top of page

Burdur İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Burdur İşyeri Hekimliği Kursu Detayları


Merhaba, siz değerli okuyucularımız için Burdur İşyeri Hekimliği Kursu hakkında bilgilendirici bir yazı hazırladık. Burdur İşyeri Hekimliği Kursu Nedir? Kimler Katılabilir? Eğitim Süresi ve İşyeri Hekiminin Görevleri gibi konulara değineceğiz.Burdur İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olmak isteyenlerin katıldığı Burdur İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilgi ve becerileri sağlayan bir eğitim programıdır. Kurs, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilmektedir.Burdur İşyeri Hekimliği Kursu İçeriği


Kurs programı, iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsar


Burdur İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


İşyeri Hekimliği Kimler Katılabilir?


Sadece Doktorluk diplomasına sahip olanlar Burdur İşyeri Hekimliği Kursu'na başvurabilir. Kursu başarıyla tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılan İşyeri Hekimliği Sınavı'ndan en az 70 puan almalıdır.


İşyeri Hekimliği Eğitim Süresi


Burdur İşyeri Hekimliği Kursu toplamda 220 saat süren bir programdır. Bu sürenin;

• 81 saati asenkron (offline)

• 9 saat senkron (canlı) eğitim

• 90 saati yüz yüze (örgün) eğitim

• 40 saati ise uygulamalı (staj) eğitim olarak planlanmıştır.


İşyeri Hekiminin Görevleri


Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır:

 • Rehberlik,

 • Risk Değerlendirmesi,

 • Sağlık Gözetimi,

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt tutma,

 • İlgili birimlerle işbirliği,

gibi görevleri yerine getirir. Bu görevler, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te detaylandırılmıştır.


Burdur İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmak isteyen Doktorlara yönelik önemli bir eğitim programıdır. Kursu tamamlayarak sınavı geçenler, işyerlerinde İşyeri Hekimi olarak görev alabilirler.


İletişim ve Detaylı Bilgi


Kariyer Enstitüsü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İSG eğitim kurumlarından biridir. Siz de uygun fiyatlarla İSG sertifikası almak ve detaylı bilgi edinmek için İletişim Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Comentários


bottom of page