top of page

İşyeri Hekimi Nasıl Çalışır?

İşyeri Hekimi Nasıl Çalışır İşte Detayları


Bugünkü makalemizde, "İşyeri Hekimi Nasıl Çalışır?" sorusunu ele alacak ve işyeri hekimlerinin rolünü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.İşyeri Hekimi ve Görevleri


İşyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış sertifikaya sahip hekimlerdir. Uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla iş güvenliği uzmanlarıyla işbirliği yaparak, işyerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarını artırmaya yönelik çalışmalar yaparlar.


Bu kapsamda işyeri hekimlerinin temel görevleri şunlardır:


 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi,

 • İşyerinin yasal sorumluluklarını denetleme,

 • İşe giriş ve periyodik muayeneleri gerçekleştirme,

 • Sağlık raporları hazırlama,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na ve saha denetlemelerine katılım.


İşyeri Hekimi Zorunluluğu


İşyerlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İşyeri hekimi bulundurulması, işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın zorunlu hale getirilmiştir. Bu yükümlülüğe uymayan işverenlere ciddi para cezaları uygulanmaktadır.


İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri


İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri, işyerindeki çalışan sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Yarı veya tam zamanlı olarak çalışabilen işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında rehberlik ve danışmanlık görevlerini yerine getirirler.


İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları


İşyeri hekimleri şu görev ve sorumlulukları üstlenir:


 • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık sağlamak,

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,

 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,

 • İşin yürütümündeki riskleri değerlendirerek, işçi-iş uyumunu sağlamak,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,

 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemine katılmak,

 • Hijyen koşullarını denetlemek,

 • Yıllık çalışma planı hazırlamak.


İşyeri Hekimi Olma Süreci


İşyeri hekimi olabilmek için hekim diploması gereklidir. İşyeri hekimi olmak için öncelikle Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumundan eğitim alın, ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavına girin ve belirli bir puan elde edin. İşyeri hekimliği için adım adım yol haritası! İşyeri hekimi sertifikası beş yıl süreyle geçerlidir ve bu süre dolmadan önce yenilenmelidir.

Sonuç olarak, işyeri hekimleri iş sağlığı ve güvenliği konularında önemli bir rol oynar ve işyerlerindeki sağlık standartlarının korunmasına katkı sağlarlar. İşyeri hekimliği, uzmanlık ve sorumluluk gerektiren bir alandır ve bu alanda çalışacak hekimlerin belirli eğitim süreçlerinden geçmeleri önemlidir.Comments


bottom of page