top of page

Bolu İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Bolu İşyeri Hekimliği Kursu Detayları | 2024


Merhaba! Bolu İşyeri Hekimliği Kursu hakkında size daha derin bir bakış sunacağız. Bu içeriğimizde, kursun içeriği, katılım şartları ve işyeri hekiminin görevleri gibi başlıkları genişleteceğiz.Bolu İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri hekimi olmak isteyenlerin ilk adımı olan Bolu İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konularında kapsamlı bir eğitim sunar. Burada, iş sağlığı ile ilgili kuralların ötesinde, iş hekimliği becerilerini kazanmak için gereken bilgiler ve pratik yetenekler aktarılır.İşyeri Hekimliği Eğitim İçeriği ve Temel Konular


Kursun içeriği oldukça geniştir. İş sağlığı ve güvenliğinin temel kuralları, ulusal ve uluslararası mevzuatlar, risk yönetimi, meslek hastalıkları ve daha pek çok konu bu eğitimin odak noktaları arasındadır. Katılımcılar geniş bir yelpazedeki konularda derinlemesine bilgi sahibi olurlar.


Bolu İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


Kursa sadece doktor unvanına sahip olanlar başvurabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurumlara başvurarak kursa katılmak mümkündür. Kursu başarıyla tamamlayanlar, sınavı geçtikten sonra işyerlerinde işyeri hekimi olarak görev alabilirler.


Bolu İşyeri Hekimliği Eğitim Süresi ve Detayları


Toplamda 220 saatlik bir eğitim süresi bulunmaktadır.


•81 saatlik asenkron (offline)

•9 saat senkron (canlı) eğitim

•90 saatlik yüz yüze (örgün)

•40 saatlik uygulamalı (staj) eğitimlerle katılımcılar geniş bir eğitim yelpazesinden faydalanır.


Bolu İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


İşyeri Hekiminin Görevleri ve Detaylı İnceleme

Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır:


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


Eğer İşyeri Hekimliği Sertifikası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, sizleri bilgi alabileceğiniz iletişim sayfamızı ziyarete davet ediyoruz. Bu sayfada, İşyeri Hekimliği Sertifikası'nın detayları, kayıt süreci ve gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Commentaires


bottom of page