top of page

İşyeri Hekimliği | 2024

İşyeri Hekimliği Detaylı Bilgiler


İşyeri hekimliği, pek çok doktorun ilgi alanı ve araştırma konusu haline gelmiştir. KARiYER ENSTiTÜSÜ™ olarak, bu yazımızda İşyeri Hekimliği hakkında merak edilen pek çok konuya değineceğiz.İşyeri Hekimliği Kimler Olabilir?


İşyeri Hekimi olabilmek için Türkiye'deki Tıp Fakültelerinden başarıyla mezun olmak yeterlidir.

Yurtdışında tıp fakültesinden mezun olanlar da işyeri hekimi olabilir, ancak Yüksek Öğretim Kurumu'nun denklik vermesi ve diplomanın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.İşyeri Hekimliği Eğitimi ve Şartlar


Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olan doktorlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla belirli eğitimleri tamamlamak zorundadırlar.

Ancak bazı durumlarda, belirli şartları sağlayan adaylar eğitim almadan doğrudan sınava girebilir veya istisnai durumlar çerçevesinde işyeri hekimi olabilirler. Bu istisnalar şunlardır:


 • İş Sağlığı veya İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı unvanına sahip doktorlar, ÇSGB tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda,

 • İş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorları,

 • En az sekiz yıl süresince iş müfettişliği yapmış olan hekimler,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en az sekiz yıl deneyime sahip genel müdürlük veya bağlı birimlerinde çalışmış doktorlar.


Bu kişiler belirli durumlarda eğitim alma zorunluluğundan muaf tutulmuşlardır. İşyeri hekimliği, nitelikli eğitim ve belirli şartları sağlayarak çeşitli yollarla icra edilebilen bir alandır. Bu süreçte sağlanan nitelikli eğitimler ve deneyimler, işyeri hekimlerinin etkinliklerini artırmada kritik bir rol oynamaktadır.


İşyeri Hekimliği Kurs İçeriği ve Eğitim Süresi

İşyeri Hekimliği Kursu, 220 saatlik bir programa sahiptir ve şu şekilde yapılandırılmıştır:


İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı (staj) eğitim


İşyeri Hekimliği Eğitimi: Sınav ve Sertifika


Eğitim almak isteyenler için İşyeri Hekimliği Kursu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve belirlenmiş bir program sunmaktadır. Bu kurs, iş sağlığı ve güvenliği konularında kapsamlı bir eğitim sunmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitimi tamamlayan adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ÖSYM işbirliğiyle yapılan İşyeri Hekimliği Sınavı'na girebilirler. Sınav, 75 dakika içinde toplam 50 sorudan oluşmaktadır ve başarılı olmak için minimum 70 puan almak gerekmektedir. Sınav'da başarılı olan adaylar sertifika alabilir.


Sınavda başarısız olan adaylar, yapılan yönetmelik değişikliğiyle tekrar eğitim almadan İşyeri Hekimliği sınavına istedikleri kadar girebilme hakkına sahiptirler. Ancak sertifika alabilmek için en az 70 puan gerekmektedir.


İşyeri Hekimliği Görevleri: İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Önemli Sorumluluklar


İşyeri Hekimliği Görevleri, işyerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını belirleyen yönetmeliklerce detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu görevlerin detaylarını maddeler halinde incelediğimizde:


 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

 • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.


şeklinde olduğu görülmektedir. Umarız yazdığımız yazı siz doktorlar için yardımcı olmuştur.


Türkiye’nin Lider İSG Eğitim Merkezi: Kariyer Enstitüsü


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'nin adresi: Kariyer Enstitüsü. 14 yıldır binlerce kişiye İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Hemşireliği Eğitimleri sunduk.

En uygun fiyatlarla İSG Sertifikası ve detaylı bilgi için iletişim sayfamızı ziyaret edin!
Comentários


bottom of page