top of page

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? | 2024

2024 | C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olma Rehberi: Nasıl Olunur?


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olma süreci, birçok adayın ilgisini çeken bir konudur. Ancak, sadece bu sorunun yanıtını değil, aynı zamanda uzmanlık şartlarını, sınav aşamalarını ve elde edilebilecek sertifikaları da kapsar. Makalemizde, bu detayları bulabilirsiniz.C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir?


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, rehberlik, risk değerlendirmesi ve inceleme yapmakla görevlidir. Bu sorumluluklar, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin merkezinde yer aldığı 6331 sayılı Kanun çerçevesinde yerine getirilmelidir.C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:


 • Üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri veya Teknik Öğretmenlik bölümlerinden mezun olmak,

 • Fen, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya veya Biyoloji bölümlerinden mezun olmak,

 • Meslek Yüksek Okullarının 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği programını tamamlamak.


Bu şartları yerine getiren adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği eğitim kurumlarındaki kurslara katılarak sınava girebilirler.


İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ve Sertifikası


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği eğitim kurumlarındaki kursları tamamlayan adaylar, Bakanlık tarafından düzenlenen İSG Sınavına katılabilirler. Bu sınav, yılda iki kez, Mayıs ve Aralık aylarında yapılır.


Sınavda sorulan konu başlıkları ve yüzdeleri şu şekildedir:


 • Genel İSG Konuları (%15)

 • Mevzuat (%30)

 • Teknik (%40)

 • Hukuk (%5)

 • Sağlık (%10)


Sınavda 50 soru bulunmakta olup adaylar, bu soruların en az 35'ini doğru cevaplamalıdır (70 puan). Geçer not alan adaylar;


 • İmzalı başvuru formu,

 • Lisans eğitimi diploması,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 • Başvuru ücreti dekontu.


sertifikalarını almak için gerekli belge ve dokümanları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak başvurabilirler.


Hangi Tehlike Sınıflarına Bakabilirler?


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, az tehlikeli işletmelerde çalışabilirler. Bu uzmanlar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmasını sağlamakla görevlidirler.


Umarız bu makale, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olma süreci hakkında size yardımcı olmuştur. Ancak, konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, uzmanlarımız her zaman yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.Comments


bottom of page