top of page

1 Aralık 2018 TMGD Sınavını Kazananlar

01 Aralık 2018 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir.


TMGD ADR Sertifikası almak için:


A) 19 Nisan 2017 tarihinden önce Eğitim Alanlar

  1. Dilekçe (EK-1)

  2. Nüfus cüzdanı sureti

  3. Lisans Diplomasının aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti (19 Nisan 2017 tarihinden sonra TMDG Eğitimi almış olanlardan; Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu belgeleri aranacaktır. Diğerleri kabul edilmeyecektir.) Not: Diploma fotokopisi ile birlikte E-devletten alınacak çıktılar da kabul edilecektir. Aslının ibrazı ile Genel Müdürlüğe başvuranların fotokopileri aslı gibidir onayı yapılmaktadır. Bu durumlarda Noter onayı gerekmemektedir.)

  4. Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet'ten alınacak)

  5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti (19 Nisan 2017 tarihinden sonra TMDG eğitimini alanlar için aranmaz) (Aslının ibrazı ile Genel Müdürlüğümüze başvuranların fotokopileri aslı gibidir onayı yapılmaktadır. Bu durumlarda Noter onayı gerekmemektedir.) Sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.

B) 19 Nisan 2017 tarihinden sonra Eğitim Alanlar

19 Nisan 2017 tarihinden sonra eğitim alanlar (bu tarihten sonra tekrar eğitimi alanlar da dahil) TMGD sertifikası için sertifika ücretini (715,00 TL) yatırdıktan sonra E-devlet üzerinden “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifika Bilgileri” kısmında yer alan “Başvuru Yap” linkinden başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapıldıktan sonra TMKTDGM onayı ile TMGD sertifikaları geçerli hale gelecektir. Bakanlığın talep etmesi halinde başvuru belgelerini fiziki olarak göndereceklerdir. Başvuru yapanların bilgi ve belgeleri incelendikten sonra, uygun olanların Sertifikaları Bakanlığımız otomasyon sistemine yüklenecek olup, kişiler sertifikalarını E-devlet sistemi üzerinden alacaklardır.

NOT :

Bakanlığımız otomasyon sistemi üzerinden oluşturulan TMGD ADR Sertifikası ücreti Halk Bankasına TC. Kimlik Numarası ile yatırılacaktır. 19 Nisan 2017 tarihinden önce TMGD eğitimi alanlardan İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabul edilecektir. Anılan tarihten sonra eğitim alanlar; TMGD eğitim dönemi içerisinde aldıkları yangın eğitimini belgelemek üzere, eğitim kuruluşunca düzenlenecek hem eğitim kuruluşu hem de yangın eğitici imzalı yangın eğitimi belgesini ibraz edeceklerdir.


TMDG RID+IMDG Kod sınavına girip başarılı olanların ise, mevcut TMGD ADR sertifikalarına, TMGD RID+IMDG Kod modları otomasyon sistemi üzerinden eklenecek olup, yeni sertifikalar E-devlet sistemi üzerinden kişiler tarafından alınacaktır.


Bu kişilerin başvuru yapmasına ve herhangi bir ücret ödemesine gerek yoktur.


Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş gününde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yazılı yapılacak olup, itiraz süresi 25 Aralık 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Mail, BİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonucu genel değerlendirme Genel Müdürlüğümüzün www.tmkt.gov.tr adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.EK-1

DİLEKÇE ÖRNEĞİ


T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Bakanlığınızca ……………………. tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavında …….. puan alarak başarılı oldum. TMGD Sertifikası için belgelerim ekte sunulmakta olup, gereğini arz ederim.(tarih)

                                                                                                          İMZA

                                                                                                  Adı- Soyadı

                                                                                                        Cep tel:

Adres :

E-Posta :

EKLER :

1-Kimlik Fotokopisi

2-Lisans Belgesi (19/04/2017 tarihinden sonra TMDG Eğitimi almış olanlardan Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu belgeleri aranacaktır.)

3-Yangın Sertifikası(19/04/2017 tarihinden sonra eğitim alanlar için geçerli değil)

4-Adli Sicil Kaydı

5-TMGD Sertifika Ücreti DekontuComments


bottom of page