top of page

Bitlis İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Bitlis İşyeri Hekimliği Kursu Detayları


Bitlis İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda merak edilen pek çok soruya cevap sunar. İşte bu kursun içeriğinde yer alan başlıklar ve detayları:Bitlis İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


Bu kurs, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgileri, hekimlik bilgileri ile sentezleyip kullanmalıdır. İşyeri hekimi olmak isteyenler için temel bir adımdır.İşyeri Hekimliği Eğitim İçeriği


Kursun içeriği oldukça kapsamlıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarından, temel hukuka, ulusal ve uluslararası kuruluşlara kadar geniş bir yelpazede bilgi sunar. Ayrıca, risk yönetimi, mesleki hastalıklar ve çalışma yaşamında özel risk grupları gibi konular da eğitimin odak noktalarındandır.


Şimdi isterseniz Bitlis İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları nı inceleyelim.


Bitlis İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


İşyeri Hekimliğine Kimler Katılabilir?


Sadece doktorlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumuna başvurarak bu kursa katılabilirler. Bu nitelik, kursun ciddiyetini ve uzmanlık gerekliliğini vurgular.


İşyeri Hekimliği Eğitim Süresi ve Formatı


Toplam eğitim süresi 220 saattir. Bu süre içinde adaylar, teorik, uygulamalı ve çevrimiçi eğitim alırlar. Bu format, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kapsamlı bir anlayış geliştirmeyi amaçlar.


Bitlis İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


 • 81 saat asenkron (offline) eğitim

 • 9 saat senkron (canlı) eğitim

 • 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

 • 40 saat uygulamalı staj eğitim


İşyeri Hekiminin Görevleri


İşyeri hekimi, rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim ve işbirliği gibi önemli alanlarda görev alır. Bu sorumluluklar, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunur.


Bitlis İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda derinlemesine bir eğitim sunar. Bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturur ve işyerlerinde etkili bir şekilde rol alabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri sağlar.İşyeri Hekimliği Sertifikası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, sizleri bilgi alabileceğiniz iletişim sayfamızı ziyarete davet ediyoruz. Bu sayfada, İşyeri Hekimliği Sertifikası'nın detayları, kayıt süreci ve gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
תגובות


bottom of page