top of page

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumluluğu | 2024

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumlulukları İşyeri Hekimliğinin Önemi ve Görev Alanları


İşyeri Hekimi Görev ve Sorumluluğu, iş dünyasında önemli bir konudur. Bu yazıda, İşyeri Hekimi Görev ve Sorumlulukları üzerine detaylı bilgi vermeyi hedefliyoruz. İlk olarak, İşyeri Hekimi'nin tanımını yaparak başlayalım ve daha sonra görev alanlarını detaylıca ele alalım.İşyeri Hekimi Nedir?


İşyeri Hekimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen, işyerlerinde çalışan kişilerin sağlık kontrollerini düzenli olarak yaparak iş ortamının hijyenini sağlayan ve takibini gerçekleştiren uzmandır.İşyeri Hekimi Görevleri


İşyeri Hekimi'nin görevleri, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilmiştir. Bu görevler şunlardır:


Rehberlik:


 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde çalışanların ve çalışma ortamının gözetimiyle ilgili işverene rehberlik yapmak,

 • İş ortamında yapılacak düzenlemelerde, organizasyonda, kişisel koruyucu donanım gibi konularda işverene tavsiyelerde bulunmak,

 • Çalışanların sağlığını geliştirme amaçlı aktiviteler konusunda işverene öneriler sunmak.


Risk Değerlendirmesi:


 • İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapılması süreçlerine katılmak ve alınması gereken önlemler hakkında işverene önerilerde bulunmak,

 • Özel politika gerektiren grupların takibi ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.


Sağlık Gözetimi:


 • Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında giriş ve periyodik muayeneleri düzenlemek,

 • Özel grupların düzenli muayenelerini yaparak raporlamak,

 • Sağlık sorunlarının işe devamsızlıkla ilişkisini tespit etmek.


Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt:


 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini hazırlayıp işveren onayına sunmak,

 • İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerini düzenlemek ve çalışanlara eğitim vermek.


İlgili Birimlerle İş Birliği:


 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre çalışma ortamının ölçümlerine katılmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili taraflarla iş birliği yapmak.


İşyeri Hekimi Sorumlulukları ve Görevleri: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri


İşyeri Hekimi, görevleriyle ilgili Yönetmelik kapsamında şu sorumluluklara sahiptir:


 • İş akışını aksatmadan görevlerini yerine getirme ve verimli bir iş ortamı sağlama sorumluluğu,

 • İşverenin mesleki sırlarını, ekonomik ve ticari durumunu çalışanın sağlık dosyasında saklama zorunluluğu,

 • Hizmetlerinden kaynaklı ihmallerden doğan sorumluluk,

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken önlemleri yazılı olarak işverene bildirme ve acil durumları il müdürlüğüne raporlama yükümlülüğü,

 • Çalışma ortamına ilişkin tespit ve önerileri iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte onaylı deftere yazma gerekliliği,

 • Meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları yetkili sağlık hizmeti sunucularına sevk etme sorumluluğu.Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları: Türkiye’nin İSG Kursu!


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verme yetkisi verilen Kariyer Enstitüsü, 14 yıldır binlerce kişiye İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği eğitimleri sağlamaktadır. İSG Sertifikası ve diğer eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak ve en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Comments


bottom of page