top of page

İşyeri Hekimliği Sınav Süresi Ne Kadar? | 2024


İşyeri Hekimliği Sınav Süresi Ne Kadar ve Konuları Nelerdir? | 2024


İşyeri Hekimliği Sınavı adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri sınav süresidir. Ayrıca, sınavın kapsadığı konular da oldukça önemlidir.İşyeri Hekimliği Sınav Süresi


İşyeri Hekimliği Sınavı, ÖSYM tarafından İSG Sınavı başlığı altında düzenlenmektedir. Sınav tarihleri, ÖSYM'nin yayınladığı akademik takvimde belirtilmektedir. Her yıl iki kez yapılan bu sınavın 2024'deki ilk ayağı 05 Mayıs'ta gerçekleşmiştir.

2024'nin ikinci ve son İşyeri Hekimliği Sınavı ise ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 08 Aralık 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava katılım, tıp fakültesi mezunlarına açıktır. Ancak katılım öncesinde, tıp fakültesi mezunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği KARiYER ENSTiTÜSÜ™'nden İşyeri Hekimliği Kursu'nu tamamlamalıdır. 220 saatlik bu kursu bitirenler, İşyeri Hekimliği Sınavı'na girmeye hak kazanırlar.

Sınav süresi ise 75 dakikadır ve adaylar bu süre içinde 50 soruyu cevaplamalıdır. Başarı için ise adayların 50 sorudan en az 35'ini doğru cevaplamaları ve 70 puan almaları gerekmektedir.İşyeri Hekimliği Sınav Konuları


İşyeri Hekimliği Sınavı'na girerek İşyeri Hekimi olmak isteyen adaylar, en az 70 puan almalıdır. Bu amaçla, İşyeri Hekimliği Sınav Konuları büyük önem taşımaktadır.

Bu konular arasında:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • İşyeri Bina ve Eklentileri

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Koruma Politikaları

 • Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Bakım- Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yangın

 • Acil Durum Planları

 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

 • Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

 • Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

 • İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş Kazaları

 • Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

 • İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Grupları

 • Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konuları bulunmaktadır.


Bu konular, adayların sınavda başarılı olabilmeleri için önemlidir. Detaylı bilgi almak ve eğitim olanaklarından yararlanmak için iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.Comments


bottom of page