilmektedir. Uzaktan Diğer Sağlık Personeli eğitimi sayesinde adayların kurslara gelme zorunluluğu esnetilmekte, diledikleri zaman eğitimlere katılabilmektedirler. 

 • Verilen eğitimleri tamamlayan adayların ÖSYM tarafından yapılacak sınava başvuru yapmaları gerekir. Eğitimlerin birisine katılmadan diğerine katılım yapılamamakta, ardışık eğitim süreçlerinin tamamına katılım sağlanmalıdır.

 • Sınav günü adayların 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekmektedir. Sınavdan da yeterli puanı alan kişiler Bakanlıktan Diğer Sağlık Personeli belgesi alabilirler.

Diğer Sağlık Personeli Belgesi Kimler Alabilir?

Diğer Sağlık Personeli belgesi alabilmenin şartları yönetmelikte belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre bazı ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Buna göre Diğer Sağlık Personeli belgesi alıp işyeri hemşiresi olabilecek kişiler şunlardır:

 • Sağlık memurları (lise mezuniyeti)

 • Çevre sağlığı teknisyenleri (lise mezuniyeti)

 • Acil tıp teknisyenleri,

 • Hemşireler.

 

Bütün bu unvanlara sahip kişilerin İşyeri Hemşireliği belgesi için başvurabilmeleri için sınav başvuru tarihinden önce mezun olmaları ve diploma sahibi olmaları gerekir. 

DSP Belgesi Nasıl Alınır?

DSP belgesi alımında mutlaka kurumumuz gibi yetkili kurumlarda eğitim alınmalıdır. Yönetmelikte uygun unvanlara sahip kişiler toplamda 90 saat süren eğitimlere katılmalı, ardından da Bakanlık tarafından ÖSYM’ye yaptırılan sınavda en az 60 puan almaları istenmektedir.

En önemli detay eğitimler olup 90 saatlik eğitimin 45 saati asenkron(offline) eğitim, 45 saati senkron(online) eğitim şeklindedir. İlk olarak 45 saati asenkron(offline) eğitimle kurs süreci başlar. Asenkron(offline)eğitim tamamlandıktan sonra da 45 saati senkron(online) eğitim başlar. Eğitimlerin bütün bölümleri zorunludur. Bu nedenle ardışık olarak bir bölümü tamamlayan kursiyerler diğer bölüme başlayamazlar.

DSP sertifikası eğitimleri boyunca katılımcılar iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı birçok konuda ders alır. Ders konuları arasında şunlar bulunur:

​​

 • Temel Hukuk ve İş Hukuku,

 • Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve İş Güvenliği,

 • İşyeri Tehlike Sınıfları ve İSG-Katip Uygulamaları,

 • İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü,

 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği,

 • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri,

 • Psikososyal Risk Etmenleri,

 • Fiziksel Risk Etmenleri,

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme,

 • Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi,

 • Biyolojik Risk Etmenleri,

 • Uygun İşe Yerleştirme,

 • Kimyasal Risk Etmenleri,

 • İşyerlerinde Ergonomi,

 • İşyerlerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları,

 • İşyerlerinde Acil Tıbbi Müdahale,

 • Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni,

 • İşyerinde Korunma Yaklaşımları,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri,

 • İşyerlerinde Korunmaya Yönelik Yaklaşımlar ve Uygulamaları,

 • İş Kazaları,

 • İş Sağlığında Güncel Konular,

 • İş ve Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar,

 • İletişim Teknikleri,

 • Toksikolojinin Temel Prensipleri,

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik Değerler,

 • İşyerinde Sağlık Eğitimi, İşyerinde Yetişkin Eğitimi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri.

 

DSP Belgesi Ne Kadar?

DSP belgesi ücretleri her yıl makam oluru ile belirlenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her yıl güncel ücretleri duyurmaktadır. Kurslar arasında da ücret farklılıkları olmakta, kurumların deneyimleri, donanımları, eğitim içerikleri vs. gibi detaylar kurs ücretlerinin değişmesine neden olmaktadır.

Bulut Akademi olarak her zaman en kaliteli ve en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Gerek bakanlığın belirlemiş olduğu güncel ücretleri gerekse kurs ücretimizi öğrenmek için çağrı merkezimizden iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimizce hem sınava hem de çalışma hayatına en iyi biçimde hazırlanabilirsiniz.

bottom of page