top of page

Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu | 2024

Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu Detayları


Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel bilgi ve becerilere sahip olmayı hedefleyen doktorlara yönelik bir eğitim programıdır.Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olan uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği kültürü, temel hukuk, iş hukuku, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri gibi konularda doktorlara kapsamlı bir eğitim sunar.Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları


Eğitim programı içeriğinde:

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


gibi temel konular bulunmaktadır.


Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu Katılım Şartları


Sadece doktorluk diplomasına sahip olanlar Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu'na başvurabilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, Bingöl İşyeri Hekimliği Sınavı'na girmeye hak kazanırlar.


İşyeri Hekimliği Eğitim Süresi ve İşleyişi


Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu, toplamda 220 saatlik bir eğitimi kapsar.

İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


• 81 saat asenkron (offline) eğitim

• 9 saat senkron (canlı) eğitim

• 90 saat yüz yüze (örgün) eğitim

• 40 saat uygulamalı staj eğitim


Bu dengeli program, katılımcılara hem teorik bilgileri öğrenme hem de sahada uygulama fırsatı sunar.


İşyeri Hekiminin Görevleri


İşyeri Hekimi:

 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği


gibi görevleri yerine getirir. Bu sorumluluklar, İşyeri Hekimliği Yönetmeliği'nde detaylı olarak belirtilmiştir.


Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu | 2024


Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı, Kariyer Enstitüsü™ tarafından düzenlenen bir programdır. İş güvenliği sektöründe uzmanlaşmak ve bu alanda kariyer yapmak isteyen doktorlara yöneliktir.

Bingöl İşyeri Hekimliği Kursu hakkında daha fazla bilgi almak, başvuru şartlarını öğrenmek ve uygun fiyat avantajlarından yararlanmak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kariyer Enstitüsü, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği kursları konusunda öncü eğitim kurumlarından biridir.
Comments


bottom of page