top of page

Samsun İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Samsun İşyeri Hekimliği Kursu Detaylı Bilgiler


Merhaba! Samsun İşyeri Hekimliği Kursu hakkında derinlemesine bilgi almak için buradayız. İşte kursun detayları:Samsun İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olabilmek için gerekli olan adımlardan biri, Samsun İşyeri Hekimliği Kursu'na katılmaktır. Bu kurs, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği konusunda kapsamlı bir eğitim sunar. Kurs, katılımcılara işyerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili yasal gereklilikleri, sağlık politikalarını, uluslararası standartları ve risk yönetimini içeren konuları ele alır.Samsun İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


Samsun İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi Ne Kadar?


Samsun İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi 220 saattir.


Samsun İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


İşyeri Hekimliği Katılım Koşulları ve Sertifikasyon Süreci


Kursa başvuruda bulunmak isteyenlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumu'na başvurması ve Doktorluk diplomasına sahip olması gerekmektedir. Kursu başarıyla tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılan İşyeri Hekimliği Sınavı'na girmek zorundadır. En az 70 puan alan kişiler, Samsun İşyeri Hekimliği Sertifikası almaya hak kazanır ve işyerlerinde işyeri hekimi olarak görev alabilirler.


İşyeri Hekiminin Görevleri ve Sorumlulukları


İşyeri Hekimi olarak görev alacak olanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda geniş bir yelpazedeki görevleri üstlenirler. İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır:


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği alanlar bulunur.


Bu görevler, işyerlerindeki sağlık standartlarının korunması ve geliştirilmesi adına hayati öneme sahiptir.


Bu detaylı açıklamalarla, Samsun İşyeri Hekimliği Kursu hakkında daha geniş bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Sorularınız için her zaman bize ulaşabilirsiniz.댓글


bottom of page